(Quantum DAO) Quantum DAO

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
Quantum DAO地址
0xfae7e9...a93b81
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,189.391.1084 ETH438,179,805 Quantum DAO2022-07-04 07:06:53
$35.657,744,194 Quantum DAO0.0199 ETH2022-06-09 11:29:11
$38.710.02 ETH7,744,194 Quantum DAO2022-06-01 15:23:51
$96.8419,000,000 Quantum DAO0.0501 ETH2022-06-01 15:01:40
$111.8120,000,000 Quantum DAO0.0579 ETH2022-06-01 15:01:26
$260.9640,000,000 Quantum DAO0.135 ETH2022-06-01 14:58:50
$194.7525,000,000 Quantum DAO0.1008 ETH2022-06-01 14:57:20
$435.245,000,000 Quantum DAO0.2253 ETH2022-06-01 14:51:17
$518.640,000,000 Quantum DAO0.2685 ETH2022-06-01 14:49:52
$430.3625,666,502 Quantum DAO0.2228 ETH2022-06-01 14:47:41
$648.1630,023,900 Quantum DAO0.3355 ETH2022-06-01 14:46:13
$415.3914,999,999 Quantum DAO0.2098 ETH2022-05-31 05:56:47
$477.3614,999,999 Quantum DAO0.2482 ETH2022-05-31 04:14:54
$69.340.036 ETH2,005,365 Quantum DAO2022-05-31 03:38:02
$216.666,150,640 Quantum DAO0.1126 ETH2022-05-31 03:11:44
$96.20.05 ETH2,657,743 Quantum DAO2022-05-31 02:50:03
$431.7711,328,556 Quantum DAO0.224 ETH2022-05-31 02:30:26
$154.273,671,443 Quantum DAO0.08 ETH2022-05-31 01:44:51
$91.462,096,196 Quantum DAO0.0475 ETH2022-05-31 00:47:00
$498.710,541,360 Quantum DAO0.2613 ETH2022-05-31 00:11:05
$58.521,136,522 Quantum DAO0.0306 ETH2022-05-30 22:39:20
$286.845,299,050 Quantum DAO0.15 ETH2022-05-30 22:27:29
$188.480.1 ETH3,463,852 Quantum DAO2022-05-30 21:57:17
$75.430.04 ETH1,438,680 Quantum DAO2022-05-30 21:07:13
$70.751,347,709 Quantum DAO0.0372 ETH2022-05-30 19:53:13
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$35.657,744,194 Quantum DAO0.0199 ETH2022-06-09 11:29:11
$38.710.02 ETH7,744,194 Quantum DAO2022-06-01 15:23:51
$96.8419,000,000 Quantum DAO0.0501 ETH2022-06-01 15:01:40
$111.8120,000,000 Quantum DAO0.0579 ETH2022-06-01 15:01:26
$260.9640,000,000 Quantum DAO0.135 ETH2022-06-01 14:58:50
$194.7525,000,000 Quantum DAO0.1008 ETH2022-06-01 14:57:20
$435.245,000,000 Quantum DAO0.2253 ETH2022-06-01 14:51:17
$518.640,000,000 Quantum DAO0.2685 ETH2022-06-01 14:49:52
$430.3625,666,502 Quantum DAO0.2228 ETH2022-06-01 14:47:41
$648.1630,023,900 Quantum DAO0.3355 ETH2022-06-01 14:46:13
$415.3914,999,999 Quantum DAO0.2098 ETH2022-05-31 05:56:47
$477.3614,999,999 Quantum DAO0.2482 ETH2022-05-31 04:14:54
$69.340.036 ETH2,005,365 Quantum DAO2022-05-31 03:38:02
$216.666,150,640 Quantum DAO0.1126 ETH2022-05-31 03:11:44
$96.20.05 ETH2,657,743 Quantum DAO2022-05-31 02:50:03
$431.7711,328,556 Quantum DAO0.224 ETH2022-05-31 02:30:26
$154.273,671,443 Quantum DAO0.08 ETH2022-05-31 01:44:51
$91.462,096,196 Quantum DAO0.0475 ETH2022-05-31 00:47:00
$498.710,541,360 Quantum DAO0.2613 ETH2022-05-31 00:11:05
$58.521,136,522 Quantum DAO0.0306 ETH2022-05-30 22:39:20
$286.845,299,050 Quantum DAO0.15 ETH2022-05-30 22:27:29
$188.480.1 ETH3,463,852 Quantum DAO2022-05-30 21:57:17
$75.430.04 ETH1,438,680 Quantum DAO2022-05-30 21:07:13
$70.751,347,709 Quantum DAO0.0372 ETH2022-05-30 19:53:13
$192.933,539,981 Quantum DAO0.1015 ETH2022-05-30 19:51:44
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,904.591 ETH480,000,000 Quantum DAO2022-05-30 15:39:48
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,189.391.1084 ETH438,179,805 Quantum DAO2022-07-04 07:06:53
复制成功