(TARO) Urashima Taro

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$612.29+0.00%
24h交易笔数
12+0.00%
TARO地址
0xf9b54f...7015bf
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,066.783,068.78 DAI616,585,774,426 TARO2022-08-13 21:51:11
$62.2112,294,547,424 TARO62.25 DAI2022-08-13 21:51:11
$1.9318373,964,276 TARO1.933 DAI2022-08-13 21:51:11
$64.8712,294,547,431 TARO64.91 DAI2022-08-13 21:49:22
$67.6212,294,547,431 TARO67.66 DAI2022-08-13 21:49:22
$71.3712,433,368,447 TARO71.41 DAI2022-08-13 21:48:33
$3.7646641,068,999 TARO3.7665 DAI2022-08-13 21:48:33
$59.6159.65 DAI10,263,391,997 TARO2022-08-13 21:45:24
$19.9920 DAI3,525,162,124 TARO2022-08-13 21:44:52
$69.9670 DAI12,685,816,189 TARO2022-08-13 21:44:23
$66.366.33 DAI12,544,176,544 TARO2022-08-13 21:43:43
$63.663.63 DAI12,544,176,544 TARO2022-08-13 21:43:43
$61.0761.1 DAI12,544,176,544 TARO2022-08-13 21:43:43
$3,000.713,000 DAI630,360,630,360 TARO2022-08-13 21:38:45
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$62.2112,294,547,424 TARO62.25 DAI2022-08-13 21:51:11
$1.9318373,964,276 TARO1.933 DAI2022-08-13 21:51:11
$64.8712,294,547,431 TARO64.91 DAI2022-08-13 21:49:22
$67.6212,294,547,431 TARO67.66 DAI2022-08-13 21:49:22
$71.3712,433,368,447 TARO71.41 DAI2022-08-13 21:48:33
$3.7646641,068,999 TARO3.7665 DAI2022-08-13 21:48:33
$59.6159.65 DAI10,263,391,997 TARO2022-08-13 21:45:24
$19.9920 DAI3,525,162,124 TARO2022-08-13 21:44:52
$69.9670 DAI12,685,816,189 TARO2022-08-13 21:44:23
$66.366.33 DAI12,544,176,544 TARO2022-08-13 21:43:43
$63.663.63 DAI12,544,176,544 TARO2022-08-13 21:43:43
$61.0761.1 DAI12,544,176,544 TARO2022-08-13 21:43:43
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,000.713,000 DAI630,360,630,360 TARO2022-08-13 21:38:45
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,066.783,068.78 DAI616,585,774,426 TARO2022-08-13 21:51:11
复制成功