(TBPIR) TokenBattles PIRATES

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$9.7625+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
TBPIR地址
0xf88a70...44868d
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,244.4350.07 UNI796,858,949 TBPIR2022-03-21 06:39:50
$013,473,021 TBPIR14,298,186 TBNIN2021-05-03 13:41:19
$261.035.838 UNI13,473,021 TBPIR2021-05-03 13:41:19
$259.46100,000,000 TBPIR48.3 UNI2021-01-05 05:24:58
$258.6377,570,301 TBPIR47.92 UNI2021-01-05 04:45:28
$225.2256,463,784 TBPIR42.95 UNI2021-01-05 00:16:17
$24.7212,729,740 TBPIR10.86 UNI2020-11-01 05:55:27
$013,635,955 TBNIN12,729,740 TBPIR2020-11-01 05:55:27
$215.7645.06 UNI56,463,784 TBPIR2020-09-21 04:30:52
$237.2862,074,863 TBPIR49.73 UNI2020-09-21 04:29:42
$239.750 UNI62,074,863 TBPIR2020-09-21 04:26:45
$240.7250 UNI77,570,301 TBPIR2020-09-21 04:22:05
$1,928.19400 UNI700,000,000 TBPIR2020-09-21 04:21:12
$0200,000,000 TBNIN200,000,000 TBPIR2020-09-14 10:34:01
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$013,473,021 TBPIR14,298,186 TBNIN2021-05-03 13:41:19
$261.035.838 UNI13,473,021 TBPIR2021-05-03 13:41:19
$259.46100,000,000 TBPIR48.3 UNI2021-01-05 05:24:58
$258.6377,570,301 TBPIR47.92 UNI2021-01-05 04:45:28
$225.2256,463,784 TBPIR42.95 UNI2021-01-05 00:16:17
$24.7212,729,740 TBPIR10.86 UNI2020-11-01 05:55:27
$013,635,955 TBNIN12,729,740 TBPIR2020-11-01 05:55:27
$215.7645.06 UNI56,463,784 TBPIR2020-09-21 04:30:52
$237.2862,074,863 TBPIR49.73 UNI2020-09-21 04:29:42
$239.750 UNI62,074,863 TBPIR2020-09-21 04:26:45
$240.7250 UNI77,570,301 TBPIR2020-09-21 04:22:05
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,928.19400 UNI700,000,000 TBPIR2020-09-21 04:21:12
$0200,000,000 TBNIN200,000,000 TBPIR2020-09-14 10:34:01
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,244.4350.07 UNI796,858,949 TBPIR2022-03-21 06:39:50
复制成功