(PUIPUINU) Pui Pui Inu

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$2.4802+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
PUIPUINU地址
0xf62391...46173c
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$7,076.724.0578 ETH4,790,147,979 PUIPUINU2022-09-12 20:58:23
$310.780.1631 ETH200,000,000 PUIPUINU2022-08-11 21:40:38
$286.720.1505 ETH199,937,743 PUIPUINU2022-08-11 21:40:34
$133.390.07 ETH98,577,826 PUIPUINU2022-08-11 21:40:17
$255.860.1343 ETH199,989,631 PUIPUINU2022-08-11 21:39:57
$237.860.1248 ETH200,000,000 PUIPUINU2022-08-11 21:39:36
$221.290.1161 ETH199,632,211 PUIPUINU2022-08-11 21:39:36
$187.250.0983 ETH180,213,441 PUIPUINU2022-08-11 21:39:36
$194.840.1023 ETH199,632,211 PUIPUINU2022-08-11 21:39:36
$183.130.0961 ETH199,999,999 PUIPUINU2022-08-11 21:39:06
$158.170.083 ETH183,303,857 PUIPUINU2022-08-11 21:38:44
$158.170.083 ETH194,010,539 PUIPUINU2022-08-11 21:38:44
$19.060.01 ETH24,141,465 PUIPUINU2022-08-11 21:38:03
$95.530.05 ETH123,313,332 PUIPUINU2022-08-11 21:37:00
$148.10.0774 ETH200,000,000 PUIPUINU2022-08-11 21:35:53
$95.670.05 ETH135,324,302 PUIPUINU2022-08-11 21:34:37
$19.140.01 ETH27,678,364 PUIPUINU2022-08-11 21:33:27
$96.19137,870,801 PUIPUINU0.0503 ETH2022-08-11 21:33:27
$4.39416,175,201 PUIPUINU0.002296 ETH2022-08-11 21:33:27
$96.86133,494,813 PUIPUINU0.0506 ETH2022-08-11 21:33:27
$54.0372,345,211 PUIPUINU0.0282 ETH2022-08-11 21:33:27
$95.510.0499 ETH128,089,868 PUIPUINU2022-08-11 21:33:07
$57.420.03 ETH79,288,773 PUIPUINU2022-08-11 21:33:07
$47.850.025 ETH67,434,444 PUIPUINU2022-08-11 21:33:07
$136.840.0715 ETH200,000,000 PUIPUINU2022-08-11 21:32:44
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$310.780.1631 ETH200,000,000 PUIPUINU2022-08-11 21:40:38
$286.720.1505 ETH199,937,743 PUIPUINU2022-08-11 21:40:34
$133.390.07 ETH98,577,826 PUIPUINU2022-08-11 21:40:17
$255.860.1343 ETH199,989,631 PUIPUINU2022-08-11 21:39:57
$237.860.1248 ETH200,000,000 PUIPUINU2022-08-11 21:39:36
$221.290.1161 ETH199,632,211 PUIPUINU2022-08-11 21:39:36
$187.250.0983 ETH180,213,441 PUIPUINU2022-08-11 21:39:36
$194.840.1023 ETH199,632,211 PUIPUINU2022-08-11 21:39:36
$183.130.0961 ETH199,999,999 PUIPUINU2022-08-11 21:39:06
$158.170.083 ETH183,303,857 PUIPUINU2022-08-11 21:38:44
$158.170.083 ETH194,010,539 PUIPUINU2022-08-11 21:38:44
$19.060.01 ETH24,141,465 PUIPUINU2022-08-11 21:38:03
$95.530.05 ETH123,313,332 PUIPUINU2022-08-11 21:37:00
$148.10.0774 ETH200,000,000 PUIPUINU2022-08-11 21:35:53
$95.670.05 ETH135,324,302 PUIPUINU2022-08-11 21:34:37
$19.140.01 ETH27,678,364 PUIPUINU2022-08-11 21:33:27
$96.19137,870,801 PUIPUINU0.0503 ETH2022-08-11 21:33:27
$4.39416,175,201 PUIPUINU0.002296 ETH2022-08-11 21:33:27
$96.86133,494,813 PUIPUINU0.0506 ETH2022-08-11 21:33:27
$54.0372,345,211 PUIPUINU0.0282 ETH2022-08-11 21:33:27
$95.510.0499 ETH128,089,868 PUIPUINU2022-08-11 21:33:07
$57.420.03 ETH79,288,773 PUIPUINU2022-08-11 21:33:07
$47.850.025 ETH67,434,444 PUIPUINU2022-08-11 21:33:07
$136.840.0715 ETH200,000,000 PUIPUINU2022-08-11 21:32:44
$57.420.03 ETH87,240,860 PUIPUINU2022-08-11 21:32:26
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,827.392 ETH9,700,000,000 PUIPUINU2022-08-11 21:30:48
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$7,076.724.0578 ETH4,790,147,979 PUIPUINU2022-09-12 20:58:23
复制成功