(DEBT) Johnny Debt

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$180.02+0.00%
24h交易笔数
3+0.00%
DEBT地址
0xf5b2ca...398e97
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$9,090.865.0023 ETH9,996,080,000,000 DEBT2022-06-02 09:20:30
$86.1194,079,999,999 DEBT0.0474 ETH2022-06-02 09:20:30
$1.84842,000,000,000 DEBT0.001017 ETH2022-06-02 09:20:30
$92.060.0507 ETH99,999,999,999 DEBT2022-06-02 09:17:45
$9,086.085 ETH10,000,000,000,000 DEBT2022-06-02 09:15:13
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$86.1194,079,999,999 DEBT0.0474 ETH2022-06-02 09:20:30
$1.84842,000,000,000 DEBT0.001017 ETH2022-06-02 09:20:30
$92.060.0507 ETH99,999,999,999 DEBT2022-06-02 09:17:45
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$9,086.085 ETH10,000,000,000,000 DEBT2022-06-02 09:15:13
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$9,090.865.0023 ETH9,996,080,000,000 DEBT2022-06-02 09:20:30
复制成功