(CATE) Cash Tech

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$60,062.58+0.00%
24h交易笔数
19+0.00%
CATE地址
0xf3e1f5...5f28e2
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$312,557186.28 ETH3,818,148 CATE2021-03-24 11:49:49
$1,674.271 ETH20,545.89 CATE2021-03-24 11:25:11
$83.790.05 ETH1,033.1 CATE2021-03-24 11:14:35
$1,004.970.6 ETH12,440.85 CATE2021-03-24 11:01:01
$501.970.3 ETH6,250.74 CATE2021-03-24 10:29:18
$28,113.3116.8 ETH385,769 CATE2021-03-24 10:28:17
$836.620.5 ETH12,666.93 CATE2021-03-24 10:27:08
$3,602.5354,347.62 CATE2.1536 ETH2021-03-24 10:26:27
$3,602.6254,347.62 CATE2.1536 ETH2021-03-24 10:26:27
$1,656.070.99 ETH24,662.41 CATE2021-03-24 10:25:28
$1,740.2726,070.31 CATE1.0406 ETH2021-03-24 10:23:57
$1,717.951.0262 ETH25,552.71 CATE2021-03-24 10:16:19
$916.3813,798.69 CATE0.5493 ETH2021-03-24 10:11:12
$667.160.4 ETH9,979.43 CATE2021-03-24 10:09:56
$3,337.22 ETH50,616.66 CATE2021-03-24 10:07:51
$1,619.790.9704 ETH25,000 CATE2021-03-24 10:06:12
$1,668.471 ETH26,070.31 CATE2021-03-24 10:03:10
$3,145.041.8845 ETH50,000 CATE2021-03-24 09:58:42
$3,339.42 ETH54,347.62 CATE2021-03-24 09:58:00
$834.750.5 ETH13,798.69 CATE2021-03-24 09:56:59
$266,930160 ETH4,442,666 CATE2021-03-24 09:53:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,674.271 ETH20,545.89 CATE2021-03-24 11:25:11
$83.790.05 ETH1,033.1 CATE2021-03-24 11:14:35
$1,004.970.6 ETH12,440.85 CATE2021-03-24 11:01:01
$501.970.3 ETH6,250.74 CATE2021-03-24 10:29:18
$28,113.3116.8 ETH385,769 CATE2021-03-24 10:28:17
$836.620.5 ETH12,666.93 CATE2021-03-24 10:27:08
$3,602.5354,347.62 CATE2.1536 ETH2021-03-24 10:26:27
$3,602.6254,347.62 CATE2.1536 ETH2021-03-24 10:26:27
$1,656.070.99 ETH24,662.41 CATE2021-03-24 10:25:28
$1,740.2726,070.31 CATE1.0406 ETH2021-03-24 10:23:57
$1,717.951.0262 ETH25,552.71 CATE2021-03-24 10:16:19
$916.3813,798.69 CATE0.5493 ETH2021-03-24 10:11:12
$667.160.4 ETH9,979.43 CATE2021-03-24 10:09:56
$3,337.22 ETH50,616.66 CATE2021-03-24 10:07:51
$1,619.790.9704 ETH25,000 CATE2021-03-24 10:06:12
$1,668.471 ETH26,070.31 CATE2021-03-24 10:03:10
$3,145.041.8845 ETH50,000 CATE2021-03-24 09:58:42
$3,339.42 ETH54,347.62 CATE2021-03-24 09:58:00
$834.750.5 ETH13,798.69 CATE2021-03-24 09:56:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$266,930160 ETH4,442,666 CATE2021-03-24 09:53:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$312,557186.28 ETH3,818,148 CATE2021-03-24 11:49:49
复制成功