(TRISTAN) The Forgotten Tate

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
TRISTAN地址
0xe9d7d3...c8fd8f
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,896.091.1708 ETH855,377,361 TRISTAN2022-09-08 10:10:55
$7.85823,037,784 TRISTAN0.00416 ETH2022-08-12 15:15:22
$7.96473,055,947 TRISTAN0.004215 ETH2022-08-12 14:31:17
$7.73643,150,822 TRISTAN0.004378 ETH2022-08-09 02:27:34
$11.644,693,996 TRISTAN0.006583 ETH2022-08-08 19:08:43
$49.0719,207,999 TRISTAN0.0277 ETH2022-08-08 18:50:59
$9.09293,460,410 TRISTAN0.005132 ETH2022-08-08 18:15:58
$13.275,000,000 TRISTAN0.007492 ETH2022-08-08 18:15:58
$40.3514,829,138 TRISTAN0.0228 ETH2022-08-08 18:03:42
$24.738,820,000 TRISTAN0.0139 ETH2022-08-08 17:20:31
$29.8410,387,999 TRISTAN0.0168 ETH2022-08-08 17:17:37
$27.629,356,460 TRISTAN0.0155 ETH2022-08-08 17:12:35
$32.8110,828,884 TRISTAN0.0185 ETH2022-08-08 17:10:53
$4012,797,051 TRISTAN0.0225 ETH2022-08-08 17:10:53
$35.520.02 ETH11,275,390 TRISTAN2022-08-08 17:07:39
$33.3910,692,829 TRISTAN0.0188 ETH2022-08-08 17:03:57
$9.90843,116,135 TRISTAN0.005592 ETH2022-08-08 17:02:05
$9.90843,116,135 TRISTAN0.005592 ETH2022-08-08 17:02:05
$61.9318,919,879 TRISTAN0.035 ETH2022-08-08 17:00:15
$64.9118,823,839 TRISTAN0.0367 ETH2022-08-08 16:59:28
$25.647,175,782 TRISTAN0.0145 ETH2022-08-08 16:57:47
$27.657,577,361 TRISTAN0.0156 ETH2022-08-08 16:57:47
$71.2918,809,102 TRISTAN0.0403 ETH2022-08-08 16:57:47
$77.0319,207,999 TRISTAN0.0436 ETH2022-08-08 16:57:06
$38.569,208,934 TRISTAN0.0218 ETH2022-08-08 16:56:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$7.85823,037,784 TRISTAN0.00416 ETH2022-08-12 15:15:22
$7.96473,055,947 TRISTAN0.004215 ETH2022-08-12 14:31:17
$7.73643,150,822 TRISTAN0.004378 ETH2022-08-09 02:27:34
$11.644,693,996 TRISTAN0.006583 ETH2022-08-08 19:08:43
$49.0719,207,999 TRISTAN0.0277 ETH2022-08-08 18:50:59
$9.09293,460,410 TRISTAN0.005132 ETH2022-08-08 18:15:58
$13.275,000,000 TRISTAN0.007492 ETH2022-08-08 18:15:58
$40.3514,829,138 TRISTAN0.0228 ETH2022-08-08 18:03:42
$24.738,820,000 TRISTAN0.0139 ETH2022-08-08 17:20:31
$29.8410,387,999 TRISTAN0.0168 ETH2022-08-08 17:17:37
$27.629,356,460 TRISTAN0.0155 ETH2022-08-08 17:12:35
$32.8110,828,884 TRISTAN0.0185 ETH2022-08-08 17:10:53
$4012,797,051 TRISTAN0.0225 ETH2022-08-08 17:10:53
$35.520.02 ETH11,275,390 TRISTAN2022-08-08 17:07:39
$33.3910,692,829 TRISTAN0.0188 ETH2022-08-08 17:03:57
$9.90843,116,135 TRISTAN0.005592 ETH2022-08-08 17:02:05
$9.90843,116,135 TRISTAN0.005592 ETH2022-08-08 17:02:05
$61.9318,919,879 TRISTAN0.035 ETH2022-08-08 17:00:15
$64.9118,823,839 TRISTAN0.0367 ETH2022-08-08 16:59:28
$25.647,175,782 TRISTAN0.0145 ETH2022-08-08 16:57:47
$27.657,577,361 TRISTAN0.0156 ETH2022-08-08 16:57:47
$71.2918,809,102 TRISTAN0.0403 ETH2022-08-08 16:57:47
$77.0319,207,999 TRISTAN0.0436 ETH2022-08-08 16:57:06
$38.569,208,934 TRISTAN0.0218 ETH2022-08-08 16:56:35
$84.0819,207,999 TRISTAN0.0475 ETH2022-08-08 16:56:07
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,735.221 ETH1,000,000,000 TRISTAN2022-08-08 15:21:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,896.091.1708 ETH855,377,361 TRISTAN2022-09-08 10:10:55
$38.260.0221 ETH4,547,852 TRISTAN2022-08-08 15:25:52
复制成功