(ShibaGo) ShibaGo Token

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
ShibaGo地址
0xdce3dc...fa971f
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$13,037.744.5094 ETH6,538,465,460 ShibaGo2022-02-18 19:46:05
$100.520.0455 ETH66,045,106 ShibaGo2022-01-24 20:38:24
$451.74194,561,106 ShibaGo0.1378 ETH2022-01-14 03:09:50
$92.5438,454,000 ShibaGo0.0282 ETH2022-01-14 03:09:50
$649.24257,346,000 ShibaGo0.1981 ETH2022-01-14 03:05:46
$93.8335,485,477 ShibaGo0.0286 ETH2022-01-14 03:05:46
$164.150.05 ETH61,869,793 ShibaGo2022-01-14 02:16:54
$494.24183,653,008 ShibaGo0.1505 ETH2022-01-14 02:16:49
$499.2174,685,073 ShibaGo0.1521 ETH2022-01-14 02:16:49
$1,636.590.5 ETH613,238,926 ShibaGo2022-01-14 01:44:10
$652.20.2 ETH283,368,113 ShibaGo2022-01-14 01:29:45
$326.070.1 ETH151,324,292 ShibaGo2022-01-14 01:27:26
$559.9257,346,000 ShibaGo0.1718 ETH2022-01-14 01:25:40
$560.04257,346,000 ShibaGo0.1718 ETH2022-01-14 01:25:40
$1,256.17512,113,180 ShibaGo0.3852 ETH2022-01-14 01:23:06
$652.580.2 ETH254,031,514 ShibaGo2022-01-14 01:21:27
$326.420.1 ETH135,181,162 ShibaGo2022-01-14 01:19:40
$375.230.1148 ETH162,530,000 ShibaGo2022-01-14 01:19:40
$984.890.3 ETH466,184,847 ShibaGo2022-01-14 01:19:35
$819.770.25 ETH441,917,652 ShibaGo2022-01-14 01:18:59
$98.950.03 ETH56,767,354 ShibaGo2022-01-14 01:11:39
$98.950.03 ETH57,632,190 ShibaGo2022-01-14 01:11:39
$98.950.03 ETH58,516,950 ShibaGo2022-01-14 01:11:39
$98.950.03 ETH59,422,252 ShibaGo2022-01-14 01:11:39
$98.950.03 ETH60,348,738 ShibaGo2022-01-14 01:11:39
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$451.74194,561,106 ShibaGo0.1378 ETH2022-01-14 03:09:50
$92.5438,454,000 ShibaGo0.0282 ETH2022-01-14 03:09:50
$649.24257,346,000 ShibaGo0.1981 ETH2022-01-14 03:05:46
$93.8335,485,477 ShibaGo0.0286 ETH2022-01-14 03:05:46
$164.150.05 ETH61,869,793 ShibaGo2022-01-14 02:16:54
$494.24183,653,008 ShibaGo0.1505 ETH2022-01-14 02:16:49
$499.2174,685,073 ShibaGo0.1521 ETH2022-01-14 02:16:49
$1,636.590.5 ETH613,238,926 ShibaGo2022-01-14 01:44:10
$652.20.2 ETH283,368,113 ShibaGo2022-01-14 01:29:45
$326.070.1 ETH151,324,292 ShibaGo2022-01-14 01:27:26
$559.9257,346,000 ShibaGo0.1718 ETH2022-01-14 01:25:40
$560.04257,346,000 ShibaGo0.1718 ETH2022-01-14 01:25:40
$1,256.17512,113,180 ShibaGo0.3852 ETH2022-01-14 01:23:06
$652.580.2 ETH254,031,514 ShibaGo2022-01-14 01:21:27
$326.420.1 ETH135,181,162 ShibaGo2022-01-14 01:19:40
$375.230.1148 ETH162,530,000 ShibaGo2022-01-14 01:19:40
$984.890.3 ETH466,184,847 ShibaGo2022-01-14 01:19:35
$819.770.25 ETH441,917,652 ShibaGo2022-01-14 01:18:59
$98.950.03 ETH56,767,354 ShibaGo2022-01-14 01:11:39
$98.950.03 ETH57,632,190 ShibaGo2022-01-14 01:11:39
$98.950.03 ETH58,516,950 ShibaGo2022-01-14 01:11:39
$98.950.03 ETH59,422,252 ShibaGo2022-01-14 01:11:39
$98.950.03 ETH60,348,738 ShibaGo2022-01-14 01:11:39
$98.950.03 ETH61,297,073 ShibaGo2022-01-14 01:11:39
$329.840.1 ETH211,473,461 ShibaGo2022-01-14 01:11:25
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$9,910.293 ETH10,000,000,000 ShibaGo2022-01-14 01:01:09
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$13,037.744.5094 ETH6,538,465,460 ShibaGo2022-02-18 19:46:05
$100.520.0455 ETH66,045,106 ShibaGo2022-01-24 20:38:24
复制成功