(Kariudo) A Hunters Wish

$0.0000000389

-34.91%
数据统计
总流动性
$13,860.52-20.85%
24h交易额
$3,117.29-65.12%
24h交易笔数
16-54.29%
Kariudo地址
0xdb75ba...c40c6d
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Kariudo-ETH $27,721.04
1 : 0
$0.0000000389
-51.15 %$3,117.29$9.3519
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Kariudo-ETH $27,721.04
1 : 0
$0.0000000389
-51.15 %$3,117.29$9.3519
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Kariudo-ETH $27,721.04
1 : 0
$0.0000000389
-51.15 %$3,117.29$9.3519
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Kariudo-ETH $27,721.04
1 : 0
$0.0000000389
-51.15 %$3,117.29$9.3519
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Kariudo-ETH $27,721.04
1 : 0
$0.0000000389
-51.15 %$3,117.29$9.3519

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$518.6512,878,011,076 Kariudo0.3948 ETH2022-09-28 02:00:11
$381.938,836,000,000 Kariudo0.2885 ETH2022-09-28 01:13:35
$95.32,042,505,795 Kariudo0.0687 ETH2022-09-27 23:04:23
$108.112,287,230,775 Kariudo0.0779 ETH2022-09-27 23:01:35
$348.577,153,942,692 Kariudo0.2502 ETH2022-09-27 19:42:47
$84.841,699,145,690 Kariudo0.0609 ETH2022-09-27 19:42:47
$323.436,366,746,286 Kariudo0.234 ETH2022-09-27 18:05:35
$37.38720,731,482 Kariudo0.027 ETH2022-09-27 13:12:23
$30.450.022 ETH584,751,099 Kariudo2022-09-27 11:26:35
$406.017,735,889,498 Kariudo0.296 ETH2022-09-27 11:01:59
$12.37237,716,830 Kariudo0.009304 ETH2022-09-27 07:16:47
$434.368,207,362,578 Kariudo0.3293 ETH2022-09-27 06:07:47
$153.82,801,836,439 Kariudo0.1165 ETH2022-09-27 06:04:35
$92.81,670,023,190 Kariudo0.0703 ETH2022-09-27 06:04:35
$369.36,438,167,793 Kariudo0.2785 ETH2022-09-27 05:03:23
$110.911,880,000,000 Kariudo0.0836 ETH2022-09-27 05:01:23
$127.732,126,171,850 Kariudo0.0957 ETH2022-09-27 03:56:35
$93.240.07 ETH1,547,359,029 Kariudo2022-09-26 22:48:11
$893.7914,264,839,509 Kariudo0.6707 ETH2022-09-26 22:28:59
$118.231,788,254,260 Kariudo0.0887 ETH2022-09-26 22:28:59
$33.30.0252 ETH503,000,000 Kariudo2022-09-26 21:46:35
$637.639,411,412,834 Kariudo0.4846 ETH2022-09-26 21:03:23
$385.945,393,825,224 Kariudo0.2933 ETH2022-09-26 20:51:11
$259.913,565,619,227 Kariudo0.2006 ETH2022-09-26 20:19:59
$25.910.02 ETH349,945,294 Kariudo2022-09-26 20:05:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$518.6512,878,011,076 Kariudo0.3948 ETH2022-09-28 02:00:11
$381.938,836,000,000 Kariudo0.2885 ETH2022-09-28 01:13:35
$95.32,042,505,795 Kariudo0.0687 ETH2022-09-27 23:04:23
$108.112,287,230,775 Kariudo0.0779 ETH2022-09-27 23:01:35
$348.577,153,942,692 Kariudo0.2502 ETH2022-09-27 19:42:47
$84.841,699,145,690 Kariudo0.0609 ETH2022-09-27 19:42:47
$323.436,366,746,286 Kariudo0.234 ETH2022-09-27 18:05:35
$37.38720,731,482 Kariudo0.027 ETH2022-09-27 13:12:23
$30.450.022 ETH584,751,099 Kariudo2022-09-27 11:26:35
$406.017,735,889,498 Kariudo0.296 ETH2022-09-27 11:01:59
$12.37237,716,830 Kariudo0.009304 ETH2022-09-27 07:16:47
$434.368,207,362,578 Kariudo0.3293 ETH2022-09-27 06:07:47
$153.82,801,836,439 Kariudo0.1165 ETH2022-09-27 06:04:35
$92.81,670,023,190 Kariudo0.0703 ETH2022-09-27 06:04:35
$369.36,438,167,793 Kariudo0.2785 ETH2022-09-27 05:03:23
$110.911,880,000,000 Kariudo0.0836 ETH2022-09-27 05:01:23
$127.732,126,171,850 Kariudo0.0957 ETH2022-09-27 03:56:35
$93.240.07 ETH1,547,359,029 Kariudo2022-09-26 22:48:11
$893.7914,264,839,509 Kariudo0.6707 ETH2022-09-26 22:28:59
$118.231,788,254,260 Kariudo0.0887 ETH2022-09-26 22:28:59
$33.30.0252 ETH503,000,000 Kariudo2022-09-26 21:46:35
$637.639,411,412,834 Kariudo0.4846 ETH2022-09-26 21:03:23
$385.945,393,825,224 Kariudo0.2933 ETH2022-09-26 20:51:11
$259.913,565,619,227 Kariudo0.2006 ETH2022-09-26 20:19:59
$25.910.02 ETH349,945,294 Kariudo2022-09-26 20:05:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$61.070.046 ETH209,682,759 Kariudo2022-09-23 07:39:59
$9,793.927.8 ETH600,000,000,000 Kariudo2022-09-22 10:41:11
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$23.370.0177 ETH475,215,891 Kariudo2022-09-25 10:31:59
$401.670.3178 ETH5,789,053,974 Kariudo2022-09-22 11:15:11
$192.420.1522 ETH3,082,144,481 Kariudo2022-09-22 11:14:11
复制成功