(STRANGE) The Stranger

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0.0000026+0.00%
24h交易额
$20,313.79+8,934,100,804,378,606,592.00%
24h交易笔数
1+0.00%
STRANGE地址
0xdafe60...cf18ce
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$20,313.79999,999,999,999,999 STRANGE10.53 ETH2022-08-15 06:15:03
$20,313.79999,999,999,999,999 STRANGE10.53 ETH2022-08-15 06:14:47
$648.330.35 ETH4,378.37 STRANGE2022-08-11 07:40:16
$222.20.12 ETH1,571.12 STRANGE2022-08-11 07:25:40
$425.792,996.48 STRANGE0.23 ETH2022-08-11 07:23:58
$555.40.3 ETH3,912.65 STRANGE2022-08-11 07:22:39
$370.270.2 ETH2,741.38 STRANGE2022-08-11 07:22:39
$462.830.25 ETH3,588.11 STRANGE2022-08-11 07:22:39
$222.160.12 ETH1,789.79 STRANGE2022-08-11 07:22:06
$277.70.15 ETH2,302.3 STRANGE2022-08-11 07:22:00
$372.263,088.04 STRANGE0.2011 ETH2022-08-11 07:19:01
$277.70.15 ETH2,277.08 STRANGE2022-08-11 07:18:26
$277.690.15 ETH2,351.44 STRANGE2022-08-11 07:17:42
$185.140.1 ETH1,610.74 STRANGE2022-08-11 07:17:34
$370.290.2 ETH3,330.29 STRANGE2022-08-11 07:16:59
$610.950.33 ETH5,835.48 STRANGE2022-08-11 07:16:48
$555.410.3 ETH5,709.79 STRANGE2022-08-11 07:16:07
$328.283,444.1 STRANGE0.1773 ETH2022-08-11 07:15:31
$370.260.2 ETH3,871.98 STRANGE2022-08-11 07:15:04
$370.260.2 ETH4,064.8 STRANGE2022-08-11 07:14:36
$222.160.12 ETH2,537.48 STRANGE2022-08-11 07:14:36
$185.130.1 ETH2,174.1 STRANGE2022-08-11 07:14:36
$18.510.01 ETH220.47 STRANGE2022-08-11 07:14:25
$407.290.22 ETH4,997.72 STRANGE2022-08-11 07:14:25
$18.510.01 ETH220.47 STRANGE2022-08-11 07:14:23
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$20,313.79999,999,999,999,999 STRANGE10.53 ETH2022-08-15 06:15:03
$20,313.79999,999,999,999,999 STRANGE10.53 ETH2022-08-15 06:14:47
$648.330.35 ETH4,378.37 STRANGE2022-08-11 07:40:16
$222.20.12 ETH1,571.12 STRANGE2022-08-11 07:25:40
$425.792,996.48 STRANGE0.23 ETH2022-08-11 07:23:58
$555.40.3 ETH3,912.65 STRANGE2022-08-11 07:22:39
$370.270.2 ETH2,741.38 STRANGE2022-08-11 07:22:39
$462.830.25 ETH3,588.11 STRANGE2022-08-11 07:22:39
$222.160.12 ETH1,789.79 STRANGE2022-08-11 07:22:06
$277.70.15 ETH2,302.3 STRANGE2022-08-11 07:22:00
$372.263,088.04 STRANGE0.2011 ETH2022-08-11 07:19:01
$277.70.15 ETH2,277.08 STRANGE2022-08-11 07:18:26
$277.690.15 ETH2,351.44 STRANGE2022-08-11 07:17:42
$185.140.1 ETH1,610.74 STRANGE2022-08-11 07:17:34
$370.290.2 ETH3,330.29 STRANGE2022-08-11 07:16:59
$610.950.33 ETH5,835.48 STRANGE2022-08-11 07:16:48
$555.410.3 ETH5,709.79 STRANGE2022-08-11 07:16:07
$328.283,444.1 STRANGE0.1773 ETH2022-08-11 07:15:31
$370.260.2 ETH3,871.98 STRANGE2022-08-11 07:15:04
$370.260.2 ETH4,064.8 STRANGE2022-08-11 07:14:36
$222.160.12 ETH2,537.48 STRANGE2022-08-11 07:14:36
$185.130.1 ETH2,174.1 STRANGE2022-08-11 07:14:36
$18.510.01 ETH220.47 STRANGE2022-08-11 07:14:25
$407.290.22 ETH4,997.72 STRANGE2022-08-11 07:14:25
$18.510.01 ETH220.47 STRANGE2022-08-11 07:14:23
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$9,245.385 ETH268,375 STRANGE2022-08-11 06:59:20
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
复制成功