(GrootGrow) Groot Grow

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$1,378.53+0.00%
24h交易笔数
26+0.00%
GrootGrow地址
0xda90a5...432eab
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$4,478.292.516 ETH795,687,358 GrootGrow2022-08-09 03:42:38
$1.8863336,010 GrootGrow0.00106 ETH2022-08-09 03:42:38
$109.4219,016,905 GrootGrow0.0615 ETH2022-08-09 03:42:38
$2.2887388,100 GrootGrow0.001286 ETH2022-08-09 03:42:38
$58.569,800,000 GrootGrow0.0329 ETH2022-08-09 03:42:38
$1.2107200,000 GrootGrow0.00068 ETH2022-08-09 03:42:38
$118.330.0667 ETH19,999,999 GrootGrow2022-08-09 03:06:07
$56.99,800,000 GrootGrow0.0321 ETH2022-08-09 03:01:17
$52.780.0297 ETH9,027,447 GrootGrow2022-08-09 03:01:17
$97.610.055 ETH17,263,091 GrootGrow2022-08-09 02:59:28
$102.70.0579 ETH19,000,000 GrootGrow2022-08-09 02:57:52
$53.280.03 ETH10,210,813 GrootGrow2022-08-09 02:57:28
$1.0245200,000 GrootGrow0.000577 ETH2022-08-09 02:55:48
$47.930.027 ETH9,405,005 GrootGrow2022-08-09 02:53:45
$35.520.02 ETH7,105,188 GrootGrow2022-08-09 02:53:02
$87.920.0495 ETH18,113,904 GrootGrow2022-08-09 02:52:42
$88.80.05 ETH19,101,123 GrootGrow2022-08-09 02:52:23
$17.760.01 ETH3,921,830 GrootGrow2022-08-09 02:52:23
$35.520.02 ETH7,949,063 GrootGrow2022-08-09 02:52:07
$55.060.031 ETH12,606,430 GrootGrow2022-08-09 02:51:35
$71.040.04 ETH16,800,523 GrootGrow2022-08-09 02:51:35
$81.130.0457 ETH19,963,424 GrootGrow2022-08-09 02:51:35
$53.310.03 ETH13,585,819 GrootGrow2022-08-09 02:51:27
$38.290.0215 ETH10,000,000 GrootGrow2022-08-09 02:51:27
$37.50.0211 ETH10,000,000 GrootGrow2022-08-09 02:51:27
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1.8863336,010 GrootGrow0.00106 ETH2022-08-09 03:42:38
$109.4219,016,905 GrootGrow0.0615 ETH2022-08-09 03:42:38
$2.2887388,100 GrootGrow0.001286 ETH2022-08-09 03:42:38
$58.569,800,000 GrootGrow0.0329 ETH2022-08-09 03:42:38
$1.2107200,000 GrootGrow0.00068 ETH2022-08-09 03:42:38
$118.330.0667 ETH19,999,999 GrootGrow2022-08-09 03:06:07
$56.99,800,000 GrootGrow0.0321 ETH2022-08-09 03:01:17
$52.780.0297 ETH9,027,447 GrootGrow2022-08-09 03:01:17
$97.610.055 ETH17,263,091 GrootGrow2022-08-09 02:59:28
$102.70.0579 ETH19,000,000 GrootGrow2022-08-09 02:57:52
$53.280.03 ETH10,210,813 GrootGrow2022-08-09 02:57:28
$1.0245200,000 GrootGrow0.000577 ETH2022-08-09 02:55:48
$47.930.027 ETH9,405,005 GrootGrow2022-08-09 02:53:45
$35.520.02 ETH7,105,188 GrootGrow2022-08-09 02:53:02
$87.920.0495 ETH18,113,904 GrootGrow2022-08-09 02:52:42
$88.80.05 ETH19,101,123 GrootGrow2022-08-09 02:52:23
$17.760.01 ETH3,921,830 GrootGrow2022-08-09 02:52:23
$35.520.02 ETH7,949,063 GrootGrow2022-08-09 02:52:07
$55.060.031 ETH12,606,430 GrootGrow2022-08-09 02:51:35
$71.040.04 ETH16,800,523 GrootGrow2022-08-09 02:51:35
$81.130.0457 ETH19,963,424 GrootGrow2022-08-09 02:51:35
$53.310.03 ETH13,585,819 GrootGrow2022-08-09 02:51:27
$38.290.0215 ETH10,000,000 GrootGrow2022-08-09 02:51:27
$37.50.0211 ETH10,000,000 GrootGrow2022-08-09 02:51:27
$36.750.0207 ETH10,000,000 GrootGrow2022-08-09 02:51:27
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,554.172 ETH1,000,000,000 GrootGrow2022-08-09 02:49:31
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$4,478.292.516 ETH795,687,358 GrootGrow2022-08-09 03:42:38
复制成功