(WGD🚀) Waganda Inu

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$838.26+365.92%
24h交易笔数
14+600.00%
WGD🚀地址
0xd6ef16...83e567
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$17.145,238,085 WGD🚀0.01 ETH2022-08-08 11:54:37
$17.140.01 ETH0 WGD🚀2022-08-08 11:54:18
$3,207.141.8711 ETH802,343,483 WGD🚀2022-08-08 11:53:57
$92.6322,589,828 WGD🚀0.054 ETH2022-08-08 11:52:42
$17.140.01 ETH4,059,393 WGD🚀2022-08-08 11:50:52
$119.970.07 ETH29,647,343 WGD🚀2022-08-08 11:50:23
$85.690.05 ETH22,589,828 WGD🚀2022-08-08 11:49:49
$51.410.03 ETH14,167,051 WGD🚀2022-08-08 11:48:58
$17.140.01 ETH4,829,734 WGD🚀2022-08-08 11:47:42
$85.690.05 ETH24,998,002 WGD🚀2022-08-08 11:47:09
$17.310.0101 ETH5,228,194 WGD🚀2022-08-08 11:46:49
$17.140.01 ETH5,238,085 WGD🚀2022-08-08 11:45:49
$51.410.03 ETH16,093,772 WGD🚀2022-08-08 11:45:22
$85.680.05 ETH28,158,419 WGD🚀2022-08-08 11:44:25
$171.350.1 ETH61,924,198 WGD🚀2022-08-08 11:43:25
$8.56730.005 ETH3,312,325 WGD🚀2022-08-08 11:42:55
$2,570.131.5 ETH1,000,000,000 WGD🚀2022-08-08 11:41:43
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$17.145,238,085 WGD🚀0.01 ETH2022-08-08 11:54:37
$17.140.01 ETH0 WGD🚀2022-08-08 11:54:18
$92.6322,589,828 WGD🚀0.054 ETH2022-08-08 11:52:42
$17.140.01 ETH4,059,393 WGD🚀2022-08-08 11:50:52
$119.970.07 ETH29,647,343 WGD🚀2022-08-08 11:50:23
$85.690.05 ETH22,589,828 WGD🚀2022-08-08 11:49:49
$51.410.03 ETH14,167,051 WGD🚀2022-08-08 11:48:58
$17.140.01 ETH4,829,734 WGD🚀2022-08-08 11:47:42
$85.690.05 ETH24,998,002 WGD🚀2022-08-08 11:47:09
$17.310.0101 ETH5,228,194 WGD🚀2022-08-08 11:46:49
$17.140.01 ETH5,238,085 WGD🚀2022-08-08 11:45:49
$51.410.03 ETH16,093,772 WGD🚀2022-08-08 11:45:22
$85.680.05 ETH28,158,419 WGD🚀2022-08-08 11:44:25
$171.350.1 ETH61,924,198 WGD🚀2022-08-08 11:43:25
$8.56730.005 ETH3,312,325 WGD🚀2022-08-08 11:42:55
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,570.131.5 ETH1,000,000,000 WGD🚀2022-08-08 11:41:43
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,207.141.8711 ETH802,343,483 WGD🚀2022-08-08 11:53:57
复制成功