(ShibakaInu) Shibaka Inu

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$5,570.08+0.00%
24h交易笔数
40+0.00%
ShibakaInu地址
0xd613be...eeeec1
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$8,078.353.2636 ETH575,160,422,454 ShibakaInu2021-06-11 13:53:09
$36.462,590,981,164 ShibakaInu0.0147 ETH2021-06-11 13:53:03
$63.54,458,145,193 ShibakaInu0.0256 ETH2021-06-11 13:53:03
$602.4639,073,497,797 ShibakaInu0.2433 ETH2021-06-11 13:51:30
$77.134,618,871,342 ShibakaInu0.0311 ETH2021-06-11 13:51:30
$98.980.04 ETH5,908,808,430 ShibakaInu2021-06-11 13:40:38
$494.880.2 ETH31,616,870,934 ShibakaInu2021-06-11 13:39:14
$24.790.01 ETH1,680,158,578 ShibakaInu2021-06-11 13:28:30
$89.66,061,261,109 ShibakaInu0.0361 ETH2021-06-11 13:28:20
$17.941,197,706,329 ShibakaInu0.007235 ETH2021-06-11 13:28:20
$99.160.04 ETH6,644,838,839 ShibakaInu2021-06-11 13:27:03
$69.184,677,428,931 ShibakaInu0.0279 ETH2021-06-11 13:21:35
$281.0518,227,966,543 ShibakaInu0.1133 ETH2021-06-11 13:21:35
$99.220.04 ETH6,258,119,118 ShibakaInu2021-06-11 13:20:36
$744.170.3 ETH51,892,763,572 ShibakaInu2021-06-11 13:18:13
$744.060.3 ETH62,669,814,262 ShibakaInu2021-06-11 13:17:17
$496.040.2 ETH49,576,430,582 ShibakaInu2021-06-11 13:17:17
$89.829,582,943,869 ShibakaInu0.0362 ETH2021-06-11 13:17:06
$8.5319896,721,345 ShibakaInu0.00344 ETH2021-06-11 13:17:06
$76.437,929,614,145 ShibakaInu0.0308 ETH2021-06-11 13:11:34
$39.944,072,146,272 ShibakaInu0.0161 ETH2021-06-11 13:11:34
$124.040.05 ETH12,722,211,807 ShibakaInu2021-06-11 13:10:33
$99.230.04 ETH10,520,004,903 ShibakaInu2021-06-11 13:09:59
$109.690.0442 ETH12,000,000,000 ShibakaInu2021-06-11 13:09:45
$43.234,806,894,365 ShibakaInu0.0174 ETH2021-06-11 13:08:41
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$36.462,590,981,164 ShibakaInu0.0147 ETH2021-06-11 13:53:03
$63.54,458,145,193 ShibakaInu0.0256 ETH2021-06-11 13:53:03
$602.4639,073,497,797 ShibakaInu0.2433 ETH2021-06-11 13:51:30
$77.134,618,871,342 ShibakaInu0.0311 ETH2021-06-11 13:51:30
$98.980.04 ETH5,908,808,430 ShibakaInu2021-06-11 13:40:38
$494.880.2 ETH31,616,870,934 ShibakaInu2021-06-11 13:39:14
$24.790.01 ETH1,680,158,578 ShibakaInu2021-06-11 13:28:30
$89.66,061,261,109 ShibakaInu0.0361 ETH2021-06-11 13:28:20
$17.941,197,706,329 ShibakaInu0.007235 ETH2021-06-11 13:28:20
$99.160.04 ETH6,644,838,839 ShibakaInu2021-06-11 13:27:03
$69.184,677,428,931 ShibakaInu0.0279 ETH2021-06-11 13:21:35
$281.0518,227,966,543 ShibakaInu0.1133 ETH2021-06-11 13:21:35
$99.220.04 ETH6,258,119,118 ShibakaInu2021-06-11 13:20:36
$744.170.3 ETH51,892,763,572 ShibakaInu2021-06-11 13:18:13
$744.060.3 ETH62,669,814,262 ShibakaInu2021-06-11 13:17:17
$496.040.2 ETH49,576,430,582 ShibakaInu2021-06-11 13:17:17
$89.829,582,943,869 ShibakaInu0.0362 ETH2021-06-11 13:17:06
$8.5319896,721,345 ShibakaInu0.00344 ETH2021-06-11 13:17:06
$76.437,929,614,145 ShibakaInu0.0308 ETH2021-06-11 13:11:34
$39.944,072,146,272 ShibakaInu0.0161 ETH2021-06-11 13:11:34
$124.040.05 ETH12,722,211,807 ShibakaInu2021-06-11 13:10:33
$99.230.04 ETH10,520,004,903 ShibakaInu2021-06-11 13:09:59
$109.690.0442 ETH12,000,000,000 ShibakaInu2021-06-11 13:09:45
$43.234,806,894,365 ShibakaInu0.0174 ETH2021-06-11 13:08:41
$95.1610,356,372,157 ShibakaInu0.0384 ETH2021-06-11 13:08:41
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$5,694.542.3 ETH800,000,000,000 ShibakaInu2021-06-11 12:53:29
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$8,078.353.2636 ETH575,160,422,454 ShibakaInu2021-06-11 13:53:09
复制成功