(CONCIERGE) The Concierge

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$65.97-99.63%
24h交易额
$14,369.92+0.00%
24h交易笔数
92+0.00%
CONCIERGE地址
0xd51208...738a16
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$31,159.617.3 ETH34,447,320 CONCIERGE2022-08-08 21:58:12
$90.040.05 ETH99,526.89 CONCIERGE2022-08-08 21:54:44
$1.00220.000557 ETH1,111 CONCIERGE2022-08-08 21:54:18
$144.060.08 ETH160,455 CONCIERGE2022-08-08 21:53:24
$17.860.009919 ETH19,999 CONCIERGE2022-08-08 21:53:12
$900.05 ETH101,159 CONCIERGE2022-08-08 21:52:30
$180.010.1 ETH204,097 CONCIERGE2022-08-08 21:52:30
$178.210.099 ETH204,424 CONCIERGE2022-08-08 21:52:25
$216.030.12 ETH251,007 CONCIERGE2022-08-08 21:52:25
$296.180.1645 ETH349,999 CONCIERGE2022-08-08 21:52:25
$180.170.1 ETH216,129 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$285.870.1587 ETH348,313 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$280.450.1557 ETH348,313 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$18.020.01 ETH22,604.78 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$56.050.0311 ETH70,500.82 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$273.810.152 ETH348,313 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$162.160.09 ETH209,402 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$216.210.12 ETH282,898 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$263.030.146 ETH349,999 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$253.120.1405 ETH343,000 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$248.640.138 ETH343,000 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$244.270.1356 ETH343,000 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$240.020.1332 ETH343,000 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$237.130.1316 ETH344,830 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$233.050.1294 ETH344,830 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$90.040.05 ETH99,526.89 CONCIERGE2022-08-08 21:54:44
$1.00220.000557 ETH1,111 CONCIERGE2022-08-08 21:54:18
$144.060.08 ETH160,455 CONCIERGE2022-08-08 21:53:24
$17.860.009919 ETH19,999 CONCIERGE2022-08-08 21:53:12
$900.05 ETH101,159 CONCIERGE2022-08-08 21:52:30
$180.010.1 ETH204,097 CONCIERGE2022-08-08 21:52:30
$178.210.099 ETH204,424 CONCIERGE2022-08-08 21:52:25
$216.030.12 ETH251,007 CONCIERGE2022-08-08 21:52:25
$296.180.1645 ETH349,999 CONCIERGE2022-08-08 21:52:25
$180.170.1 ETH216,129 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$285.870.1587 ETH348,313 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$280.450.1557 ETH348,313 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$18.020.01 ETH22,604.78 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$56.050.0311 ETH70,500.82 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$273.810.152 ETH348,313 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$162.160.09 ETH209,402 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$216.210.12 ETH282,898 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$263.030.146 ETH349,999 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$253.120.1405 ETH343,000 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$248.640.138 ETH343,000 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$244.270.1356 ETH343,000 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$240.020.1332 ETH343,000 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$237.130.1316 ETH344,830 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$233.050.1294 ETH344,830 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
$229.080.1271 ETH344,830 CONCIERGE2022-08-08 21:50:52
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$53.460.0297 ETH89,968.22 CONCIERGE2022-08-08 21:50:29
$18,015.2110 ETH59,500,000 CONCIERGE2022-08-08 21:45:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$31,159.617.3 ETH34,447,320 CONCIERGE2022-08-08 21:58:12
复制成功