(ASAITAMA) APE SAITAMA

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
ASAITAMA地址
0xd1a342...fd1d3e
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,191.30.9548 ETH378,780,925,792,507 ASAITAMA2022-06-14 04:57:15
$99.70.05 ETH20,868,616,382,529 ASAITAMA2022-05-31 08:26:29
$59.610.03 ETH13,664,058,152,186 ASAITAMA2022-05-31 05:25:57
$59.610.03 ETH14,633,044,373,425 ASAITAMA2022-05-31 05:24:21
$99.090.05 ETH26,840,397,455,626 ASAITAMA2022-05-31 05:19:59
$98.980.05 ETH26,840,397,455,626 ASAITAMA2022-05-31 05:19:59
$97.6527,000,000,000,000 ASAITAMA0.05 ETH2022-05-31 05:08:33
$25.716,584,983,068,197 ASAITAMA0.0132 ETH2022-05-31 05:08:33
$273.4859,264,847,613,775 ASAITAMA0.1401 ETH2022-05-31 05:06:51
$14.82,737,132,409,693 ASAITAMA0.007583 ETH2022-05-31 05:06:51
$47.078,434,191,687,233 ASAITAMA0.0241 ETH2022-05-31 05:05:42
$97.0316,200,000,000,000 ASAITAMA0.0497 ETH2022-05-31 05:04:27
$18.052,850,633,852,764 ASAITAMA0.009249 ETH2022-05-31 05:04:27
$58.560.03 ETH9,371,324,096,926 ASAITAMA2022-05-31 05:04:27
$20.090.0103 ETH3,343,069,042,838 ASAITAMA2022-05-31 05:01:40
$164.0225,655,704,674,879 ASAITAMA0.0841 ETH2022-05-31 05:01:04
$37.375,320,715,715,685 ASAITAMA0.0192 ETH2022-05-31 05:01:04
$1.94970.001 ETH271,583,800,844 ASAITAMA2022-05-31 05:00:41
$56.490.029 ETH8,086,550,892,505 ASAITAMA2022-05-31 04:59:56
$193.226,216,823,909,987 ASAITAMA0.0992 ETH2022-05-31 04:59:32
$187.1921,669,617,531,176 ASAITAMA0.0963 ETH2022-05-31 04:58:33
$97.090.05 ETH10,775,975,772,648 ASAITAMA2022-05-31 04:57:07
$97.10.05 ETH11,659,967,101,615 ASAITAMA2022-05-31 04:56:31
$67.970.035 ETH8,747,793,587,545 ASAITAMA2022-05-31 04:56:31
$38.840.02 ETH5,234,851,116,431 ASAITAMA2022-05-31 04:55:56
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$99.70.05 ETH20,868,616,382,529 ASAITAMA2022-05-31 08:26:29
$59.610.03 ETH13,664,058,152,186 ASAITAMA2022-05-31 05:25:57
$59.610.03 ETH14,633,044,373,425 ASAITAMA2022-05-31 05:24:21
$99.090.05 ETH26,840,397,455,626 ASAITAMA2022-05-31 05:19:59
$98.980.05 ETH26,840,397,455,626 ASAITAMA2022-05-31 05:19:59
$97.6527,000,000,000,000 ASAITAMA0.05 ETH2022-05-31 05:08:33
$25.716,584,983,068,197 ASAITAMA0.0132 ETH2022-05-31 05:08:33
$273.4859,264,847,613,775 ASAITAMA0.1401 ETH2022-05-31 05:06:51
$14.82,737,132,409,693 ASAITAMA0.007583 ETH2022-05-31 05:06:51
$47.078,434,191,687,233 ASAITAMA0.0241 ETH2022-05-31 05:05:42
$97.0316,200,000,000,000 ASAITAMA0.0497 ETH2022-05-31 05:04:27
$18.052,850,633,852,764 ASAITAMA0.009249 ETH2022-05-31 05:04:27
$58.560.03 ETH9,371,324,096,926 ASAITAMA2022-05-31 05:04:27
$20.090.0103 ETH3,343,069,042,838 ASAITAMA2022-05-31 05:01:40
$164.0225,655,704,674,879 ASAITAMA0.0841 ETH2022-05-31 05:01:04
$37.375,320,715,715,685 ASAITAMA0.0192 ETH2022-05-31 05:01:04
$1.94970.001 ETH271,583,800,844 ASAITAMA2022-05-31 05:00:41
$56.490.029 ETH8,086,550,892,505 ASAITAMA2022-05-31 04:59:56
$193.226,216,823,909,987 ASAITAMA0.0992 ETH2022-05-31 04:59:32
$187.1921,669,617,531,176 ASAITAMA0.0963 ETH2022-05-31 04:58:33
$97.090.05 ETH10,775,975,772,648 ASAITAMA2022-05-31 04:57:07
$97.10.05 ETH11,659,967,101,615 ASAITAMA2022-05-31 04:56:31
$67.970.035 ETH8,747,793,587,545 ASAITAMA2022-05-31 04:56:31
$38.840.02 ETH5,234,851,116,431 ASAITAMA2022-05-31 04:55:56
$194.190.1 ETH29,129,804,344,430 ASAITAMA2022-05-31 04:54:25
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,165.070.6 ETH600,000,000,000,000 ASAITAMA2022-05-31 04:45:38
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,191.30.9548 ETH378,780,925,792,507 ASAITAMA2022-06-14 04:57:15
复制成功