(BlockFi) BlockFi Token

$0.0000048

+1,159.79%
数据统计
总流动性
$422,880+256.25%
24h交易额
$414,785+626.29%
24h交易笔数
26+1,200.00%
BlockFi地址
0xc87251...94f93b
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 BlockFi-ETH $845,760
1 : 0.0000000016
$0.0000048
+92.04 %$414,785$1,244.36
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 BlockFi-ETH $845,760
1 : 0.0000000016
$0.0000048
+92.04 %$414,785$1,244.36
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 BlockFi-ETH $845,760
1 : 0.0000000016
$0.0000048
+92.04 %$414,785$1,244.36
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 BlockFi-ETH $845,760
1 : 0.0000000016
$0.0000048
+92.04 %$414,785$1,244.36
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 BlockFi-ETH $845,760
1 : 0.0000000016
$0.0000048
+92.04 %$414,785$1,244.36

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$9,211.82.9814 ETH1,957,873,081 BlockFi2022-02-15 17:55:59
$11,600.053.7558 ETH2,593,964,431 BlockFi2022-02-15 17:50:55
$4,627.481.5 ETH1,078,229,588 BlockFi2022-02-15 17:47:00
$15,417.115 ETH3,782,937,539 BlockFi2022-02-15 17:41:10
$21,198.536.875 ETH5,729,929,139 BlockFi2022-02-15 17:41:10
$9,015.792,533,334,444 BlockFi2.9256 ETH2022-02-15 17:37:54
$19,634.076.3791 ETH5,658,133,445 BlockFi2022-02-15 17:36:02
$9,236.293 ETH2,886,745,549 BlockFi2022-02-15 17:31:24
$14,165.024.6 ETH4,744,234,040 BlockFi2022-02-15 17:29:00
$7,301.82.3706 ETH2,609,596,688 BlockFi2022-02-15 17:26:25
$30,786.5610 ETH12,466,226,716 BlockFi2022-02-15 17:23:55
$18,456.525.9967 ETH8,842,408,775 BlockFi2022-02-15 17:20:46
$20,002.966.5 ETH11,064,208,546 BlockFi2022-02-15 17:19:46
$12,192.213.96 ETH7,656,168,162 BlockFi2022-02-15 17:15:46
$7,697.912.5 ETH5,252,511,755 BlockFi2022-02-15 17:10:25
$21,785.997.076 ETH16,980,584,639 BlockFi2022-02-15 17:04:27
$19,551.146.35 ETH18,590,059,918 BlockFi2022-02-15 17:03:30
$10,157.0810,170,790,846 BlockFi3.2982 ETH2022-02-15 17:02:20
$15,399.275 ETH15,766,781,206 BlockFi2022-02-15 16:57:59
$12,282.113.9877 ETH14,616,728,135 BlockFi2022-02-15 16:56:05
$19,560.56.35 ETH28,189,810,879 BlockFi2022-02-15 16:54:29
$15,274.154.9587 ETH27,668,524,537 BlockFi2022-02-15 16:53:30
$523.520.17 ETH1,059,373,939 BlockFi2022-02-15 16:51:36
$16,109.75.2312 ETH37,166,290,805 BlockFi2022-02-15 16:51:18
$25,699.038.345 ETH85,911,279,745 BlockFi2022-02-15 16:49:48
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$9,211.82.9814 ETH1,957,873,081 BlockFi2022-02-15 17:55:59
$11,600.053.7558 ETH2,593,964,431 BlockFi2022-02-15 17:50:55
$4,627.481.5 ETH1,078,229,588 BlockFi2022-02-15 17:47:00
$15,417.115 ETH3,782,937,539 BlockFi2022-02-15 17:41:10
$21,198.536.875 ETH5,729,929,139 BlockFi2022-02-15 17:41:10
$9,015.792,533,334,444 BlockFi2.9256 ETH2022-02-15 17:37:54
$19,634.076.3791 ETH5,658,133,445 BlockFi2022-02-15 17:36:02
$9,236.293 ETH2,886,745,549 BlockFi2022-02-15 17:31:24
$14,165.024.6 ETH4,744,234,040 BlockFi2022-02-15 17:29:00
$7,301.82.3706 ETH2,609,596,688 BlockFi2022-02-15 17:26:25
$30,786.5610 ETH12,466,226,716 BlockFi2022-02-15 17:23:55
$18,456.525.9967 ETH8,842,408,775 BlockFi2022-02-15 17:20:46
$20,002.966.5 ETH11,064,208,546 BlockFi2022-02-15 17:19:46
$12,192.213.96 ETH7,656,168,162 BlockFi2022-02-15 17:15:46
$7,697.912.5 ETH5,252,511,755 BlockFi2022-02-15 17:10:25
$21,785.997.076 ETH16,980,584,639 BlockFi2022-02-15 17:04:27
$19,551.146.35 ETH18,590,059,918 BlockFi2022-02-15 17:03:30
$10,157.0810,170,790,846 BlockFi3.2982 ETH2022-02-15 17:02:20
$15,399.275 ETH15,766,781,206 BlockFi2022-02-15 16:57:59
$12,282.113.9877 ETH14,616,728,135 BlockFi2022-02-15 16:56:05
$19,560.56.35 ETH28,189,810,879 BlockFi2022-02-15 16:54:29
$15,274.154.9587 ETH27,668,524,537 BlockFi2022-02-15 16:53:30
$523.520.17 ETH1,059,373,939 BlockFi2022-02-15 16:51:36
$16,109.75.2312 ETH37,166,290,805 BlockFi2022-02-15 16:51:18
$25,699.038.345 ETH85,911,279,745 BlockFi2022-02-15 16:49:48
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$61,590.7720 ETH600,000,000,000 BlockFi2022-02-15 16:45:42
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
复制成功