(FlokiGold) Floki Gold

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$1,720.75+797.66%
24h交易笔数
5+150.00%
FlokiGold地址
0xba49f4...7ccab5
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$9,580.59,028,190,701 FlokiGold2.884 ETH2021-09-19 20:13:38
$55.7750,825,893 FlokiGold0.0163 ETH2021-09-19 10:23:40
$132.03118,083,663 FlokiGold0.0385 ETH2021-09-19 10:23:40
$1,341.261,047,563,745 FlokiGold0.3929 ETH2021-09-19 08:53:58
$191.69129,865,608 FlokiGold0.0562 ETH2021-09-19 08:53:58
$020,319,043 FlokiGold0 ETH2021-09-19 08:52:03
$110.8100,937,496 FlokiGold0.0327 ETH2021-09-18 08:20:33
$11.1710,052,245 FlokiGold0.003299 ETH2021-09-18 08:20:33
$81.8871,391,599 FlokiGold0.0236 ETH2021-09-17 22:38:36
$33.7629,106,096 FlokiGold0.00975 ETH2021-09-17 22:38:36
$295.32247,551,115 FlokiGold0.0856 ETH2021-09-17 21:36:39
$53.4243,302,344 FlokiGold0.0155 ETH2021-09-17 21:36:39
$540.03415,311,989 FlokiGold0.157 ETH2021-09-17 21:17:28
$23.6317,252,035 FlokiGold0.006871 ETH2021-09-17 21:17:28
$226.56161,735,460 FlokiGold0.0659 ETH2021-09-17 21:16:17
$15.3310,711,847 FlokiGold0.004458 ETH2021-09-17 21:16:17
$95.7266,190,772 FlokiGold0.0278 ETH2021-09-17 21:08:33
$59.9640,899,526 FlokiGold0.0174 ETH2021-09-17 21:08:33
$610.85393,345,464 FlokiGold0.1775 ETH2021-09-17 21:01:49
$24.9815,239,267 FlokiGold0.007256 ETH2021-09-17 21:01:49
$241.06143,911,148 FlokiGold0.07 ETH2021-09-17 21:00:46
$14.418,424,443 FlokiGold0.004186 ETH2021-09-17 21:00:46
$122.2370,683,096 FlokiGold0.0355 ETH2021-09-17 20:59:53
$23.713,543,878 FlokiGold0.006884 ETH2021-09-17 20:59:53
$222.8125,043,513 FlokiGold0.0648 ETH2021-09-17 20:56:22
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$55.7750,825,893 FlokiGold0.0163 ETH2021-09-19 10:23:40
$132.03118,083,663 FlokiGold0.0385 ETH2021-09-19 10:23:40
$1,341.261,047,563,745 FlokiGold0.3929 ETH2021-09-19 08:53:58
$191.69129,865,608 FlokiGold0.0562 ETH2021-09-19 08:53:58
$020,319,043 FlokiGold0 ETH2021-09-19 08:52:03
$110.8100,937,496 FlokiGold0.0327 ETH2021-09-18 08:20:33
$11.1710,052,245 FlokiGold0.003299 ETH2021-09-18 08:20:33
$81.8871,391,599 FlokiGold0.0236 ETH2021-09-17 22:38:36
$33.7629,106,096 FlokiGold0.00975 ETH2021-09-17 22:38:36
$295.32247,551,115 FlokiGold0.0856 ETH2021-09-17 21:36:39
$53.4243,302,344 FlokiGold0.0155 ETH2021-09-17 21:36:39
$540.03415,311,989 FlokiGold0.157 ETH2021-09-17 21:17:28
$23.6317,252,035 FlokiGold0.006871 ETH2021-09-17 21:17:28
$226.56161,735,460 FlokiGold0.0659 ETH2021-09-17 21:16:17
$15.3310,711,847 FlokiGold0.004458 ETH2021-09-17 21:16:17
$95.7266,190,772 FlokiGold0.0278 ETH2021-09-17 21:08:33
$59.9640,899,526 FlokiGold0.0174 ETH2021-09-17 21:08:33
$610.85393,345,464 FlokiGold0.1775 ETH2021-09-17 21:01:49
$24.9815,239,267 FlokiGold0.007256 ETH2021-09-17 21:01:49
$241.06143,911,148 FlokiGold0.07 ETH2021-09-17 21:00:46
$14.418,424,443 FlokiGold0.004186 ETH2021-09-17 21:00:46
$122.2370,683,096 FlokiGold0.0355 ETH2021-09-17 20:59:53
$23.713,543,878 FlokiGold0.006884 ETH2021-09-17 20:59:53
$222.8125,043,513 FlokiGold0.0648 ETH2021-09-17 20:56:22
$18.810,350,153 FlokiGold0.005469 ETH2021-09-17 20:56:22
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$8,647.3410,000,000,000 FlokiGold2.5 ETH2021-09-17 18:57:01
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$9,580.59,028,190,701 FlokiGold2.884 ETH2021-09-19 20:13:38
复制成功