(NGL) Not Gonna Lie

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$5.5725+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
NGL地址
0xb6a613...520835
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,869.7649,764,286,868 NGL1.5082 ETH2022-08-12 01:18:44
$78.141,364,056,392 NGL0.0424 ETH2022-08-10 23:40:37
$70.291,278,474,118 NGL0.0419 ETH2022-08-10 14:35:45
$2.532644,716,843 NGL0.001511 ETH2022-08-10 14:35:45
$10.14178,867,373 NGL0.006049 ETH2022-08-10 14:35:45
$83.810.05 ETH1,511,419,825 NGL2022-08-10 14:28:54
$79.91,451,418,686 NGL0.0477 ETH2022-08-10 14:26:16
$79.541,360,832,596 NGL0.0474 ETH2022-08-10 14:23:27
$2.736245,326,597 NGL0.001632 ETH2022-08-10 14:23:27
$10.96181,306,389 NGL0.006534 ETH2022-08-10 14:23:27
$83.90.05 ETH1,416,591,821 NGL2022-08-10 14:17:57
$83.90.05 ETH1,507,847,752 NGL2022-08-10 14:17:45
$83.920.05 ETH1,608,220,150 NGL2022-08-10 14:15:50
$2,518.3350,000,000,000 NGL1.5 ETH2022-08-10 14:14:21
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$78.141,364,056,392 NGL0.0424 ETH2022-08-10 23:40:37
$70.291,278,474,118 NGL0.0419 ETH2022-08-10 14:35:45
$10.14178,867,373 NGL0.006049 ETH2022-08-10 14:35:45
$83.810.05 ETH1,511,419,825 NGL2022-08-10 14:28:54
$79.91,451,418,686 NGL0.0477 ETH2022-08-10 14:26:16
$79.541,360,832,596 NGL0.0474 ETH2022-08-10 14:23:27
$10.96181,306,389 NGL0.006534 ETH2022-08-10 14:23:27
$83.90.05 ETH1,416,591,821 NGL2022-08-10 14:17:57
$83.90.05 ETH1,507,847,752 NGL2022-08-10 14:17:45
$83.920.05 ETH1,608,220,150 NGL2022-08-10 14:15:50
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2.532644,716,843 NGL0.001511 ETH2022-08-10 14:35:45
$2.736245,326,597 NGL0.001632 ETH2022-08-10 14:23:27
$2,518.3350,000,000,000 NGL1.5 ETH2022-08-10 14:14:21
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,869.7649,764,286,868 NGL1.5082 ETH2022-08-12 01:18:44
复制成功