(KPX) KAPEX Protocol

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$20,875.23+0.00%
24h交易笔数
14+0.00%
KPX地址
0xb4d9c7...5bb75f
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$264,217505,975 KPX217.46 ETH2021-01-09 23:21:50
$713.650.6 ETH1,395.74 KPX2021-01-09 14:40:40
$1,405.631.18 ETH2,767.58 KPX2021-01-09 14:18:42
$2,383.872 ETH4,760.55 KPX2021-01-09 14:07:29
$4,504.373.76 ETH9,195.16 KPX2021-01-09 13:40:47
$1,818.761.5 ETH3,760.66 KPX2021-01-09 13:09:06
$12.210.01 ETH25.25 KPX2021-01-09 12:04:25
$1,225.811 ETH2,537.52 KPX2021-01-09 11:46:54
$532.950.4456 ETH1,138.53 KPX2021-01-09 11:08:42
$596.520.5 ETH1,283.44 KPX2021-01-09 10:57:03
$2,253.471.9021 ETH4,939.78 KPX2021-01-09 10:47:31
$3,563.763 ETH7,980.31 KPX2021-01-09 10:43:44
$411.990.3449 ETH932.57 KPX2021-01-09 10:40:36
$255.270.2137 ETH579.42 KPX2021-01-09 10:40:32
$1,196.981 ETH2,728.15 KPX2021-01-09 10:38:37
$240,328550,000 KPX200 ETH2021-01-09 10:28:29
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$713.650.6 ETH1,395.74 KPX2021-01-09 14:40:40
$1,405.631.18 ETH2,767.58 KPX2021-01-09 14:18:42
$2,383.872 ETH4,760.55 KPX2021-01-09 14:07:29
$4,504.373.76 ETH9,195.16 KPX2021-01-09 13:40:47
$1,818.761.5 ETH3,760.66 KPX2021-01-09 13:09:06
$12.210.01 ETH25.25 KPX2021-01-09 12:04:25
$1,225.811 ETH2,537.52 KPX2021-01-09 11:46:54
$532.950.4456 ETH1,138.53 KPX2021-01-09 11:08:42
$596.520.5 ETH1,283.44 KPX2021-01-09 10:57:03
$2,253.471.9021 ETH4,939.78 KPX2021-01-09 10:47:31
$3,563.763 ETH7,980.31 KPX2021-01-09 10:43:44
$411.990.3449 ETH932.57 KPX2021-01-09 10:40:36
$255.270.2137 ETH579.42 KPX2021-01-09 10:40:32
$1,196.981 ETH2,728.15 KPX2021-01-09 10:38:37
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$240,328550,000 KPX200 ETH2021-01-09 10:28:29
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$264,217505,975 KPX217.46 ETH2021-01-09 23:21:50
复制成功