(CTRO) CRIPTORO COIN

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$60.83+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
CTRO地址
0xb3ab2b...856744
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$14.874,696.83 CTRO14.87 USDT2021-10-17 18:56:08
$153.5912,849.22 CTRO153.66 USDT2021-09-26 19:26:03
$122.01121.85 USDT7,131.52 CTRO2021-09-23 20:49:51
$110.556,828.18 CTRO110.65 USDT2021-08-26 14:35:17
$306.123,868.99 CTRO306.54 USDT2021-08-24 01:29:42
$331.42331.51 USDT4,696.83 CTRO2021-08-24 01:21:28
$27.8727.84 USDT1,249.1 CTRO2021-08-23 18:51:26
$7.9367400 CTRO7.9531 USDT2021-08-23 13:29:17
$74.622,500 CTRO74.59 USDT2021-08-23 05:29:06
$32.4932.5 USDT871.23 CTRO2021-08-22 17:47:18
$62.371,500 CTRO62.4 USDT2021-08-22 17:42:19
$32.5232.52 USDT682.56 CTRO2021-08-22 16:19:01
$160.92,318.08 CTRO160.71 USDT2021-08-22 14:24:36
$41.4841.46 USDT400 CTRO2021-08-22 14:11:47
$33.833.79 USDT400 CTRO2021-08-22 14:10:28
$28.0828.06 USDT400 CTRO2021-08-22 14:10:02
$23.6923.68 USDT400 CTRO2021-08-22 14:07:14
$20.2520.25 USDT400 CTRO2021-08-22 14:04:24
$43.64800 CTRO43.66 USDT2021-08-22 11:48:59
$32.2832.26 USDT562.82 CTRO2021-08-22 07:45:44
$32.2932.28 USDT715.73 CTRO2021-08-22 07:43:38
$32.2832.28 USDT940.14 CTRO2021-08-22 07:42:53
$82.932,000 CTRO82.88 USDT2021-08-22 06:10:24
$32.3332.32 USDT622.25 CTRO2021-08-22 05:56:05
$32.3332.33 USDT801.93 CTRO2021-08-22 05:54:38
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$14.874,696.83 CTRO14.87 USDT2021-10-17 18:56:08
$153.5912,849.22 CTRO153.66 USDT2021-09-26 19:26:03
$122.01121.85 USDT7,131.52 CTRO2021-09-23 20:49:51
$110.556,828.18 CTRO110.65 USDT2021-08-26 14:35:17
$306.123,868.99 CTRO306.54 USDT2021-08-24 01:29:42
$331.42331.51 USDT4,696.83 CTRO2021-08-24 01:21:28
$27.8727.84 USDT1,249.1 CTRO2021-08-23 18:51:26
$7.9367400 CTRO7.9531 USDT2021-08-23 13:29:17
$74.622,500 CTRO74.59 USDT2021-08-23 05:29:06
$32.4932.5 USDT871.23 CTRO2021-08-22 17:47:18
$62.371,500 CTRO62.4 USDT2021-08-22 17:42:19
$32.5232.52 USDT682.56 CTRO2021-08-22 16:19:01
$160.92,318.08 CTRO160.71 USDT2021-08-22 14:24:36
$41.4841.46 USDT400 CTRO2021-08-22 14:11:47
$33.833.79 USDT400 CTRO2021-08-22 14:10:28
$28.0828.06 USDT400 CTRO2021-08-22 14:10:02
$23.6923.68 USDT400 CTRO2021-08-22 14:07:14
$20.2520.25 USDT400 CTRO2021-08-22 14:04:24
$43.64800 CTRO43.66 USDT2021-08-22 11:48:59
$32.2832.26 USDT562.82 CTRO2021-08-22 07:45:44
$32.2932.28 USDT715.73 CTRO2021-08-22 07:43:38
$32.2832.28 USDT940.14 CTRO2021-08-22 07:42:53
$82.932,000 CTRO82.88 USDT2021-08-22 06:10:24
$32.3332.32 USDT622.25 CTRO2021-08-22 05:56:05
$32.3332.33 USDT801.93 CTRO2021-08-22 05:54:38
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,001.131,387 CTRO1,000 USDT2021-03-03 20:06:41
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
复制成功