(PLSLUNA) Pulse LUNA

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$1,226.84+4.76%
24h交易笔数
16+6.67%
PLSLUNA地址
0xaeb849...8041a8
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,899.92991,164,812 PLSLUNA1.0112 ETH2022-08-12 20:37:56
$55.7728,436,594 PLSLUNA0.0298 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.3029150,000 PLSLUNA0.000162 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.151574,780.83 PLSLUNA0.00008088 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.151575,000 PLSLUNA0.00008088 ETH2022-08-12 19:29:06
$465.35185,887,567 PLSLUNA0.2485 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.4652150,000 PLSLUNA0.000248 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.232774,782.22 PLSLUNA0.000124 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.232775,000 PLSLUNA0.000124 ETH2022-08-12 19:29:06
$61.1119,207,999 PLSLUNA0.0326 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.4894150,000 PLSLUNA0.000261 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.244874,782.41 PLSLUNA0.000131 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.244875,000 PLSLUNA0.000131 ETH2022-08-12 19:29:06
$93.90.05 ETH29,638,754 PLSLUNA2022-08-12 19:26:31
$473.240.252 ETH193,552,235 PLSLUNA2022-08-12 19:26:22
$17.939,106,487 PLSLUNA0.009546 ETH2022-08-12 19:26:06
$0.2981150,000 PLSLUNA0.000159 ETH2022-08-12 19:26:06
$0.149174,780.78 PLSLUNA0.00007939 ETH2022-08-12 19:26:06
$0.149175,000 PLSLUNA0.00007939 ETH2022-08-12 19:26:06
$18.780.01 ETH9,481,973 PLSLUNA2022-08-12 19:26:06
$38.440.0205 ETH19,999,999 PLSLUNA2022-08-12 19:26:06
$1,877.941,000,000,000 PLSLUNA1 ETH2022-08-12 19:26:06
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$55.7728,436,594 PLSLUNA0.0298 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.3029150,000 PLSLUNA0.000162 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.151575,000 PLSLUNA0.00008088 ETH2022-08-12 19:29:06
$465.35185,887,567 PLSLUNA0.2485 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.4652150,000 PLSLUNA0.000248 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.232775,000 PLSLUNA0.000124 ETH2022-08-12 19:29:06
$61.1119,207,999 PLSLUNA0.0326 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.4894150,000 PLSLUNA0.000261 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.244875,000 PLSLUNA0.000131 ETH2022-08-12 19:29:06
$93.90.05 ETH29,638,754 PLSLUNA2022-08-12 19:26:31
$473.240.252 ETH193,552,235 PLSLUNA2022-08-12 19:26:22
$17.939,106,487 PLSLUNA0.009546 ETH2022-08-12 19:26:06
$0.2981150,000 PLSLUNA0.000159 ETH2022-08-12 19:26:06
$0.149175,000 PLSLUNA0.00007939 ETH2022-08-12 19:26:06
$18.780.01 ETH9,481,973 PLSLUNA2022-08-12 19:26:06
$38.440.0205 ETH19,999,999 PLSLUNA2022-08-12 19:26:06
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$0.151574,780.83 PLSLUNA0.00008088 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.232774,782.22 PLSLUNA0.000124 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.244874,782.41 PLSLUNA0.000131 ETH2022-08-12 19:29:06
$0.149174,780.78 PLSLUNA0.00007939 ETH2022-08-12 19:26:06
$1,877.941,000,000,000 PLSLUNA1 ETH2022-08-12 19:26:06
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,899.92991,164,812 PLSLUNA1.0112 ETH2022-08-12 20:37:56
复制成功