(GINTAMA) Gintama Inu

$0.0000000187

+10.54%
数据统计
总流动性
$8,636.32+3.36%
24h交易额
$618.79-75.03%
24h交易笔数
5-28.57%
GINTAMA地址
0xaea580...70b1ed
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 GINTAMA-ETH $17,272.64
1 : 0
$0.0000000187
+14.55 %$618.79$1.8564
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 GINTAMA-ETH $17,272.64
1 : 0
$0.0000000187
+14.55 %$618.79$1.8564
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 GINTAMA-ETH $17,272.64
1 : 0
$0.0000000187
+14.55 %$618.79$1.8564
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 GINTAMA-ETH $17,272.64
1 : 0
$0.0000000187
+14.55 %$618.79$1.8564
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 GINTAMA-ETH $17,272.64
1 : 0
$0.0000000187
+14.55 %$618.79$1.8564

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$0371,571,897 GINTAMA0 ETH2021-10-11 06:21:10
$0240,211,196 GINTAMA0 ETH2021-10-10 18:09:23
$164.859,567,686,231 GINTAMA0.0462 ETH2021-10-10 17:49:30
$24.91,412,867,317 GINTAMA0.006972 ETH2021-10-10 17:49:30
$400.0421,626,715,367 GINTAMA0.1121 ETH2021-10-10 17:48:44
$291,492,693,500 GINTAMA0.008123 ETH2021-10-10 17:48:44
$474.0922,824,413,568 GINTAMA0.1311 ETH2021-10-09 21:38:36
$82.643,749,024,653 GINTAMA0.0229 ETH2021-10-09 21:38:36
$1,455.7757,173,159,058 GINTAMA0.4052 ETH2021-10-09 18:43:30
$11.74399,998,594 GINTAMA0.003269 ETH2021-10-09 18:43:30
$180.96,098,302,561 GINTAMA0.0507 ETH2021-10-09 05:54:01
$14.59483,119,649 GINTAMA0.00409 ETH2021-10-09 05:54:01
$225.367,363,023,287 GINTAMA0.0637 ETH2021-10-07 14:16:32
$24.6785,849,304 GINTAMA0.00695 ETH2021-10-07 14:16:32
$386.2711,970,115,746 GINTAMA0.1097 ETH2021-10-06 07:37:19
$27.18812,553,139 GINTAMA0.007723 ETH2021-10-06 07:37:19
$430.8412,369,729,698 GINTAMA0.1222 ETH2021-10-06 05:51:22
$21.84603,689,033 GINTAMA0.006195 ETH2021-10-06 05:51:22
$321.899,186,191,428 GINTAMA0.0971 ETH2021-10-04 20:10:20
$24.01665,038,489 GINTAMA0.007242 ETH2021-10-04 20:10:20
$377.8210,114,951,989 GINTAMA0.1139 ETH2021-10-04 19:55:20
$25.68664,617,279 GINTAMA0.007743 ETH2021-10-04 19:55:20
$417.2210,103,774,323 GINTAMA0.1219 ETH2021-10-03 23:03:01
$24.8580,268,884 GINTAMA0.007246 ETH2021-10-03 23:03:01
$386.348,817,841,097 GINTAMA0.1136 ETH2021-10-03 08:27:43
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$0371,571,897 GINTAMA0 ETH2021-10-11 06:21:10
$0240,211,196 GINTAMA0 ETH2021-10-10 18:09:23
$164.859,567,686,231 GINTAMA0.0462 ETH2021-10-10 17:49:30
$24.91,412,867,317 GINTAMA0.006972 ETH2021-10-10 17:49:30
$400.0421,626,715,367 GINTAMA0.1121 ETH2021-10-10 17:48:44
$291,492,693,500 GINTAMA0.008123 ETH2021-10-10 17:48:44
$474.0922,824,413,568 GINTAMA0.1311 ETH2021-10-09 21:38:36
$82.643,749,024,653 GINTAMA0.0229 ETH2021-10-09 21:38:36
$1,455.7757,173,159,058 GINTAMA0.4052 ETH2021-10-09 18:43:30
$11.74399,998,594 GINTAMA0.003269 ETH2021-10-09 18:43:30
$180.96,098,302,561 GINTAMA0.0507 ETH2021-10-09 05:54:01
$14.59483,119,649 GINTAMA0.00409 ETH2021-10-09 05:54:01
$225.367,363,023,287 GINTAMA0.0637 ETH2021-10-07 14:16:32
$24.6785,849,304 GINTAMA0.00695 ETH2021-10-07 14:16:32
$386.2711,970,115,746 GINTAMA0.1097 ETH2021-10-06 07:37:19
$27.18812,553,139 GINTAMA0.007723 ETH2021-10-06 07:37:19
$430.8412,369,729,698 GINTAMA0.1222 ETH2021-10-06 05:51:22
$21.84603,689,033 GINTAMA0.006195 ETH2021-10-06 05:51:22
$321.899,186,191,428 GINTAMA0.0971 ETH2021-10-04 20:10:20
$24.01665,038,489 GINTAMA0.007242 ETH2021-10-04 20:10:20
$377.8210,114,951,989 GINTAMA0.1139 ETH2021-10-04 19:55:20
$25.68664,617,279 GINTAMA0.007743 ETH2021-10-04 19:55:20
$417.2210,103,774,323 GINTAMA0.1219 ETH2021-10-03 23:03:01
$24.8580,268,884 GINTAMA0.007246 ETH2021-10-03 23:03:01
$386.348,817,841,097 GINTAMA0.1136 ETH2021-10-03 08:27:43
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,919.74960,000,000,000 GINTAMA1 ETH2021-09-26 03:39:55
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
复制成功