(RFUNI Token) RFUNI

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$319.74-96.33%
24h交易笔数
6-81.25%
RFUNI Token地址
0xa4d57c...8cc937
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,611.5775,413.03 RFUNI Token1.2579 ETH2021-01-10 19:53:38
$27.941,237.3 RFUNI Token0.0209 ETH2021-01-10 11:00:24
$55.892,550 RFUNI Token0.0454 ETH2021-01-09 22:13:59
$113.84,701.76 RFUNI Token0.0928 ETH2021-01-09 21:46:25
$74.810.061 ETH3,000 RFUNI Token2021-01-09 21:30:35
$24.520.02 ETH1,043.65 RFUNI Token2021-01-09 21:22:36
$22.790.0186 ETH1,000 RFUNI Token2021-01-09 20:18:13
$24.391,076.54 RFUNI Token0.0199 ETH2021-01-09 19:51:23
$696.321,214.81 RFUNI Token0.5694 ETH2021-01-09 19:50:55
$294.015,577.3 RFUNI Token0.2404 ETH2021-01-09 19:50:31
$540.377,543.36 RFUNI Token0.4417 ETH2021-01-09 19:49:44
$12.270.01 ETH141.33 RFUNI Token2021-01-09 19:47:25
$120.061,340.76 RFUNI Token0.0975 ETH2021-01-09 19:44:46
$517.140.42 ETH6,561.52 RFUNI Token2021-01-09 19:44:39
$228.893,199.54 RFUNI Token0.1859 ETH2021-01-09 19:44:12
$376.860.3061 ETH5,531.49 RFUNI Token2021-01-09 19:43:39
$55.92924.03 RFUNI Token0.0454 ETH2021-01-09 19:43:39
$24.620.02 ETH399.67 RFUNI Token2021-01-09 19:43:35
$295.974,388.7 RFUNI Token0.2404 ETH2021-01-09 19:43:28
$461.775,327.74 RFUNI Token0.3752 ETH2021-01-09 19:41:38
$123.090.1 ETH1,266.52 RFUNI Token2021-01-09 19:41:38
$123.080.1 ETH1,364.66 RFUNI Token2021-01-09 19:41:08
$98.460.08 ETH1,170.29 RFUNI Token2021-01-09 19:38:55
$136.721,615 RFUNI Token0.1111 ETH2021-01-09 19:38:55
$61.570.05 ETH705.3 RFUNI Token2021-01-09 19:37:53
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$27.941,237.3 RFUNI Token0.0209 ETH2021-01-10 11:00:24
$55.892,550 RFUNI Token0.0454 ETH2021-01-09 22:13:59
$113.84,701.76 RFUNI Token0.0928 ETH2021-01-09 21:46:25
$74.810.061 ETH3,000 RFUNI Token2021-01-09 21:30:35
$24.520.02 ETH1,043.65 RFUNI Token2021-01-09 21:22:36
$22.790.0186 ETH1,000 RFUNI Token2021-01-09 20:18:13
$24.391,076.54 RFUNI Token0.0199 ETH2021-01-09 19:51:23
$696.321,214.81 RFUNI Token0.5694 ETH2021-01-09 19:50:55
$294.015,577.3 RFUNI Token0.2404 ETH2021-01-09 19:50:31
$540.377,543.36 RFUNI Token0.4417 ETH2021-01-09 19:49:44
$12.270.01 ETH141.33 RFUNI Token2021-01-09 19:47:25
$120.061,340.76 RFUNI Token0.0975 ETH2021-01-09 19:44:46
$517.140.42 ETH6,561.52 RFUNI Token2021-01-09 19:44:39
$228.893,199.54 RFUNI Token0.1859 ETH2021-01-09 19:44:12
$376.860.3061 ETH5,531.49 RFUNI Token2021-01-09 19:43:39
$55.92924.03 RFUNI Token0.0454 ETH2021-01-09 19:43:39
$24.620.02 ETH399.67 RFUNI Token2021-01-09 19:43:35
$295.974,388.7 RFUNI Token0.2404 ETH2021-01-09 19:43:28
$461.775,327.74 RFUNI Token0.3752 ETH2021-01-09 19:41:38
$123.090.1 ETH1,266.52 RFUNI Token2021-01-09 19:41:38
$123.080.1 ETH1,364.66 RFUNI Token2021-01-09 19:41:08
$98.460.08 ETH1,170.29 RFUNI Token2021-01-09 19:38:55
$136.721,615 RFUNI Token0.1111 ETH2021-01-09 19:38:55
$61.570.05 ETH705.3 RFUNI Token2021-01-09 19:37:53
$533.85,365.2 RFUNI Token0.4339 ETH2021-01-09 19:37:41
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,230.4494,000 RFUNI Token1 ETH2021-01-09 19:33:03
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,611.5775,413.03 RFUNI Token1.2579 ETH2021-01-10 19:53:38
复制成功