(TERRAFORM) Terraform DAO

$0.000656

-6.58%
数据统计
总流动性
$98,670.41-6.35%
24h交易额
$8,555.34+363.74%
24h交易笔数
16+300.00%
TERRAFORM地址
0x9c5673...5bf1e4
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 TERRAFORM-ETH $197,341
1 : 0.0000003778
$0.000656
-0.40 %$8,555.34$25.67
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 TERRAFORM-ETH $197,341
1 : 0.0000003778
$0.000656
-0.40 %$8,555.34$25.67
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 TERRAFORM-ETH $197,341
1 : 0.0000003778
$0.000656
-0.40 %$8,555.34$25.67
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 TERRAFORM-ETH $197,341
1 : 0.0000003778
$0.000656
-0.40 %$8,555.34$25.67
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 TERRAFORM-ETH $197,341
1 : 0.0000003778
$0.000656
-0.40 %$8,555.34$25.67

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$260.74397,586 TERRAFORM0.1502 ETH2022-08-19 18:20:05
$517.18782,237 TERRAFORM0.2978 ETH2022-08-19 18:17:03
$6.26759,402.08 TERRAFORM0.003609 ETH2022-08-19 18:17:03
$56.2784,618.69 TERRAFORM0.0324 ETH2022-08-19 18:17:03
$1,203.251,786,394 TERRAFORM0.6927 ETH2022-08-19 18:07:22
$13.5119,763.75 TERRAFORM0.007779 ETH2022-08-19 18:07:22
$121.4177,874 TERRAFORM0.0699 ETH2022-08-19 18:07:22
$507.770.28 ETH710,946 TERRAFORM2022-08-19 09:37:45
$1,122.580.6 ETH1,546,881 TERRAFORM2022-08-19 07:06:26
$56.190.03 ETH78,194.29 TERRAFORM2022-08-19 04:43:27
$842.830.45 ETH1,182,843 TERRAFORM2022-08-19 04:42:02
$132188,100 TERRAFORM0.0707 ETH2022-08-19 01:01:56
$132188,100 TERRAFORM0.0707 ETH2022-08-19 01:01:37
$157.3224,090 TERRAFORM0.0844 ETH2022-08-18 22:42:45
$17.7525,177.61 TERRAFORM0.009527 ETH2022-08-18 22:42:45
$159.54226,598 TERRAFORM0.0856 ETH2022-08-18 22:42:45
$9.34480.005 ETH13,135.92 TERRAFORM2022-08-18 21:26:51
$15.920.008519 ETH22,385.59 TERRAFORM2022-08-18 21:25:52
$3,434.524,750,000 TERRAFORM1.8552 ETH2022-08-18 19:28:55
$9.716312,974.59 TERRAFORM0.005248 ETH2022-08-18 19:28:55
$87.25116,771 TERRAFORM0.0471 ETH2022-08-18 19:28:55
$1,222.021,623,605 TERRAFORM0.6633 ETH2022-08-18 15:55:04
$148.470.08 ETH192,742 TERRAFORM2022-08-18 09:59:32
$387.12499,123 TERRAFORM0.2064 ETH2022-08-17 19:57:15
$25.4231,514.17 TERRAFORM0.0131 ETH2022-08-17 14:21:38
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$260.74397,586 TERRAFORM0.1502 ETH2022-08-19 18:20:05
$517.18782,237 TERRAFORM0.2978 ETH2022-08-19 18:17:03
$56.2784,618.69 TERRAFORM0.0324 ETH2022-08-19 18:17:03
$1,203.251,786,394 TERRAFORM0.6927 ETH2022-08-19 18:07:22
$121.4177,874 TERRAFORM0.0699 ETH2022-08-19 18:07:22
$507.770.28 ETH710,946 TERRAFORM2022-08-19 09:37:45
$1,122.580.6 ETH1,546,881 TERRAFORM2022-08-19 07:06:26
$56.190.03 ETH78,194.29 TERRAFORM2022-08-19 04:43:27
$842.830.45 ETH1,182,843 TERRAFORM2022-08-19 04:42:02
$132188,100 TERRAFORM0.0707 ETH2022-08-19 01:01:56
$132188,100 TERRAFORM0.0707 ETH2022-08-19 01:01:37
$157.3224,090 TERRAFORM0.0844 ETH2022-08-18 22:42:45
$159.54226,598 TERRAFORM0.0856 ETH2022-08-18 22:42:45
$9.34480.005 ETH13,135.92 TERRAFORM2022-08-18 21:26:51
$15.920.008519 ETH22,385.59 TERRAFORM2022-08-18 21:25:52
$3,434.524,750,000 TERRAFORM1.8552 ETH2022-08-18 19:28:55
$87.25116,771 TERRAFORM0.0471 ETH2022-08-18 19:28:55
$1,222.021,623,605 TERRAFORM0.6633 ETH2022-08-18 15:55:04
$148.470.08 ETH192,742 TERRAFORM2022-08-18 09:59:32
$387.12499,123 TERRAFORM0.2064 ETH2022-08-17 19:57:15
$25.4231,514.17 TERRAFORM0.0131 ETH2022-08-17 14:21:38
$99.06127,824 TERRAFORM0.0531 ETH2022-08-16 13:36:38
$104.6134,731 TERRAFORM0.0561 ETH2022-08-16 13:36:38
$1,421.170.75 ETH1,812,258 TERRAFORM2022-08-16 08:16:15
$142.310.075 ETH183,758 TERRAFORM2022-08-16 08:06:41
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$6.26759,402.08 TERRAFORM0.003609 ETH2022-08-19 18:17:03
$13.5119,763.75 TERRAFORM0.007779 ETH2022-08-19 18:07:22
$17.7525,177.61 TERRAFORM0.009527 ETH2022-08-18 22:42:45
$9.716312,974.59 TERRAFORM0.005248 ETH2022-08-18 19:28:55
$11.6514,970.14 TERRAFORM0.006244 ETH2022-08-16 13:36:38
$11.5514,500 TERRAFORM0.005971 ETH2022-08-15 14:23:08
$4.15945,000 TERRAFORM0.002144 ETH2022-08-15 04:56:29
$8.865910,539.46 TERRAFORM0.004583 ETH2022-08-15 03:59:14
$10.9712,753.25 TERRAFORM0.005716 ETH2022-08-15 02:22:30
$4.57865,000 TERRAFORM0.002326 ETH2022-08-15 00:48:03
$7.02217,500 TERRAFORM0.00354 ETH2022-08-15 00:08:57
$14.2614,892.05 TERRAFORM0.007188 ETH2022-08-14 23:47:59
$8.54988,538.05 TERRAFORM0.004311 ETH2022-08-14 07:20:07
$24.323,733.86 TERRAFORM0.0123 ETH2022-08-14 03:33:50
$10.1410,000 TERRAFORM0.005092 ETH2022-08-14 00:29:32
$10.4410,000 TERRAFORM0.005252 ETH2022-08-13 23:56:48
$15.1114,042.73 TERRAFORM0.007611 ETH2022-08-13 23:40:04
$13.4511,876.6 TERRAFORM0.006733 ETH2022-08-13 16:52:08
$18.8816,000 TERRAFORM0.009431 ETH2022-08-13 16:07:12
$7.31375,864.41 TERRAFORM0.003647 ETH2022-08-13 15:44:13
$11.29,000 TERRAFORM0.00571 ETH2022-08-13 10:12:42
$8.15996,383.63 TERRAFORM0.004178 ETH2022-08-13 07:36:48
$13.3310,348.66 TERRAFORM0.006927 ETH2022-08-13 04:19:24
$8.51936,508.9 TERRAFORM0.00452 ETH2022-08-12 21:53:56
$19.0614,324.42 TERRAFORM0.0102 ETH2022-08-12 07:47:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
复制成功