(KAIKEN) Kodai Kaiken

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$1,090.01+154.45%
24h交易笔数
17+183.33%
KAIKEN地址
0x9bf25a...f90f24
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$6,010.8199,907,082 KAIKEN3.0043 ETH2022-08-13 15:57:29
$88.831,455,709 KAIKEN0.0443 ETH2022-08-13 15:02:42
$7.4397120,000 KAIKEN0.003709 ETH2022-08-13 15:02:42
$118.911,879,999 KAIKEN0.0593 ETH2022-08-13 15:00:48
$7.1774111,185 KAIKEN0.00358 ETH2022-08-13 15:00:48
$114.651,741,902 KAIKEN0.0572 ETH2022-08-13 15:00:48
$8.0532120,000 KAIKEN0.004017 ETH2022-08-13 15:00:48
$128.91,879,999 KAIKEN0.0643 ETH2022-08-13 14:57:34
$2.772439,616.68 KAIKEN0.001383 ETH2022-08-13 14:57:34
$43.75620,661 KAIKEN0.0218 ETH2022-08-13 14:57:34
$1.336418,830.76 KAIKEN0.000667 ETH2022-08-13 14:57:34
$139.830.0697 ETH1,999,999 KAIKEN2022-08-13 14:54:29
$124.340.062 ETH1,853,087 KAIKEN2022-08-13 14:54:29
$100.270.05 ETH1,548,626 KAIKEN2022-08-13 14:54:10
$18.75295,015 KAIKEN0.009346 ETH2022-08-13 14:53:32
$20.060.01 ETH313,846 KAIKEN2022-08-13 14:53:32
$124.840.0622 ETH1,999,999 KAIKEN2022-08-13 14:53:32
$40.120.02 ETH660,278 KAIKEN2022-08-13 14:53:32
$6,017.77100,000,000 KAIKEN3 ETH2022-08-13 14:53:32
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$88.831,455,709 KAIKEN0.0443 ETH2022-08-13 15:02:42
$7.4397120,000 KAIKEN0.003709 ETH2022-08-13 15:02:42
$118.911,879,999 KAIKEN0.0593 ETH2022-08-13 15:00:48
$7.1774111,185 KAIKEN0.00358 ETH2022-08-13 15:00:48
$114.651,741,902 KAIKEN0.0572 ETH2022-08-13 15:00:48
$8.0532120,000 KAIKEN0.004017 ETH2022-08-13 15:00:48
$128.91,879,999 KAIKEN0.0643 ETH2022-08-13 14:57:34
$2.772439,616.68 KAIKEN0.001383 ETH2022-08-13 14:57:34
$43.75620,661 KAIKEN0.0218 ETH2022-08-13 14:57:34
$1.336418,830.76 KAIKEN0.000667 ETH2022-08-13 14:57:34
$139.830.0697 ETH1,999,999 KAIKEN2022-08-13 14:54:29
$124.340.062 ETH1,853,087 KAIKEN2022-08-13 14:54:29
$100.270.05 ETH1,548,626 KAIKEN2022-08-13 14:54:10
$18.75295,015 KAIKEN0.009346 ETH2022-08-13 14:53:32
$20.060.01 ETH313,846 KAIKEN2022-08-13 14:53:32
$124.840.0622 ETH1,999,999 KAIKEN2022-08-13 14:53:32
$40.120.02 ETH660,278 KAIKEN2022-08-13 14:53:32
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$6,017.77100,000,000 KAIKEN3 ETH2022-08-13 14:53:32
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$6,010.8199,907,082 KAIKEN3.0043 ETH2022-08-13 15:57:29
复制成功