(TAMAGOTCHI) Egg Watch

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
TAMAGOTCHI地址
0x9a45f3...ca0f13
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$4,044.85987,269,409 TAMAGOTCHI2.028 ETH2022-08-14 14:14:31
$17.074,360,875 TAMAGOTCHI0.008971 ETH2022-08-12 11:50:29
$1.7795452,331 TAMAGOTCHI0.000935 ETH2022-08-12 11:50:29
$33.768,594,282 TAMAGOTCHI0.0179 ETH2022-08-12 10:08:31
$2.6722673,777 TAMAGOTCHI0.001419 ETH2022-08-12 10:08:31
$51.4512,801,755 TAMAGOTCHI0.0273 ETH2022-08-12 03:13:54
$8.69262,129,764 TAMAGOTCHI0.004619 ETH2022-08-12 03:13:54
$0289,796 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 02:49:46
$0190,255 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 02:20:20
$028,859.12 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 02:02:46
$0194,551 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 01:59:25
$098,718.17 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 01:57:29
$049,726.06 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 01:56:30
$3,805.381,000,000,000 TAMAGOTCHI2 ETH2022-08-12 01:56:08
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$17.074,360,875 TAMAGOTCHI0.008971 ETH2022-08-12 11:50:29
$1.7795452,331 TAMAGOTCHI0.000935 ETH2022-08-12 11:50:29
$33.768,594,282 TAMAGOTCHI0.0179 ETH2022-08-12 10:08:31
$2.6722673,777 TAMAGOTCHI0.001419 ETH2022-08-12 10:08:31
$51.4512,801,755 TAMAGOTCHI0.0273 ETH2022-08-12 03:13:54
$8.69262,129,764 TAMAGOTCHI0.004619 ETH2022-08-12 03:13:54
$0289,796 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 02:49:46
$0190,255 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 02:20:20
$028,859.12 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 02:02:46
$0194,551 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 01:59:25
$098,718.17 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 01:57:29
$049,726.06 TAMAGOTCHI0 ETH2022-08-12 01:56:30
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,805.381,000,000,000 TAMAGOTCHI2 ETH2022-08-12 01:56:08
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$4,044.85987,269,409 TAMAGOTCHI2.028 ETH2022-08-14 14:14:31
复制成功