(SHIBINU) Shiba Inu

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$27,091.34+0.00%
24h交易笔数
37+0.00%
SHIBINU地址
0x9552e9...62e684
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$29,027.5788,025,559,072 SHIBINU11.44 ETH2021-06-15 04:13:03
$321.860.1273 ETH988,158,664 SHIBINU2021-06-15 03:12:40
$253.330.1 ETH791,799,078 SHIBINU2021-06-15 03:11:58
$1,154.250.4556 ETH3,793,953,058 SHIBINU2021-06-15 03:11:38
$633.330.25 ETH2,221,321,637 SHIBINU2021-06-15 03:11:38
$383.230.1513 ETH1,395,978,247 SHIBINU2021-06-15 03:11:15
$2,533.631 ETH10,364,828,558 SHIBINU2021-06-15 03:11:15
$380.040.15 ETH1,748,529,446 SHIBINU2021-06-15 03:10:53
$253.360.1 ETH1,197,648,267 SHIBINU2021-06-15 03:10:53
$182.720.0721 ETH879,348,961 SHIBINU2021-06-15 02:59:35
$99.790.0393 ETH485,548,511 SHIBINU2021-06-15 02:54:38
$381.390.15 ETH1,892,936,210 SHIBINU2021-06-15 02:49:14
$2,473.550.9679 ETH13,948,456,803 SHIBINU2021-06-15 02:46:49
$354.060.1385 ETH2,281,456,857 SHIBINU2021-06-15 02:45:21
$256.140.1 ETH1,698,103,282 SHIBINU2021-06-15 02:42:43
$177.290.0692 ETH1,201,050,290 SHIBINU2021-06-15 02:41:07
$1,281.280.5 ETH9,379,188,016 SHIBINU2021-06-15 02:41:07
$674.230.2631 ETH5,488,165,091 SHIBINU2021-06-15 02:41:07
$23.630.00922 ETH200,000,000 SHIBINU2021-06-15 02:35:14
$384.860.15 ETH3,331,918,695 SHIBINU2021-06-15 02:34:16
$385.250.15 ETH3,331,918,695 SHIBINU2021-06-15 02:33:35
$2,467.190.9602 ETH25,495,409,005 SHIBINU2021-06-15 02:32:04
$385.60.15 ETH4,779,965,934 SHIBINU2021-06-15 02:30:23
$366.760.1427 ETH4,792,797,375 SHIBINU2021-06-15 02:28:07
$257.090.1 ETH3,513,293,994 SHIBINU2021-06-15 02:25:17
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$321.860.1273 ETH988,158,664 SHIBINU2021-06-15 03:12:40
$253.330.1 ETH791,799,078 SHIBINU2021-06-15 03:11:58
$1,154.250.4556 ETH3,793,953,058 SHIBINU2021-06-15 03:11:38
$633.330.25 ETH2,221,321,637 SHIBINU2021-06-15 03:11:38
$383.230.1513 ETH1,395,978,247 SHIBINU2021-06-15 03:11:15
$2,533.631 ETH10,364,828,558 SHIBINU2021-06-15 03:11:15
$380.040.15 ETH1,748,529,446 SHIBINU2021-06-15 03:10:53
$253.360.1 ETH1,197,648,267 SHIBINU2021-06-15 03:10:53
$182.720.0721 ETH879,348,961 SHIBINU2021-06-15 02:59:35
$99.790.0393 ETH485,548,511 SHIBINU2021-06-15 02:54:38
$381.390.15 ETH1,892,936,210 SHIBINU2021-06-15 02:49:14
$2,473.550.9679 ETH13,948,456,803 SHIBINU2021-06-15 02:46:49
$354.060.1385 ETH2,281,456,857 SHIBINU2021-06-15 02:45:21
$256.140.1 ETH1,698,103,282 SHIBINU2021-06-15 02:42:43
$177.290.0692 ETH1,201,050,290 SHIBINU2021-06-15 02:41:07
$1,281.280.5 ETH9,379,188,016 SHIBINU2021-06-15 02:41:07
$674.230.2631 ETH5,488,165,091 SHIBINU2021-06-15 02:41:07
$23.630.00922 ETH200,000,000 SHIBINU2021-06-15 02:35:14
$384.860.15 ETH3,331,918,695 SHIBINU2021-06-15 02:34:16
$385.250.15 ETH3,331,918,695 SHIBINU2021-06-15 02:33:35
$2,467.190.9602 ETH25,495,409,005 SHIBINU2021-06-15 02:32:04
$385.60.15 ETH4,779,965,934 SHIBINU2021-06-15 02:30:23
$366.760.1427 ETH4,792,797,375 SHIBINU2021-06-15 02:28:07
$257.090.1 ETH3,513,293,994 SHIBINU2021-06-15 02:25:17
$1,285.430.5 ETH19,766,158,430 SHIBINU2021-06-15 02:25:17
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,571.151,000,000,000,000 SHIBINU1 ETH2021-06-15 02:18:54
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$29,027.5788,025,559,072 SHIBINU11.44 ETH2021-06-15 04:13:03
复制成功