(KAGUYA) Kaguya Shinomiya

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$1,153.43+109.90%
24h交易笔数
28+64.71%
KAGUYA地址
0x884343...d3c3fa
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$4,695.27,548,476,014 KAGUYA2.6518 ETH2022-08-09 14:53:43
$17.70.01 ETH28,487,898 KAGUYA2022-08-09 14:46:41
$49.570.028 ETH80,924,871 KAGUYA2022-08-09 14:46:04
$17.710.01 ETH29,322,607 KAGUYA2022-08-09 14:45:37
$35.060.0198 ETH58,727,660 KAGUYA2022-08-09 14:45:37
$8.85080.005 ETH14,972,487 KAGUYA2022-08-09 14:45:27
$111.410.0629 ETH193,546,679 KAGUYA2022-08-09 14:45:27
$106.110.0599 ETH193,546,679 KAGUYA2022-08-09 14:45:27
$88.50.05 ETH168,812,633 KAGUYA2022-08-09 14:45:07
$40.60.0229 ETH79,808,001 KAGUYA2022-08-09 14:45:07
$35.40.02 ETH70,849,789 KAGUYA2022-08-09 14:45:07
$93.020.0526 ETH191,999,999 KAGUYA2022-08-09 14:44:38
$53.10.03 ETH113,568,758 KAGUYA2022-08-09 14:44:38
$87.10.0492 ETH192,999,999 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$53.070.03 ETH121,821,913 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$80.420.0455 ETH191,069,999 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$77.170.0436 ETH191,069,999 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$74.120.0419 ETH191,069,999 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$53.070.03 ETH141,622,340 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$0.07390.00004175 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
$0.07390.00004175 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
$0.07390.00004175 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
$0.07390.00004175 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
$0.07390.00004175 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
$0.07390.00004174 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$17.70.01 ETH28,487,898 KAGUYA2022-08-09 14:46:41
$49.570.028 ETH80,924,871 KAGUYA2022-08-09 14:46:04
$17.710.01 ETH29,322,607 KAGUYA2022-08-09 14:45:37
$35.060.0198 ETH58,727,660 KAGUYA2022-08-09 14:45:37
$8.85080.005 ETH14,972,487 KAGUYA2022-08-09 14:45:27
$111.410.0629 ETH193,546,679 KAGUYA2022-08-09 14:45:27
$106.110.0599 ETH193,546,679 KAGUYA2022-08-09 14:45:27
$88.50.05 ETH168,812,633 KAGUYA2022-08-09 14:45:07
$40.60.0229 ETH79,808,001 KAGUYA2022-08-09 14:45:07
$35.40.02 ETH70,849,789 KAGUYA2022-08-09 14:45:07
$93.020.0526 ETH191,999,999 KAGUYA2022-08-09 14:44:38
$53.10.03 ETH113,568,758 KAGUYA2022-08-09 14:44:38
$87.10.0492 ETH192,999,999 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$53.070.03 ETH121,821,913 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$80.420.0455 ETH191,069,999 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$77.170.0436 ETH191,069,999 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$74.120.0419 ETH191,069,999 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$53.070.03 ETH141,622,340 KAGUYA2022-08-09 14:44:24
$0.07390.00004175 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
$0.07390.00004175 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
$0.07390.00004175 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
$0.07390.00004175 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
$0.07390.00004175 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
$0.07390.00004174 ETH200,000 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
$0.07390.00004174 ETH199,980 KAGUYA2022-08-09 14:43:30
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,539.7710,000,000,000 KAGUYA2 ETH2022-08-09 14:43:30
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$4,695.27,548,476,014 KAGUYA2.6518 ETH2022-08-09 14:53:43
复制成功