(Kenshin) The Dragon of Echigo

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0.000001-100.00%
24h交易额
$277.7+0.00%
24h交易笔数
12+0.00%
Kenshin地址
0x882afe...b15530
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,130.189,157,169 Kenshin2,129.27 USDC2022-08-10 17:00:07
$117.68481,186 Kenshin117.74 USDC2022-08-10 16:28:21
$06,939.59 Kenshin0 USDC2022-08-10 16:12:54
$33.67136,299 Kenshin33.66 USDC2022-08-10 16:12:13
$04,479.88 Kenshin0 USDC2022-08-10 16:12:07
$97.08384,900 Kenshin97.12 USDC2022-08-10 16:08:59
$29.27109,669 Kenshin29.28 USDC2022-08-10 16:07:52
$02,837.62 Kenshin0 USDC2022-08-10 16:03:07
$06,720.57 Kenshin0 USDC2022-08-10 16:02:20
$011,195.59 Kenshin0 USDC2022-08-10 16:01:23
$04,159.41 Kenshin0 USDC2022-08-10 15:58:03
$0255.55 Kenshin0 USDC2022-08-10 15:57:40
$08,459.24 Kenshin0 USDC2022-08-10 15:54:05
$2,001.449,690,722 Kenshin2,000 USDC2022-08-10 15:52:28
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$117.68481,186 Kenshin117.74 USDC2022-08-10 16:28:21
$06,939.59 Kenshin0 USDC2022-08-10 16:12:54
$33.67136,299 Kenshin33.66 USDC2022-08-10 16:12:13
$04,479.88 Kenshin0 USDC2022-08-10 16:12:07
$97.08384,900 Kenshin97.12 USDC2022-08-10 16:08:59
$29.27109,669 Kenshin29.28 USDC2022-08-10 16:07:52
$02,837.62 Kenshin0 USDC2022-08-10 16:03:07
$06,720.57 Kenshin0 USDC2022-08-10 16:02:20
$011,195.59 Kenshin0 USDC2022-08-10 16:01:23
$04,159.41 Kenshin0 USDC2022-08-10 15:58:03
$0255.55 Kenshin0 USDC2022-08-10 15:57:40
$08,459.24 Kenshin0 USDC2022-08-10 15:54:05
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,001.449,690,722 Kenshin2,000 USDC2022-08-10 15:52:28
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,130.189,157,169 Kenshin2,129.27 USDC2022-08-10 17:00:07
复制成功