(BLOOD) Bad Blood

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0.00000182+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
BLOOD地址
0x834cc3...e57f2a
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$13,219.22999,999,999,999,999 BLOOD6.9733 ETH2022-08-12 13:47:25
$3.53830.002 ETH39.28 BLOOD2022-08-08 19:25:13
$88.450.05 ETH989.3 BLOOD2022-08-08 19:24:14
$0.01770.00001 ETH0.1993 BLOOD2022-08-08 19:22:43
$265.280.15 ETH3,055.49 BLOOD2022-08-08 19:21:06
$281.193,252.92 BLOOD0.159 ETH2022-08-08 19:20:44
$371.440.21 ETH4,304.03 BLOOD2022-08-08 19:20:32
$318.390.18 ETH3,908.8 BLOOD2022-08-08 19:20:15
$176.880.1 ETH2,265.79 BLOOD2022-08-08 19:19:41
$353.770.2 ETH4,749.21 BLOOD2022-08-08 19:19:15
$530.650.3 ETH7,722.72 BLOOD2022-08-08 19:19:15
$389.150.22 ETH6,177.27 BLOOD2022-08-08 19:18:08
$202.013,283.87 BLOOD0.1142 ETH2022-08-08 19:18:08
$442.220.25 ETH7,319.46 BLOOD2022-08-08 19:17:01
$221.110.125 ETH3,910.61 BLOOD2022-08-08 19:16:43
$353.770.2 ETH6,643.18 BLOOD2022-08-08 19:16:02
$353.770.2 ETH7,167.6 BLOOD2022-08-08 19:15:56
$176.890.1 ETH3,800.16 BLOOD2022-08-08 19:15:56
$148.380.0839 ETH3,307.77 BLOOD2022-08-08 19:15:28
$229.950.13 ETH5,356.99 BLOOD2022-08-08 19:15:24
$20.29487.44 BLOOD0.0115 ETH2022-08-08 19:15:20
$318.390.18 ETH7,881.42 BLOOD2022-08-08 19:15:01
$265.350.15 ETH7,056.63 BLOOD2022-08-08 19:14:39
$17.690.01 ETH487.44 BLOOD2022-08-08 19:13:57
$149.784,082.93 BLOOD0.0847 ETH2022-08-08 19:13:57
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$13,219.22999,999,999,999,999 BLOOD6.9733 ETH2022-08-12 13:47:25
$3.53830.002 ETH39.28 BLOOD2022-08-08 19:25:13
$88.450.05 ETH989.3 BLOOD2022-08-08 19:24:14
$0.01770.00001 ETH0.1993 BLOOD2022-08-08 19:22:43
$265.280.15 ETH3,055.49 BLOOD2022-08-08 19:21:06
$281.193,252.92 BLOOD0.159 ETH2022-08-08 19:20:44
$371.440.21 ETH4,304.03 BLOOD2022-08-08 19:20:32
$318.390.18 ETH3,908.8 BLOOD2022-08-08 19:20:15
$176.880.1 ETH2,265.79 BLOOD2022-08-08 19:19:41
$353.770.2 ETH4,749.21 BLOOD2022-08-08 19:19:15
$530.650.3 ETH7,722.72 BLOOD2022-08-08 19:19:15
$389.150.22 ETH6,177.27 BLOOD2022-08-08 19:18:08
$202.013,283.87 BLOOD0.1142 ETH2022-08-08 19:18:08
$442.220.25 ETH7,319.46 BLOOD2022-08-08 19:17:01
$221.110.125 ETH3,910.61 BLOOD2022-08-08 19:16:43
$353.770.2 ETH6,643.18 BLOOD2022-08-08 19:16:02
$353.770.2 ETH7,167.6 BLOOD2022-08-08 19:15:56
$176.890.1 ETH3,800.16 BLOOD2022-08-08 19:15:56
$148.380.0839 ETH3,307.77 BLOOD2022-08-08 19:15:28
$229.950.13 ETH5,356.99 BLOOD2022-08-08 19:15:24
$20.29487.44 BLOOD0.0115 ETH2022-08-08 19:15:20
$318.390.18 ETH7,881.42 BLOOD2022-08-08 19:15:01
$265.350.15 ETH7,056.63 BLOOD2022-08-08 19:14:39
$17.690.01 ETH487.44 BLOOD2022-08-08 19:13:57
$149.784,082.93 BLOOD0.0847 ETH2022-08-08 19:13:57
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$5,308.47318,250 BLOOD3 ETH2022-08-08 19:02:57
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
复制成功