(PLAIKA) Pulse Laika

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$5,155+62.33%
24h交易笔数
60+93.55%
PLAIKA地址
0x7d0d3d...e6ffe3
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,874.19884,811,588 PLAIKA2.0472 ETH2022-08-12 00:12:16
$72.0516,201,498 PLAIKA0.0381 ETH2022-08-12 00:12:16
$6.11481,347,888 PLAIKA0.003231 ETH2022-08-12 00:12:16
$121.7926,000,408 PLAIKA0.0644 ETH2022-08-12 00:12:16
$4.6277957,343 PLAIKA0.002445 ETH2022-08-12 00:12:16
$86.3517,469,997 PLAIKA0.0456 ETH2022-08-12 00:07:42
$8.48131,676,865 PLAIKA0.004481 ETH2022-08-12 00:07:42
$141.9127,074,999 PLAIKA0.075 ETH2022-08-12 00:06:55
$35.316,462,309 PLAIKA0.0187 ETH2022-08-12 00:06:55
$159.90.0846 ETH29,999,999 PLAIKA2022-08-12 00:01:11
$56.70.03 ETH11,195,264 PLAIKA2022-08-12 00:01:00
$94.50.05 ETH19,357,339 PLAIKA2022-08-12 00:00:10
$18.90.01 ETH3,980,537 PLAIKA2022-08-11 23:59:58
$56.70.03 ETH12,169,506 PLAIKA2022-08-11 23:58:45
$130.410.069 ETH29,356,738 PLAIKA2022-08-11 23:58:03
$119.2527,074,999 PLAIKA0.0631 ETH2022-08-11 23:57:27
$6.43591,414,773 PLAIKA0.003405 ETH2022-08-11 23:57:27
$126.4826,894,500 PLAIKA0.0669 ETH2022-08-11 23:57:17
$6.81041,400,953 PLAIKA0.003603 ETH2022-08-11 23:57:17
$136.2527,074,999 PLAIKA0.0721 ETH2022-08-11 23:57:17
$4.9147944,060 PLAIKA0.0026 ETH2022-08-11 23:57:17
$95.7317,959,750 PLAIKA0.0506 ETH2022-08-11 23:57:14
$5.0287921,443 PLAIKA0.00266 ETH2022-08-11 23:57:14
$100.4117,959,750 PLAIKA0.0531 ETH2022-08-11 23:57:14
$2.6851469,101 PLAIKA0.001421 ETH2022-08-11 23:57:14
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$72.0516,201,498 PLAIKA0.0381 ETH2022-08-12 00:12:16
$6.11481,347,888 PLAIKA0.003231 ETH2022-08-12 00:12:16
$121.7926,000,408 PLAIKA0.0644 ETH2022-08-12 00:12:16
$4.6277957,343 PLAIKA0.002445 ETH2022-08-12 00:12:16
$86.3517,469,997 PLAIKA0.0456 ETH2022-08-12 00:07:42
$8.48131,676,865 PLAIKA0.004481 ETH2022-08-12 00:07:42
$141.9127,074,999 PLAIKA0.075 ETH2022-08-12 00:06:55
$35.316,462,309 PLAIKA0.0187 ETH2022-08-12 00:06:55
$159.90.0846 ETH29,999,999 PLAIKA2022-08-12 00:01:11
$56.70.03 ETH11,195,264 PLAIKA2022-08-12 00:01:00
$94.50.05 ETH19,357,339 PLAIKA2022-08-12 00:00:10
$18.90.01 ETH3,980,537 PLAIKA2022-08-11 23:59:58
$56.70.03 ETH12,169,506 PLAIKA2022-08-11 23:58:45
$130.410.069 ETH29,356,738 PLAIKA2022-08-11 23:58:03
$119.2527,074,999 PLAIKA0.0631 ETH2022-08-11 23:57:27
$6.43591,414,773 PLAIKA0.003405 ETH2022-08-11 23:57:27
$126.4826,894,500 PLAIKA0.0669 ETH2022-08-11 23:57:17
$6.81041,400,953 PLAIKA0.003603 ETH2022-08-11 23:57:17
$136.2527,074,999 PLAIKA0.0721 ETH2022-08-11 23:57:17
$4.9147944,060 PLAIKA0.0026 ETH2022-08-11 23:57:17
$95.7317,959,750 PLAIKA0.0506 ETH2022-08-11 23:57:14
$5.0287921,443 PLAIKA0.00266 ETH2022-08-11 23:57:14
$100.4117,959,750 PLAIKA0.0531 ETH2022-08-11 23:57:14
$2.6851469,101 PLAIKA0.001421 ETH2022-08-11 23:57:14
$45.517,864,752 PLAIKA0.0241 ETH2022-08-11 23:57:06
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,591.35950,000,000 PLAIKA1.9 ETH2022-08-11 23:53:57
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,874.19884,811,588 PLAIKA2.0472 ETH2022-08-12 00:12:16
复制成功