(ALPINE) Alpine DiFi

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$44,714.8+2,821.63%
24h交易笔数
75+7,400.00%
ALPINE地址
0x6776b1...b1ce8f
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$138,720669,305,161 ALPINE53.85 ETH2021-08-01 10:36:34
$488.570.2 ETH2,487,442 ALPINE2021-07-31 16:03:52
$8.41430.003448 ETH43,047.63 ALPINE2021-07-31 15:55:24
$24.590.0101 ETH125,830 ALPINE2021-07-31 15:55:24
$12.20.005 ETH62,454.41 ALPINE2021-07-31 15:55:04
$9.95980.004082 ETH50,994.23 ALPINE2021-07-31 15:54:37
$489.050.2004 ETH2,513,620 ALPINE2021-07-31 15:51:42
$2,186.620.8962 ETH11,473,942 ALPINE2021-07-31 15:50:11
$2,183.360.8949 ETH11,853,618 ALPINE2021-07-31 15:50:11
$9.05430.00371 ETH50,000 ALPINE2021-07-31 15:48:17
$2,586.681.06 ETH14,584,645 ALPINE2021-07-31 15:48:17
$862.530.3535 ETH5,000,000 ALPINE2021-07-31 15:46:25
$398.240.1632 ETH2,332,285 ALPINE2021-07-31 15:46:13
$12.90.005285 ETH75,787.92 ALPINE2021-07-31 15:46:10
$90.360.037 ETH531,396 ALPINE2021-07-31 15:46:10
$8.49460.003481 ETH50,000 ALPINE2021-07-31 15:43:10
$961.150.3939 ETH5,702,792 ALPINE2021-07-31 15:42:15
$83.550.0342 ETH500,000 ALPINE2021-07-31 15:41:22
$286.341,720,983 ALPINE0.1173 ETH2021-07-31 15:40:33
$73.20.03 ETH436,571 ALPINE2021-07-31 15:39:43
$817.270.3349 ETH4,910,294 ALPINE2021-07-31 15:39:16
$695.330.285 ETH4,230,320 ALPINE2021-07-31 15:39:02
$811.540.3326 ETH5,000,000 ALPINE2021-07-31 15:37:37
$1,590.530.6519 ETH10,000,000 ALPINE2021-07-31 15:37:37
$205.261,313,558 ALPINE0.0841 ETH2021-07-31 15:37:37
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$488.570.2 ETH2,487,442 ALPINE2021-07-31 16:03:52
$8.41430.003448 ETH43,047.63 ALPINE2021-07-31 15:55:24
$24.590.0101 ETH125,830 ALPINE2021-07-31 15:55:24
$12.20.005 ETH62,454.41 ALPINE2021-07-31 15:55:04
$9.95980.004082 ETH50,994.23 ALPINE2021-07-31 15:54:37
$489.050.2004 ETH2,513,620 ALPINE2021-07-31 15:51:42
$2,186.620.8962 ETH11,473,942 ALPINE2021-07-31 15:50:11
$2,183.360.8949 ETH11,853,618 ALPINE2021-07-31 15:50:11
$9.05430.00371 ETH50,000 ALPINE2021-07-31 15:48:17
$2,586.681.06 ETH14,584,645 ALPINE2021-07-31 15:48:17
$862.530.3535 ETH5,000,000 ALPINE2021-07-31 15:46:25
$398.240.1632 ETH2,332,285 ALPINE2021-07-31 15:46:13
$12.90.005285 ETH75,787.92 ALPINE2021-07-31 15:46:10
$90.360.037 ETH531,396 ALPINE2021-07-31 15:46:10
$8.49460.003481 ETH50,000 ALPINE2021-07-31 15:43:10
$961.150.3939 ETH5,702,792 ALPINE2021-07-31 15:42:15
$83.550.0342 ETH500,000 ALPINE2021-07-31 15:41:22
$286.341,720,983 ALPINE0.1173 ETH2021-07-31 15:40:33
$73.20.03 ETH436,571 ALPINE2021-07-31 15:39:43
$817.270.3349 ETH4,910,294 ALPINE2021-07-31 15:39:16
$695.330.285 ETH4,230,320 ALPINE2021-07-31 15:39:02
$811.540.3326 ETH5,000,000 ALPINE2021-07-31 15:37:37
$1,590.530.6519 ETH10,000,000 ALPINE2021-07-31 15:37:37
$205.261,313,558 ALPINE0.0841 ETH2021-07-31 15:37:37
$19.030.007798 ETH120,845 ALPINE2021-07-31 15:37:37
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$87,462.661,000,000,000 ALPINE36 ETH2021-07-31 14:52:10
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$138,720669,305,161 ALPINE53.85 ETH2021-08-01 10:36:34
复制成功