(YIIFI) YIIFI Protocol

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$183.65+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
YIIFI地址
0x60cee6...9fa216
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$61,031.9233,887.72 YIIFI18.78 ETH2021-09-12 09:15:25
$42.3427.2 YIIFI0.015 ETH2021-06-07 19:42:33
$97.4555.35 YIIFI0.0307 ETH2021-05-03 17:45:39
$151.91200 YIIFI0.1117 ETH2021-01-30 02:19:11
$379.211,130.74 YIIFI0.6572 ETH2020-12-05 06:29:50
$16.660 YIIFI0.0361 ETH2020-11-11 20:40:53
$82.96299.52 YIIFI0.1824 ETH2020-11-07 07:49:05
$13.860 YIIFI0.037 ETH2020-10-19 16:48:00
$4.007317.32 YIIFI0.0107 ETH2020-10-19 03:39:16
$118.72515 YIIFI0.3233 ETH2020-10-18 14:23:22
$19.181.58 YIIFI0.0522 ETH2020-10-17 11:20:09
$47.110.1282 ETH200 YIIFI2020-10-16 22:10:01
$62.54263.14 YIIFI0.168 ETH2020-10-11 01:09:29
$7.99320.0214 ETH33 YIIFI2020-10-10 17:23:03
$109.52449.35 YIIFI0.2929 ETH2020-10-10 16:34:33
$6.272227.94 YIIFI0.0185 ETH2020-10-08 06:32:27
$14.2661.49 YIIFI0.0408 ETH2020-10-06 18:49:46
$91.18391.66 YIIFI0.2638 ETH2020-10-05 00:26:17
$49.04206 YIIFI0.1415 ETH2020-10-04 23:06:37
$125.49515.01 YIIFI0.3622 ETH2020-10-04 21:22:35
$351.751 ETH1,457.46 YIIFI2020-09-29 13:53:09
$318.131,328 YIIFI0.9018 ETH2020-09-28 02:31:09
$1,055.973,700 YIIFI2.9927 ETH2020-09-28 02:04:34
$1,101.983,000 YIIFI3.1234 ETH2020-09-28 02:03:17
$1,427.483,000 YIIFI4.0456 ETH2020-09-28 01:57:18
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$42.3427.2 YIIFI0.015 ETH2021-06-07 19:42:33
$97.4555.35 YIIFI0.0307 ETH2021-05-03 17:45:39
$151.91200 YIIFI0.1117 ETH2021-01-30 02:19:11
$379.211,130.74 YIIFI0.6572 ETH2020-12-05 06:29:50
$16.660 YIIFI0.0361 ETH2020-11-11 20:40:53
$82.96299.52 YIIFI0.1824 ETH2020-11-07 07:49:05
$13.860 YIIFI0.037 ETH2020-10-19 16:48:00
$4.007317.32 YIIFI0.0107 ETH2020-10-19 03:39:16
$118.72515 YIIFI0.3233 ETH2020-10-18 14:23:22
$19.181.58 YIIFI0.0522 ETH2020-10-17 11:20:09
$47.110.1282 ETH200 YIIFI2020-10-16 22:10:01
$62.54263.14 YIIFI0.168 ETH2020-10-11 01:09:29
$7.99320.0214 ETH33 YIIFI2020-10-10 17:23:03
$109.52449.35 YIIFI0.2929 ETH2020-10-10 16:34:33
$6.272227.94 YIIFI0.0185 ETH2020-10-08 06:32:27
$14.2661.49 YIIFI0.0408 ETH2020-10-06 18:49:46
$91.18391.66 YIIFI0.2638 ETH2020-10-05 00:26:17
$49.04206 YIIFI0.1415 ETH2020-10-04 23:06:37
$125.49515.01 YIIFI0.3622 ETH2020-10-04 21:22:35
$351.751 ETH1,457.46 YIIFI2020-09-29 13:53:09
$318.131,328 YIIFI0.9018 ETH2020-09-28 02:31:09
$1,055.973,700 YIIFI2.9927 ETH2020-09-28 02:04:34
$1,101.983,000 YIIFI3.1234 ETH2020-09-28 02:03:17
$1,427.483,000 YIIFI4.0456 ETH2020-09-28 01:57:18
$1,922.073,000 YIIFI5.4473 ETH2020-09-28 01:56:40
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$64,074.143,500 YIIFI175 ETH2020-09-11 23:47:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$61,031.9233,887.72 YIIFI18.78 ETH2021-09-12 09:15:25
复制成功