(BGL) Beagle NFT

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$6,988.86+0.00%
24h交易笔数
18+0.00%
BGL地址
0x5d38e5...dc4daa
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$11,331.6532,146,661,434 BGL6.2346 ETH2021-03-20 05:24:16
$908.740.5 ETH2,794,448,745 BGL2021-03-20 05:23:29
$836.040.46 ETH3,038,073,282 BGL2021-03-20 05:23:29
$179.4699,577,173 BGL0.0987 ETH2021-03-20 05:22:28
$85.580.0471 ETH328,584,000 BGL2021-03-20 05:22:07
$755.922,731,417,119 BGL0.4159 ETH2021-03-20 05:21:29
$272.60.15 ETH932,712,550 BGL2021-03-20 05:20:06
$363.370.2 ETH1,324,235,837 BGL2021-03-20 05:17:12
$181.710.1 ETH699,577,173 BGL2021-03-20 05:15:57
$310.431,186,504,843 BGL0.1708 ETH2021-03-20 05:15:52
$908.240.5 ETH3,680,978,619 BGL2021-03-20 05:15:24
$363.310.2 ETH1,688,322,850 BGL2021-03-20 05:15:05
$128.17615,454,893 BGL0.0706 ETH2021-03-20 05:14:46
$544.730.3 ETH2,731,417,119 BGL2021-03-20 05:14:01
$515.050.2835 ETH2,935,233,543 BGL2021-03-20 05:11:31
$181.530.1 ETH1,130,749,139 BGL2021-03-20 05:10:15
$181.520.1 ETH1,130,749,139 BGL2021-03-20 05:10:15
$181.640.1 ETH1,186,504,843 BGL2021-03-20 05:10:13
$90.880.05 ETH615,454,893 BGL2021-03-20 05:09:19
$7,271.4950,000,000,000 BGL4 ETH2021-03-20 05:08:13
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$908.740.5 ETH2,794,448,745 BGL2021-03-20 05:23:29
$836.040.46 ETH3,038,073,282 BGL2021-03-20 05:23:29
$179.4699,577,173 BGL0.0987 ETH2021-03-20 05:22:28
$85.580.0471 ETH328,584,000 BGL2021-03-20 05:22:07
$755.922,731,417,119 BGL0.4159 ETH2021-03-20 05:21:29
$272.60.15 ETH932,712,550 BGL2021-03-20 05:20:06
$363.370.2 ETH1,324,235,837 BGL2021-03-20 05:17:12
$181.710.1 ETH699,577,173 BGL2021-03-20 05:15:57
$310.431,186,504,843 BGL0.1708 ETH2021-03-20 05:15:52
$908.240.5 ETH3,680,978,619 BGL2021-03-20 05:15:24
$363.310.2 ETH1,688,322,850 BGL2021-03-20 05:15:05
$128.17615,454,893 BGL0.0706 ETH2021-03-20 05:14:46
$544.730.3 ETH2,731,417,119 BGL2021-03-20 05:14:01
$515.050.2835 ETH2,935,233,543 BGL2021-03-20 05:11:31
$181.530.1 ETH1,130,749,139 BGL2021-03-20 05:10:15
$181.520.1 ETH1,130,749,139 BGL2021-03-20 05:10:15
$181.640.1 ETH1,186,504,843 BGL2021-03-20 05:10:13
$90.880.05 ETH615,454,893 BGL2021-03-20 05:09:19
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$7,271.4950,000,000,000 BGL4 ETH2021-03-20 05:08:13
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$11,331.6532,146,661,434 BGL6.2346 ETH2021-03-20 05:24:16
复制成功