(ONIMARU) Dragon Sword

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$20,527.72+0.00%
24h交易笔数
178+0.00%
ONIMARU地址
0x5a94ee...2fa5e5
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,968.318,634,851 ONIMARU3,969.18 DAI2022-08-12 20:19:00
$130.94276,478 ONIMARU130.9 DAI2022-08-12 19:48:30
$11.323,039.84 ONIMARU11.3 DAI2022-08-12 19:48:30
$140.67276,478 ONIMARU140.63 DAI2022-08-12 19:47:57
$150.65276,478 ONIMARU150.6 DAI2022-08-12 19:47:15
$8.550915,126.32 ONIMARU8.5481 DAI2022-08-12 19:47:15
$162.25276,479 ONIMARU162.32 DAI2022-08-12 19:46:25
$53.2886,552.62 ONIMARU53.3 DAI2022-08-12 15:34:46
$10.8217,324.53 ONIMARU10.82 DAI2022-08-12 15:34:46
$149.4230,981 ONIMARU149.24 DAI2022-08-12 09:22:08
$47.1570,011.8 ONIMARU47.15 DAI2022-08-12 08:57:38
$79.47114,796 ONIMARU79.36 DAI2022-08-12 08:45:56
$11.5916,431.08 ONIMARU11.57 DAI2022-08-12 08:45:56
$143.04196,677 ONIMARU142.9 DAI2022-08-12 08:40:55
$95.83125,820 ONIMARU95.85 DAI2022-08-12 06:49:44
$56.3571,848.95 ONIMARU56.38 DAI2022-08-12 06:26:41
$12.6415,896.42 ONIMARU12.64 DAI2022-08-12 06:26:41
$76.9195,086.96 ONIMARU76.92 DAI2022-08-12 05:51:25
$82.1698,523.16 ONIMARU82.12 DAI2022-08-12 04:04:30
$78.3591,104.44 ONIMARU78.24 DAI2022-08-12 03:40:57
$42.0247,864.59 ONIMARU42.02 DAI2022-08-12 03:35:07
$43.6148,934.91 ONIMARU43.64 DAI2022-08-12 03:27:33
$17.4819,401.43 ONIMARU17.49 DAI2022-08-12 03:27:33
$252.54267,264 ONIMARU252.72 DAI2022-08-12 03:27:13
$143.38141,696 ONIMARU143.52 DAI2022-08-12 03:25:38
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$130.94276,478 ONIMARU130.9 DAI2022-08-12 19:48:30
$11.323,039.84 ONIMARU11.3 DAI2022-08-12 19:48:30
$140.67276,478 ONIMARU140.63 DAI2022-08-12 19:47:57
$150.65276,478 ONIMARU150.6 DAI2022-08-12 19:47:15
$8.550915,126.32 ONIMARU8.5481 DAI2022-08-12 19:47:15
$162.25276,479 ONIMARU162.32 DAI2022-08-12 19:46:25
$53.2886,552.62 ONIMARU53.3 DAI2022-08-12 15:34:46
$10.8217,324.53 ONIMARU10.82 DAI2022-08-12 15:34:46
$149.4230,981 ONIMARU149.24 DAI2022-08-12 09:22:08
$47.1570,011.8 ONIMARU47.15 DAI2022-08-12 08:57:38
$79.47114,796 ONIMARU79.36 DAI2022-08-12 08:45:56
$11.5916,431.08 ONIMARU11.57 DAI2022-08-12 08:45:56
$143.04196,677 ONIMARU142.9 DAI2022-08-12 08:40:55
$95.83125,820 ONIMARU95.85 DAI2022-08-12 06:49:44
$56.3571,848.95 ONIMARU56.38 DAI2022-08-12 06:26:41
$12.6415,896.42 ONIMARU12.64 DAI2022-08-12 06:26:41
$76.9195,086.96 ONIMARU76.92 DAI2022-08-12 05:51:25
$82.1698,523.16 ONIMARU82.12 DAI2022-08-12 04:04:30
$78.3591,104.44 ONIMARU78.24 DAI2022-08-12 03:40:57
$42.0247,864.59 ONIMARU42.02 DAI2022-08-12 03:35:07
$43.6148,934.91 ONIMARU43.64 DAI2022-08-12 03:27:33
$17.4819,401.43 ONIMARU17.49 DAI2022-08-12 03:27:33
$252.54267,264 ONIMARU252.72 DAI2022-08-12 03:27:13
$143.38141,696 ONIMARU143.52 DAI2022-08-12 03:25:38
$59.3456,674.31 ONIMARU59.41 DAI2022-08-12 03:21:20
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,504.619,700,000 ONIMARU3,500 DAI2022-08-12 01:42:38
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,968.318,634,851 ONIMARU3,969.18 DAI2022-08-12 20:19:00
复制成功