(NOBUNAGA) Oda Nobunaga

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0+0.00%
24h交易额
$2,986.8+0.00%
24h交易笔数
34+0.00%
NOBUNAGA地址
0x5a0b08...50d081
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$6,296.425,707,766,260 NOBUNAGA3.335 ETH2022-08-12 02:49:46
$188.80.1 ETH175,907,273 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:22
$56.640.03 ETH54,907,752 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:16
$79.30.042 ETH78,618,478 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$79.30.042 ETH80,731,261 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$84.960.045 ETH88,940,676 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$81.180.043 ETH87,449,804 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$79.670.0422 ETH88,263,975 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$77.410.041 ETH88,169,119 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$63.390.0336 ETH74,045,400 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$149.150.079 ETH181,130,662 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$56.640.03 ETH71,448,729 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:45
$94.40.05 ETH122,532,401 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:40
$75.520.04 ETH101,267,298 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:32
$75.520.04 ETH104,288,769 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:32
$130.320.069 ETH187,482,892 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$123.780.0656 ETH187,482,892 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$117.710.0624 ETH187,482,892 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$112.090.0594 ETH187,482,892 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$102.770.0544 ETH180,152,222 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$98.260.052 ETH180,152,222 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$96.820.0513 ETH185,608,063 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$92.630.0491 ETH185,608,063 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$88.70.047 ETH185,608,063 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$84.960.045 ETH185,464,554 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:08
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$188.80.1 ETH175,907,273 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:22
$56.640.03 ETH54,907,752 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:16
$79.30.042 ETH78,618,478 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$79.30.042 ETH80,731,261 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$84.960.045 ETH88,940,676 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$81.180.043 ETH87,449,804 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$79.670.0422 ETH88,263,975 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$77.410.041 ETH88,169,119 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$63.390.0336 ETH74,045,400 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$149.150.079 ETH181,130,662 NOBUNAGA2022-08-12 02:48:00
$56.640.03 ETH71,448,729 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:45
$94.40.05 ETH122,532,401 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:40
$75.520.04 ETH101,267,298 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:32
$75.520.04 ETH104,288,769 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:32
$130.320.069 ETH187,482,892 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$123.780.0656 ETH187,482,892 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$117.710.0624 ETH187,482,892 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$112.090.0594 ETH187,482,892 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$102.770.0544 ETH180,152,222 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$98.260.052 ETH180,152,222 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$96.820.0513 ETH185,608,063 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$92.630.0491 ETH185,608,063 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$88.70.047 ETH185,608,063 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:16
$84.960.045 ETH185,464,554 NOBUNAGA2022-08-12 02:47:08
$28.320.015 ETH63,577,911 NOBUNAGA2022-08-12 02:46:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,775.829,500,000,000 NOBUNAGA2 ETH2022-08-12 02:46:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$6,296.425,707,766,260 NOBUNAGA3.335 ETH2022-08-12 02:49:46
复制成功