(JAPINU) Japan inu

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$5,603.07+0.00%
24h交易笔数
14+0.00%
JAPINU地址
0x542ee2...47dd6c
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$17,517.93974,971,832 JAPINU7.1863 ETH2021-06-17 18:35:06
$255.7614,042,847 JAPINU0.1047 ETH2021-06-17 18:30:42
$2.44270.001 ETH131,419 JAPINU2021-06-17 18:26:50
$24.440.01 ETH1,316,176 JAPINU2021-06-17 18:23:25
$1,045.3453,627,780 JAPINU0.4283 ETH2021-06-17 18:21:10
$244.050.1 ETH11,908,289 JAPINU2021-06-17 18:21:10
$1,024.970.42 ETH53,627,780 JAPINU2021-06-17 18:21:10
$582.2631,388,385 JAPINU0.2386 ETH2021-06-17 18:21:07
$195.230.08 ETH10,236,299 JAPINU2021-06-17 18:20:48
$195.230.08 ETH10,461,339 JAPINU2021-06-17 18:20:48
$195.230.08 ETH10,693,886 JAPINU2021-06-17 18:20:32
$690.9837,035,903 JAPINU0.2831 ETH2021-06-17 18:20:32
$224.840.0921 ETH11,669,145 JAPINU2021-06-17 18:20:32
$678.290.2779 ETH37,035,903 JAPINU2021-06-17 18:20:32
$244.020.1 ETH14,042,847 JAPINU2021-06-17 18:18:40
$17,082.561,000,000,000 JAPINU7 ETH2021-06-17 18:18:23
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$255.7614,042,847 JAPINU0.1047 ETH2021-06-17 18:30:42
$2.44270.001 ETH131,419 JAPINU2021-06-17 18:26:50
$24.440.01 ETH1,316,176 JAPINU2021-06-17 18:23:25
$1,045.3453,627,780 JAPINU0.4283 ETH2021-06-17 18:21:10
$244.050.1 ETH11,908,289 JAPINU2021-06-17 18:21:10
$1,024.970.42 ETH53,627,780 JAPINU2021-06-17 18:21:10
$582.2631,388,385 JAPINU0.2386 ETH2021-06-17 18:21:07
$195.230.08 ETH10,236,299 JAPINU2021-06-17 18:20:48
$195.230.08 ETH10,461,339 JAPINU2021-06-17 18:20:48
$195.230.08 ETH10,693,886 JAPINU2021-06-17 18:20:32
$690.9837,035,903 JAPINU0.2831 ETH2021-06-17 18:20:32
$224.840.0921 ETH11,669,145 JAPINU2021-06-17 18:20:32
$678.290.2779 ETH37,035,903 JAPINU2021-06-17 18:20:32
$244.020.1 ETH14,042,847 JAPINU2021-06-17 18:18:40
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$17,082.561,000,000,000 JAPINU7 ETH2021-06-17 18:18:23
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$17,517.93974,971,832 JAPINU7.1863 ETH2021-06-17 18:35:06
复制成功