(GiNext) GiNext Token

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$1,888.71+0.00%
24h交易笔数
11+0.00%
GiNext地址
0x4d3baf...e7570f
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$4,048.8370,175,959,444 GiNext2.1406 ETH2022-08-12 10:47:52
$94.480.05 ETH1,673,338,016 GiNext2022-08-12 10:43:39
$37.790.02 ETH691,914,741 GiNext2022-08-12 10:40:08
$151.10.08 ETH2,906,612,331 GiNext2022-08-12 10:34:40
$151.10.08 ETH2,906,612,331 GiNext2022-08-12 10:34:40
$159.43,094,507,040 GiNext0.0849 ETH2022-08-12 10:17:26
$469.490.25 ETH9,879,103,512 GiNext2022-08-12 10:17:26
$124.690.0664 ETH3,094,507,040 GiNext2022-08-12 10:17:26
$106.262,666,737,929 GiNext0.0566 ETH2022-08-12 10:16:55
$217.790.1157 ETH5,606,963,017 GiNext2022-08-12 10:11:33
$94.150.05 ETH2,666,737,929 GiNext2022-08-12 10:10:09
$282.460.15 ETH9,066,108,939 GiNext2022-08-12 10:07:29
$2,824.85100,000,000,000 GiNext1.5 ETH2022-08-12 10:06:19
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$94.480.05 ETH1,673,338,016 GiNext2022-08-12 10:43:39
$37.790.02 ETH691,914,741 GiNext2022-08-12 10:40:08
$151.10.08 ETH2,906,612,331 GiNext2022-08-12 10:34:40
$151.10.08 ETH2,906,612,331 GiNext2022-08-12 10:34:40
$159.43,094,507,040 GiNext0.0849 ETH2022-08-12 10:17:26
$469.490.25 ETH9,879,103,512 GiNext2022-08-12 10:17:26
$124.690.0664 ETH3,094,507,040 GiNext2022-08-12 10:17:26
$106.262,666,737,929 GiNext0.0566 ETH2022-08-12 10:16:55
$217.790.1157 ETH5,606,963,017 GiNext2022-08-12 10:11:33
$94.150.05 ETH2,666,737,929 GiNext2022-08-12 10:10:09
$282.460.15 ETH9,066,108,939 GiNext2022-08-12 10:07:29
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,824.85100,000,000,000 GiNext1.5 ETH2022-08-12 10:06:19
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$4,048.8370,175,959,444 GiNext2.1406 ETH2022-08-12 10:47:52
复制成功