(GUM) Gourmet Galaxy

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$10,710.84+0.00%
24h交易笔数
16+0.00%
GUM地址
0x2e3f8f...5c5eff
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$17,404.2818,711,191 GUM15.52 ETH2021-01-12 13:52:18
$67.260.06 ETH72,380.15 GUM2021-01-12 13:52:05
$112.080.1 ETH121,888 GUM2021-01-12 13:52:00
$112.040.1 ETH123,483 GUM2021-01-12 13:51:52
$224.070.2 ETH251,879 GUM2021-01-12 13:51:31
$2,064.832,107,426 GUM1.8431 ETH2021-01-12 13:51:31
$1.12030.001 ETH1,012.75 GUM2021-01-12 13:51:27
$89.640.08 ETH81,410.17 GUM2021-01-12 13:51:08
$56.020.05 ETH51,274.91 GUM2021-01-12 13:49:40
$112.030.1 ETH103,471 GUM2021-01-12 13:49:40
$224.070.2 ETH210,707 GUM2021-01-12 13:49:40
$2,720.692,273,797 GUM2.4337 ETH2021-01-12 13:47:47
$1,117.921 ETH854,351 GUM2021-01-12 13:47:47
$2,470.62.21 ETH2,273,797 GUM2021-01-12 13:47:47
$1,115.641 ETH1,253,075 GUM2021-01-12 13:47:01
$55.740.05 ETH67,131.44 GUM2021-01-12 13:46:04
$167.110.15 ETH204,170 GUM2021-01-12 13:45:56
$16,118.7620,000,000 GUM14.5 ETH2021-01-12 13:44:50
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$67.260.06 ETH72,380.15 GUM2021-01-12 13:52:05
$112.080.1 ETH121,888 GUM2021-01-12 13:52:00
$112.040.1 ETH123,483 GUM2021-01-12 13:51:52
$224.070.2 ETH251,879 GUM2021-01-12 13:51:31
$2,064.832,107,426 GUM1.8431 ETH2021-01-12 13:51:31
$1.12030.001 ETH1,012.75 GUM2021-01-12 13:51:27
$89.640.08 ETH81,410.17 GUM2021-01-12 13:51:08
$56.020.05 ETH51,274.91 GUM2021-01-12 13:49:40
$112.030.1 ETH103,471 GUM2021-01-12 13:49:40
$224.070.2 ETH210,707 GUM2021-01-12 13:49:40
$2,720.692,273,797 GUM2.4337 ETH2021-01-12 13:47:47
$1,117.921 ETH854,351 GUM2021-01-12 13:47:47
$2,470.62.21 ETH2,273,797 GUM2021-01-12 13:47:47
$1,115.641 ETH1,253,075 GUM2021-01-12 13:47:01
$55.740.05 ETH67,131.44 GUM2021-01-12 13:46:04
$167.110.15 ETH204,170 GUM2021-01-12 13:45:56
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$16,118.7620,000,000 GUM14.5 ETH2021-01-12 13:44:50
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$17,404.2818,711,191 GUM15.52 ETH2021-01-12 13:52:18
复制成功