(ATONE) Atone For Your Sins

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0.00000574+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
ATONE地址
0x2dba3f...a3d302
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$14,981.86999,999,999,999,999 ATONE7.4789 ETH2022-08-13 17:57:54
$51.510.03 ETH1,535.04 ATONE2022-08-09 19:12:38
$86.020.05 ETH2,586.03 ATONE2022-08-09 18:52:26
$258.190.15 ETH7,971.97 ATONE2022-08-09 18:40:07
$210.296,555.54 ATONE0.1222 ETH2022-08-09 18:38:47
$172.140.1 ETH5,317.87 ATONE2022-08-09 18:38:47
$292.729,000 ATONE0.1698 ETH2022-08-09 18:38:01
$344.830.2 ETH10,578.64 ATONE2022-08-09 18:36:58
$189.680.11 ETH6,070.7 ATONE2022-08-09 18:36:18
$344.880.2 ETH11,530.79 ATONE2022-08-09 18:35:47
$17.240.01 ETH593.98 ATONE2022-08-09 18:35:41
$569.050.33 ETH20,612.53 ATONE2022-08-09 18:35:27
$258.660.15 ETH10,066.13 ATONE2022-08-09 18:35:09
$258.660.15 ETH10,545.44 ATONE2022-08-09 18:34:31
$224.160.13 ETH9,554.08 ATONE2022-08-09 18:34:24
$189.518,151 ATONE0.1099 ETH2022-08-09 18:33:24
$310.270.18 ETH13,422.31 ATONE2022-08-09 18:33:08
$172.360.1 ETH7,804.68 ATONE2022-08-09 18:32:32
$517.090.3 ETH25,058.56 ATONE2022-08-09 18:32:32
$518.20.3 ETH27,843.41 ATONE2022-08-09 18:32:04
$345.60.2 ETH20,347.04 ATONE2022-08-09 18:31:47
$259.190.15 ETH16,318.04 ATONE2022-08-09 18:31:26
$172.790.1 ETH11,428.15 ATONE2022-08-09 18:31:26
$172.850.1 ETH11,428.15 ATONE2022-08-09 18:31:26
$140.259,362.71 ATONE0.0811 ETH2022-08-09 18:31:04
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$14,981.86999,999,999,999,999 ATONE7.4789 ETH2022-08-13 17:57:54
$51.510.03 ETH1,535.04 ATONE2022-08-09 19:12:38
$86.020.05 ETH2,586.03 ATONE2022-08-09 18:52:26
$258.190.15 ETH7,971.97 ATONE2022-08-09 18:40:07
$210.296,555.54 ATONE0.1222 ETH2022-08-09 18:38:47
$172.140.1 ETH5,317.87 ATONE2022-08-09 18:38:47
$292.729,000 ATONE0.1698 ETH2022-08-09 18:38:01
$344.830.2 ETH10,578.64 ATONE2022-08-09 18:36:58
$189.680.11 ETH6,070.7 ATONE2022-08-09 18:36:18
$344.880.2 ETH11,530.79 ATONE2022-08-09 18:35:47
$17.240.01 ETH593.98 ATONE2022-08-09 18:35:41
$569.050.33 ETH20,612.53 ATONE2022-08-09 18:35:27
$258.660.15 ETH10,066.13 ATONE2022-08-09 18:35:09
$258.660.15 ETH10,545.44 ATONE2022-08-09 18:34:31
$224.160.13 ETH9,554.08 ATONE2022-08-09 18:34:24
$189.518,151 ATONE0.1099 ETH2022-08-09 18:33:24
$310.270.18 ETH13,422.31 ATONE2022-08-09 18:33:08
$172.360.1 ETH7,804.68 ATONE2022-08-09 18:32:32
$517.090.3 ETH25,058.56 ATONE2022-08-09 18:32:32
$518.20.3 ETH27,843.41 ATONE2022-08-09 18:32:04
$345.60.2 ETH20,347.04 ATONE2022-08-09 18:31:47
$259.190.15 ETH16,318.04 ATONE2022-08-09 18:31:26
$172.790.1 ETH11,428.15 ATONE2022-08-09 18:31:26
$172.850.1 ETH11,428.15 ATONE2022-08-09 18:31:26
$140.259,362.71 ATONE0.0811 ETH2022-08-09 18:31:04
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$5,217.59950,000 ATONE3 ETH2022-08-09 18:11:47
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
复制成功