(REMIX) Remix DAI

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
REMIX地址
0x229f5f...cd1fbe
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$6,895.892,751,374 REMIX6,906.13 DAI2022-08-25 21:42:16
$242.7993,642.58 REMIX242.6 DAI2022-08-10 21:52:34
$260.5193,644.3 REMIX260.3 DAI2022-08-10 21:52:34
$279.9793,557.65 REMIX279.73 DAI2022-08-10 21:52:34
$302.293,618.28 REMIX301.93 DAI2022-08-10 21:52:34
$0598.53 REMIX0 DAI2022-08-10 21:52:12
$0897.34 REMIX0 DAI2022-08-10 21:52:12
$0274.68 REMIX0 DAI2022-08-10 21:52:12
$211.1274,177.67 REMIX211.01 DAI2022-08-10 21:51:43
$0238.9 REMIX0 DAI2022-08-10 21:51:43
$0809.58 REMIX0 DAI2022-08-10 21:51:43
$0842.32 REMIX0 DAI2022-08-10 21:51:43
$0875.06 REMIX0 DAI2022-08-10 21:51:43
$0907.78 REMIX0 DAI2022-08-10 21:51:43
$02,990.78 REMIX0 DAI2022-08-10 21:50:43
$0427.56 REMIX0 DAI2022-08-10 21:49:02
$661.2354,697 REMIX661.33 DAI2022-08-10 21:48:24
$0398.33 REMIX0 DAI2022-08-10 21:47:39
$0844.71 REMIX0 DAI2022-08-10 21:46:19
$0271.36 REMIX0 DAI2022-08-10 21:46:19
$329.55166,777 REMIX329.7 DAI2022-08-10 21:46:06
$01,661.66 REMIX0 DAI2022-08-10 21:44:34
$0669.15 REMIX0 DAI2022-08-10 21:44:34
$0302.29 REMIX0 DAI2022-08-10 21:44:34
$01,616.5 REMIX0 DAI2022-08-10 21:44:24
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$242.7993,642.58 REMIX242.6 DAI2022-08-10 21:52:34
$260.5193,644.3 REMIX260.3 DAI2022-08-10 21:52:34
$279.9793,557.65 REMIX279.73 DAI2022-08-10 21:52:34
$302.293,618.28 REMIX301.93 DAI2022-08-10 21:52:34
$0598.53 REMIX0 DAI2022-08-10 21:52:12
$0897.34 REMIX0 DAI2022-08-10 21:52:12
$0274.68 REMIX0 DAI2022-08-10 21:52:12
$211.1274,177.67 REMIX211.01 DAI2022-08-10 21:51:43
$0238.9 REMIX0 DAI2022-08-10 21:51:43
$0809.58 REMIX0 DAI2022-08-10 21:51:43
$0842.32 REMIX0 DAI2022-08-10 21:51:43
$0875.06 REMIX0 DAI2022-08-10 21:51:43
$0907.78 REMIX0 DAI2022-08-10 21:51:43
$02,990.78 REMIX0 DAI2022-08-10 21:50:43
$0427.56 REMIX0 DAI2022-08-10 21:49:02
$661.2354,697 REMIX661.33 DAI2022-08-10 21:48:24
$0398.33 REMIX0 DAI2022-08-10 21:47:39
$0844.71 REMIX0 DAI2022-08-10 21:46:19
$0271.36 REMIX0 DAI2022-08-10 21:46:19
$329.55166,777 REMIX329.7 DAI2022-08-10 21:46:06
$01,661.66 REMIX0 DAI2022-08-10 21:44:34
$0669.15 REMIX0 DAI2022-08-10 21:44:34
$0302.29 REMIX0 DAI2022-08-10 21:44:34
$01,616.5 REMIX0 DAI2022-08-10 21:44:24
$0239 REMIX0 DAI2022-08-10 21:43:57
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,899.419,690,722 REMIX1,900 DAI2022-08-10 21:24:51
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$6,895.892,751,374 REMIX6,906.13 DAI2022-08-25 21:42:16
复制成功