(UNN) UNION Protocol Governance Token

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$5,847.94+8,729.86%
24h交易笔数
14+1,300.00%
UNN地址
0x2257ba...426e38
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$28,698.64601,772 UNN43.22 ETH2020-12-20 06:13:31
$133.030.2 ETH2,789.24 UNN2020-12-20 05:08:19
$1,661.672.5 ETH37,188.23 UNN2020-12-20 04:59:36
$740.8217,262.57 UNN1.1167 ETH2020-12-20 04:58:00
$487.930.736 ETH11,203.78 UNN2020-12-20 04:57:18
$344.558,000 UNN0.5197 ETH2020-12-20 04:57:18
$662.981 ETH15,482.43 UNN2020-12-20 04:54:53
$198.870.3 ETH4,794.88 UNN2020-12-20 04:53:52
$331.350.5 ETH8,152.65 UNN2020-12-20 04:52:00
$33.130.05 ETH826.57 UNN2020-12-20 04:51:24
$106.582,667.34 UNN0.1608 ETH2020-12-20 04:50:35
$318.980.4814 ETH8,000 UNN2020-12-20 04:49:24
$662.471 ETH17,262.57 UNN2020-12-20 04:48:27
$99.350.15 ETH2,667.34 UNN2020-12-20 04:44:44
$66.230.1 ETH1,789.9 UNN2020-12-20 04:43:49
$25,165.8684,000 UNN38 ETH2020-12-20 04:42:17
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$133.030.2 ETH2,789.24 UNN2020-12-20 05:08:19
$1,661.672.5 ETH37,188.23 UNN2020-12-20 04:59:36
$740.8217,262.57 UNN1.1167 ETH2020-12-20 04:58:00
$487.930.736 ETH11,203.78 UNN2020-12-20 04:57:18
$344.558,000 UNN0.5197 ETH2020-12-20 04:57:18
$662.981 ETH15,482.43 UNN2020-12-20 04:54:53
$198.870.3 ETH4,794.88 UNN2020-12-20 04:53:52
$331.350.5 ETH8,152.65 UNN2020-12-20 04:52:00
$33.130.05 ETH826.57 UNN2020-12-20 04:51:24
$106.582,667.34 UNN0.1608 ETH2020-12-20 04:50:35
$318.980.4814 ETH8,000 UNN2020-12-20 04:49:24
$662.471 ETH17,262.57 UNN2020-12-20 04:48:27
$99.350.15 ETH2,667.34 UNN2020-12-20 04:44:44
$66.230.1 ETH1,789.9 UNN2020-12-20 04:43:49
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$25,165.8684,000 UNN38 ETH2020-12-20 04:42:17
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$28,698.64601,772 UNN43.22 ETH2020-12-20 06:13:31
复制成功