(Okinami) Kanagawa Nami

$0.002679

-7.94%
数据统计
总流动性
$104,377-4.07%
24h交易额
$27,942.97-8.89%
24h交易笔数
39-20.41%
Okinami地址
0x1c4853...7a4121
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Okinami-USDC $208,751
1 : 0.00268
$0.002679
-7.84 %$27,942.97$83.83
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Okinami-USDC $208,751
1 : 0.00268
$0.002679
-7.84 %$27,942.97$83.83
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Okinami-USDC $208,751
1 : 0.00268
$0.002679
-7.84 %$27,942.97$83.83
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Okinami-USDC $208,751
1 : 0.00268
$0.002679
-7.84 %$27,942.97$83.83
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Okinami-USDC $208,751
1 : 0.00268
$0.002679
-7.84 %$27,942.97$83.83

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,162.2430,307 Okinami1,162.9 USDC2023-02-03 20:17:35
$95.8735,070.51 Okinami95.92 USDC2023-02-03 20:08:47
$138.4450,499.07 Okinami138.43 USDC2023-02-03 19:53:23
$114.2441,556.44 Okinami114.18 USDC2023-02-03 19:48:35
$52.3519,000 Okinami52.29 USDC2023-02-03 19:30:35
$205.2174,406 Okinami205.27 USDC2023-02-03 17:59:59
$1,907.311,907.29 USDC698,437 Okinami2023-02-03 17:43:59
$553.81206,903 Okinami554.51 USDC2023-02-03 15:33:47
$405.5150,000 Okinami405.71 USDC2023-02-03 15:05:23
$73.2927,000 Okinami73.36 USDC2023-02-03 14:52:59
$1,377.39500,000 Okinami1,377.34 USDC2023-02-03 14:30:23
$330.24118,000 Okinami330.32 USDC2023-02-03 13:48:23
$908.65909.98 USDC324,886 Okinami2023-02-03 12:59:47
$1,086.62383,730 Okinami1,088.21 USDC2023-02-03 12:59:47
$908.65909.98 USDC318,431 Okinami2023-02-03 12:59:47
$1,074.871,076.47 USDC383,730 Okinami2023-02-03 12:59:47
$1,083.89389,233 Okinami1,085.52 USDC2023-02-03 12:50:59
$925.22926.61 USDC329,769 Okinami2023-02-03 12:50:59
$1,071.681,073.33 USDC389,233 Okinami2023-02-03 12:50:59
$163.0560,099 Okinami163.33 USDC2023-02-03 12:41:47
$141.62141.9 USDC51,889.84 Okinami2023-02-03 12:32:47
$218.04218.02 USDC80,000 Okinami2023-02-03 11:11:59
$352.61130,000 Okinami352.62 USDC2023-02-03 10:14:47
$14.9814.99 USDC5,475.68 Okinami2023-02-03 08:43:47
$112.7241,378.52 Okinami112.7 USDC2023-02-03 08:39:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,162.2430,307 Okinami1,162.9 USDC2023-02-03 20:17:35
$95.8735,070.51 Okinami95.92 USDC2023-02-03 20:08:47
$138.4450,499.07 Okinami138.43 USDC2023-02-03 19:53:23
$114.2441,556.44 Okinami114.18 USDC2023-02-03 19:48:35
$52.3519,000 Okinami52.29 USDC2023-02-03 19:30:35
$205.2174,406 Okinami205.27 USDC2023-02-03 17:59:59
$1,907.311,907.29 USDC698,437 Okinami2023-02-03 17:43:59
$553.81206,903 Okinami554.51 USDC2023-02-03 15:33:47
$405.5150,000 Okinami405.71 USDC2023-02-03 15:05:23
$73.2927,000 Okinami73.36 USDC2023-02-03 14:52:59
$1,377.39500,000 Okinami1,377.34 USDC2023-02-03 14:30:23
$330.24118,000 Okinami330.32 USDC2023-02-03 13:48:23
$908.65909.98 USDC324,886 Okinami2023-02-03 12:59:47
$1,086.62383,730 Okinami1,088.21 USDC2023-02-03 12:59:47
$908.65909.98 USDC318,431 Okinami2023-02-03 12:59:47
$1,074.871,076.47 USDC383,730 Okinami2023-02-03 12:59:47
$1,083.89389,233 Okinami1,085.52 USDC2023-02-03 12:50:59
$925.22926.61 USDC329,769 Okinami2023-02-03 12:50:59
$1,071.681,073.33 USDC389,233 Okinami2023-02-03 12:50:59
$163.0560,099 Okinami163.33 USDC2023-02-03 12:41:47
$141.62141.9 USDC51,889.84 Okinami2023-02-03 12:32:47
$218.04218.02 USDC80,000 Okinami2023-02-03 11:11:59
$352.61130,000 Okinami352.62 USDC2023-02-03 10:14:47
$14.9814.99 USDC5,475.68 Okinami2023-02-03 08:43:47
$112.7241,378.52 Okinami112.7 USDC2023-02-03 08:39:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$549.39128,106 Okinami0.4555 ETH2022-11-19 15:02:47
$262.3861,317 Okinami0.218 ETH2022-11-19 14:52:47
$125.3820,233 Okinami0.1044 ETH2022-11-19 14:17:59
$4.9781874.58 Okinami4.9754 USDC2022-11-06 20:16:47
$0983,900,735 STATE11,079.57 Okinami2022-11-05 07:07:47
$01,001,832,547 STATE45,712.91 Okinami2022-11-05 07:01:47
$05,377,540,135 STATE52,149.26 Okinami2022-10-13 17:23:59
$170.0124,415.18 Okinami169.94 USDC2022-10-10 05:57:47
$170.1924,503.05 Okinami170.14 USDC2022-10-10 05:56:11
$169.8824,516.55 Okinami169.83 USDC2022-10-10 05:55:59
$020,000 Okinami4,508,883,741,213 SHIBPUP2022-10-09 11:06:59
$0151,035 PENGUIN9,430.91 Okinami2022-10-07 11:09:59
$04,933,684,929 PENGUIN19,236.32 Okinami2022-10-07 10:48:23
$90.436,128.68 Okinami90.4 USDC2022-09-28 01:47:47
$2,560.36533,664 Okinami2,562 USDC2022-09-20 06:19:47
$7,499.431,742,302 Okinami7,500 USDC2022-09-20 00:11:47
$3,443.223,319,483 Okinami3,444.99 USDC2022-08-06 14:19:35
$100.05146,730 Okinami100.07 USDC2022-08-02 05:39:12
$108.95387,271 Okinami109 USDC2022-07-26 23:41:20
$79.91312,257 Okinami80 USDC2022-07-26 08:35:59
$460.381,047,175 Okinami460.44 USDC2022-07-25 17:28:51
$135.08364,911 Okinami135.14 USDC2022-07-22 15:38:47
$1,496.434,647,479 Okinami1 ETH2022-07-21 21:38:07
$604.881,000,000,000 Okinami603.78 USDC2022-07-21 17:55:49
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$813189,423 Okinami0.6735 ETH2022-11-19 17:40:59
$104.2424,375.34 Okinami0.0867 ETH2022-11-19 14:29:59
$50.2514,908.79 Okinami50.23 USDC2022-11-18 13:16:59
$03,299,939,856 STATE30,809.41 Okinami2022-11-06 18:12:23
$095,704.95 PENGUIN0.3732 Okinami2022-10-07 11:35:23
$04,689,543 PENGUIN18.29 Okinami2022-10-07 11:27:59
$014,355,743 PENGUIN55.98 Okinami2022-10-07 11:17:11
$04,933,684,929 PENGUIN19,236.32 Okinami2022-10-07 10:59:47
$15,126.311,791,157 Okinami15,126.92 USDC2022-10-04 16:51:23
$488.73234,851 Okinami488.72 USDC2022-08-20 03:47:40
$228.77216,219 Okinami228.71 USDC2022-08-05 22:31:51
$327.351,517,576 Okinami327.14 USDC2022-07-26 11:04:13
$133.07417,360 Okinami133.13 USDC2022-07-25 13:18:31
$1,297.545,489,313 Okinami0.8706 ETH2022-07-21 22:48:51
$151.851,614,287 Okinami151.84 USDC2022-07-21 18:14:14
复制成功