(Okinami) Kanagawa Nami

$0.002869

-17.77%
数据统计
总流动性
$71,066.14-8.16%
24h交易额
$597,089+20.98%
24h交易笔数
508+17.32%
Okinami地址
0x1c4853...7a4121
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Okinami-USDC $142,132
1 : 0.002869
$0.002869
-17.84 %$597,089$1,791.27
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Okinami-USDC $142,132
1 : 0.002869
$0.002869
-17.84 %$597,089$1,791.27
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Okinami-USDC $142,132
1 : 0.002869
$0.002869
-17.84 %$597,089$1,791.27
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Okinami-USDC $142,132
1 : 0.002869
$0.002869
-17.84 %$597,089$1,791.27
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 Okinami-USDC $142,132
1 : 0.002869
$0.002869
-17.84 %$597,089$1,791.27

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$334.8334.79 USDC116,891 Okinami2022-08-20 00:45:16
$705.8705.75 USDC250,071 Okinami2022-08-20 00:42:54
$559.79200,000 Okinami559.93 USDC2022-08-20 00:39:47
$1,146400,002 Okinami1,147.23 USDC2022-08-20 00:38:35
$2,815.492,817.08 USDC1,000,000 Okinami2022-08-20 00:36:27
$510.17510.32 USDC189,940 Okinami2022-08-20 00:30:06
$285.68107,303 Okinami285.64 USDC2022-08-20 00:29:00
$403.15150,000 Okinami403.33 USDC2022-08-20 00:24:48
$443.22443.21 USDC163,938 Okinami2022-08-20 00:19:41
$594.54220,770 Okinami594.6 USDC2022-08-20 00:16:50
$1,528.821,528.99 USDC572,083 Okinami2022-08-20 00:14:07
$758.56288,888 Okinami759.02 USDC2022-08-20 00:07:36
$162.39162.56 USDC60,962.88 Okinami2022-08-20 00:02:01
$84.9784.97 USDC31,982.53 Okinami2022-08-19 23:49:57
$466.16466.41 USDC176,977 Okinami2022-08-19 23:46:52
$289.51289.59 USDC111,111 Okinami2022-08-19 23:40:06
$1,182.991,184.41 USDC464,545 Okinami2022-08-19 23:37:25
$596.75237,659 Okinami597.11 USDC2022-08-19 23:36:09
$1,262.64489,199 Okinami1,263.68 USDC2022-08-19 23:35:30
$2,113.882,115.69 USDC824,630 Okinami2022-08-19 23:32:02
$20.788,411.14 Okinami20.79 USDC2022-08-19 23:29:32
$726.53727.18 USDC295,556 Okinami2022-08-19 23:26:52
$101.95101.99 USDC41,979 Okinami2022-08-19 23:14:26
$405.88405.98 USDC168,409 Okinami2022-08-19 23:13:57
$118.12118.18 USDC49,419.12 Okinami2022-08-19 23:06:36
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$334.8334.79 USDC116,891 Okinami2022-08-20 00:45:16
$705.8705.75 USDC250,071 Okinami2022-08-20 00:42:54
$559.79200,000 Okinami559.93 USDC2022-08-20 00:39:47
$1,146400,002 Okinami1,147.23 USDC2022-08-20 00:38:35
$2,815.492,817.08 USDC1,000,000 Okinami2022-08-20 00:36:27
$510.17510.32 USDC189,940 Okinami2022-08-20 00:30:06
$285.68107,303 Okinami285.64 USDC2022-08-20 00:29:00
$403.15150,000 Okinami403.33 USDC2022-08-20 00:24:48
$443.22443.21 USDC163,938 Okinami2022-08-20 00:19:41
$594.54220,770 Okinami594.6 USDC2022-08-20 00:16:50
$1,528.821,528.99 USDC572,083 Okinami2022-08-20 00:14:07
$758.56288,888 Okinami759.02 USDC2022-08-20 00:07:36
$162.39162.56 USDC60,962.88 Okinami2022-08-20 00:02:01
$84.9784.97 USDC31,982.53 Okinami2022-08-19 23:49:57
$466.16466.41 USDC176,977 Okinami2022-08-19 23:46:52
$289.51289.59 USDC111,111 Okinami2022-08-19 23:40:06
$1,182.991,184.41 USDC464,545 Okinami2022-08-19 23:37:25
$596.75237,659 Okinami597.11 USDC2022-08-19 23:36:09
$1,262.64489,199 Okinami1,263.68 USDC2022-08-19 23:35:30
$2,113.882,115.69 USDC824,630 Okinami2022-08-19 23:32:02
$20.788,411.14 Okinami20.79 USDC2022-08-19 23:29:32
$726.53727.18 USDC295,556 Okinami2022-08-19 23:26:52
$101.95101.99 USDC41,979 Okinami2022-08-19 23:14:26
$405.88405.98 USDC168,409 Okinami2022-08-19 23:13:57
$118.12118.18 USDC49,419.12 Okinami2022-08-19 23:06:36
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,443.223,319,483 Okinami3,444.99 USDC2022-08-06 14:19:35
$100.05146,730 Okinami100.07 USDC2022-08-02 05:39:12
$108.95387,271 Okinami109 USDC2022-07-26 23:41:20
$79.91312,257 Okinami80 USDC2022-07-26 08:35:59
$460.381,047,175 Okinami460.44 USDC2022-07-25 17:28:51
$135.08364,911 Okinami135.14 USDC2022-07-22 15:38:47
$1,496.434,647,479 Okinami1 ETH2022-07-21 21:38:07
$604.881,000,000,000 Okinami603.78 USDC2022-07-21 17:55:49
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$228.77216,219 Okinami228.71 USDC2022-08-05 22:31:51
$327.351,517,576 Okinami327.14 USDC2022-07-26 11:04:13
$133.07417,360 Okinami133.13 USDC2022-07-25 13:18:31
$1,297.545,489,313 Okinami0.8706 ETH2022-07-21 22:48:51
$151.851,614,287 Okinami151.84 USDC2022-07-21 18:14:14
复制成功