(KINE) Kine Governance Token

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$51,125.97+26,202.71%
24h交易笔数
20+1,900.00%
KINE地址
0x18cd2a...88abd3
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$291,75173,201.13 KINE163.25 ETH2021-03-13 16:45:12
$3,901.962.2066 ETH1,000 KINE2021-03-13 13:11:42
$1,747.691 ETH462.24 KINE2021-03-13 12:41:10
$1,748.51 ETH468.04 KINE2021-03-13 12:38:33
$708.450.4 ETH188.87 KINE2021-03-12 20:36:09
$4,341.372.45 ETH1,177.9 KINE2021-03-12 20:33:36
$4,340.382.45 ETH1,177.9 KINE2021-03-12 20:33:31
$509.37140.76 KINE0.2874 ETH2021-03-12 20:18:17
$89.110.05 ETH24.42 KINE2021-03-12 19:40:09
$534.270.3 ETH146.87 KINE2021-03-12 19:35:51
$177.760.1 ETH49.08 KINE2021-03-12 19:03:27
$17,751.1210 ETH5,248.87 KINE2021-03-12 18:58:23
$355.110.2 ETH112.33 KINE2021-03-12 18:56:24
$208.8266.53 KINE0.1177 ETH2021-03-12 18:53:39
$2,858.28900 KINE1.611 ETH2021-03-12 18:52:44
$887.190.5 ETH275.56 KINE2021-03-12 18:51:35
$266.220.15 ETH83.03 KINE2021-03-12 18:49:52
$1,966.021.11 ETH619.77 KINE2021-03-12 18:48:15
$2,851.671.6098 ETH915.85 KINE2021-03-12 18:46:22
$3,538.12 ETH1,166.8 KINE2021-03-12 18:45:33
$2,659.571.5051 ETH900 KINE2021-03-12 18:44:37
$194.380.11 ETH66.53 KINE2021-03-12 18:43:24
$247,45285,000 KINE140 ETH2021-03-12 18:41:33
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,901.962.2066 ETH1,000 KINE2021-03-13 13:11:42
$1,747.691 ETH462.24 KINE2021-03-13 12:41:10
$1,748.51 ETH468.04 KINE2021-03-13 12:38:33
$708.450.4 ETH188.87 KINE2021-03-12 20:36:09
$4,341.372.45 ETH1,177.9 KINE2021-03-12 20:33:36
$4,340.382.45 ETH1,177.9 KINE2021-03-12 20:33:31
$89.110.05 ETH24.42 KINE2021-03-12 19:40:09
$534.270.3 ETH146.87 KINE2021-03-12 19:35:51
$177.760.1 ETH49.08 KINE2021-03-12 19:03:27
$17,751.1210 ETH5,248.87 KINE2021-03-12 18:58:23
$355.110.2 ETH112.33 KINE2021-03-12 18:56:24
$208.8266.53 KINE0.1177 ETH2021-03-12 18:53:39
$2,858.28900 KINE1.611 ETH2021-03-12 18:52:44
$887.190.5 ETH275.56 KINE2021-03-12 18:51:35
$266.220.15 ETH83.03 KINE2021-03-12 18:49:52
$1,966.021.11 ETH619.77 KINE2021-03-12 18:48:15
$2,851.671.6098 ETH915.85 KINE2021-03-12 18:46:22
$3,538.12 ETH1,166.8 KINE2021-03-12 18:45:33
$2,659.571.5051 ETH900 KINE2021-03-12 18:44:37
$194.380.11 ETH66.53 KINE2021-03-12 18:43:24
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$509.37140.76 KINE0.2874 ETH2021-03-12 20:18:17
$247,45285,000 KINE140 ETH2021-03-12 18:41:33
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$291,75173,201.13 KINE163.25 ETH2021-03-13 16:45:12
复制成功