(NOFOMO) NOFOMO Token

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$2,166.06+0.00%
24h交易笔数
23+0.00%
NOFOMO地址
0x180b45...990a11
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,937.8857,380,766,811,890 NOFOMO1.1581 ETH2021-03-29 06:45:59
$64.211,847,064,132,291 NOFOMO0.0384 ETH2021-03-29 06:18:51
$181.834,651,074,992,573 NOFOMO0.109 ETH2021-03-29 05:39:55
$294.616,082,807,813,496 NOFOMO0.1767 ETH2021-03-29 05:25:53
$010,378,101,964 NOFOMO0 ETH2021-03-29 04:13:53
$056,779,930,518 NOFOMO0 ETH2021-03-29 04:10:25
$019,908,870,097 NOFOMO0 ETH2021-03-29 04:05:41
$047,141,043,489 NOFOMO0 ETH2021-03-29 03:53:13
$030,168,108,956 NOFOMO0 ETH2021-03-29 03:38:49
$159.445,363,001,482,100 NOFOMO0.0948 ETH2021-03-29 02:52:02
$054,531,548,584 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:36:33
$072,452,367,358 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:34:33
$099,184,183,975 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:33:49
$194.079,660,069,961,054 NOFOMO0.115 ETH2021-03-29 02:31:57
$692.2421,091,412,612,368 NOFOMO0.4103 ETH2021-03-29 02:31:57
$0109,135,327,927 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:31:57
$065,870,373,651 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:29:54
$0202,210,096,780 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:29:33
$0434,874,781,056 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:29:16
$0483,542,966,817 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:29:01
$579.6660,903,075,652,007 NOFOMO0.3438 ETH2021-03-29 02:28:17
$0149,745,614,026 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:27:59
$01,344,304,983,620 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:26:51
$02,073,658,606,232 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:25:33
$422.62250,000,000,000,000 NOFOMO0.25 ETH2021-03-29 02:24:57
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$64.211,847,064,132,291 NOFOMO0.0384 ETH2021-03-29 06:18:51
$181.834,651,074,992,573 NOFOMO0.109 ETH2021-03-29 05:39:55
$294.616,082,807,813,496 NOFOMO0.1767 ETH2021-03-29 05:25:53
$010,378,101,964 NOFOMO0 ETH2021-03-29 04:13:53
$056,779,930,518 NOFOMO0 ETH2021-03-29 04:10:25
$019,908,870,097 NOFOMO0 ETH2021-03-29 04:05:41
$047,141,043,489 NOFOMO0 ETH2021-03-29 03:53:13
$030,168,108,956 NOFOMO0 ETH2021-03-29 03:38:49
$159.445,363,001,482,100 NOFOMO0.0948 ETH2021-03-29 02:52:02
$054,531,548,584 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:36:33
$072,452,367,358 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:34:33
$099,184,183,975 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:33:49
$194.079,660,069,961,054 NOFOMO0.115 ETH2021-03-29 02:31:57
$692.2421,091,412,612,368 NOFOMO0.4103 ETH2021-03-29 02:31:57
$0109,135,327,927 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:31:57
$065,870,373,651 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:29:54
$0202,210,096,780 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:29:33
$0434,874,781,056 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:29:16
$0483,542,966,817 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:29:01
$579.6660,903,075,652,007 NOFOMO0.3438 ETH2021-03-29 02:28:17
$0149,745,614,026 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:27:59
$01,344,304,983,620 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:26:51
$02,073,658,606,232 NOFOMO0 ETH2021-03-29 02:25:33
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$422.62250,000,000,000,000 NOFOMO0.25 ETH2021-03-29 02:24:57
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,937.8857,380,766,811,890 NOFOMO1.1581 ETH2021-03-29 06:45:59
复制成功