(Kava Swap) Kava Swap

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$50,979.7+862.53%
24h交易笔数
56+5,500.00%
Kava Swap地址
0x17390e...e4c245
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$120,668519,402,178,895 Kava Swap44.54 ETH2021-08-05 04:42:48
$402.790.15 ETH1,749,693,619 Kava Swap2021-08-05 02:37:02
$40.930.0152 ETH178,087,044 Kava Swap2021-08-05 01:36:34
$133.520.05 ETH586,257,001 Kava Swap2021-08-04 23:47:26
$26.180.01 ETH117,409,748 Kava Swap2021-08-04 22:25:03
$404.760.1549 ETH1,825,990,000 Kava Swap2021-08-04 22:14:53
$1,309.870.5 ETH5,980,729,264 Kava Swap2021-08-04 21:53:38
$52.490.02 ETH242,071,248 Kava Swap2021-08-04 21:46:51
$262.130.1 ETH1,213,690,094 Kava Swap2021-08-04 21:40:35
$366.910.14 ETH1,708,549,779 Kava Swap2021-08-04 21:39:47
$757.670.2896 ETH3,569,609,771 Kava Swap2021-08-04 21:35:12
$1,400.426,602,039,473 Kava Swap0.5355 ETH2021-08-04 21:33:26
$3.19930.001234 ETH14,937,928 Kava Swap2021-08-04 21:21:25
$517.180.2 ETH2,432,270,901 Kava Swap2021-08-04 21:11:09
$313.520.1226 ETH1,502,018,510 Kava Swap2021-08-04 20:48:05
$1,254.660.4975 ETH6,182,950,586 Kava Swap2021-08-04 20:40:01
$251.730.1 ETH1,260,236,284 Kava Swap2021-08-04 20:38:16
$3,285.771.3058 ETH17,014,680,942 Kava Swap2021-08-04 20:37:27
$620.443,314,217,992 Kava Swap0.2466 ETH2021-08-04 20:35:49
$886.540.3524 ETH4,719,897,927 Kava Swap2021-08-04 20:34:41
$344.320.1369 ETH1,854,792,589 Kava Swap2021-08-04 20:34:07
$503.160.2 ETH2,732,796,978 Kava Swap2021-08-04 20:29:59
$1,800.070.7156 ETH10,000,000,000 Kava Swap2021-08-04 20:29:00
$316.891,796,879,425 Kava Swap0.126 ETH2021-08-04 20:27:40
$882.250.3507 ETH5,000,000,000 Kava Swap2021-08-04 20:25:46
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$402.790.15 ETH1,749,693,619 Kava Swap2021-08-05 02:37:02
$40.930.0152 ETH178,087,044 Kava Swap2021-08-05 01:36:34
$133.520.05 ETH586,257,001 Kava Swap2021-08-04 23:47:26
$26.180.01 ETH117,409,748 Kava Swap2021-08-04 22:25:03
$404.760.1549 ETH1,825,990,000 Kava Swap2021-08-04 22:14:53
$1,309.870.5 ETH5,980,729,264 Kava Swap2021-08-04 21:53:38
$52.490.02 ETH242,071,248 Kava Swap2021-08-04 21:46:51
$262.130.1 ETH1,213,690,094 Kava Swap2021-08-04 21:40:35
$366.910.14 ETH1,708,549,779 Kava Swap2021-08-04 21:39:47
$757.670.2896 ETH3,569,609,771 Kava Swap2021-08-04 21:35:12
$1,400.426,602,039,473 Kava Swap0.5355 ETH2021-08-04 21:33:26
$3.19930.001234 ETH14,937,928 Kava Swap2021-08-04 21:21:25
$517.180.2 ETH2,432,270,901 Kava Swap2021-08-04 21:11:09
$313.520.1226 ETH1,502,018,510 Kava Swap2021-08-04 20:48:05
$1,254.660.4975 ETH6,182,950,586 Kava Swap2021-08-04 20:40:01
$251.730.1 ETH1,260,236,284 Kava Swap2021-08-04 20:38:16
$3,285.771.3058 ETH17,014,680,942 Kava Swap2021-08-04 20:37:27
$620.443,314,217,992 Kava Swap0.2466 ETH2021-08-04 20:35:49
$886.540.3524 ETH4,719,897,927 Kava Swap2021-08-04 20:34:41
$344.320.1369 ETH1,854,792,589 Kava Swap2021-08-04 20:34:07
$503.160.2 ETH2,732,796,978 Kava Swap2021-08-04 20:29:59
$1,800.070.7156 ETH10,000,000,000 Kava Swap2021-08-04 20:29:00
$316.891,796,879,425 Kava Swap0.126 ETH2021-08-04 20:27:40
$882.250.3507 ETH5,000,000,000 Kava Swap2021-08-04 20:25:46
$208.920.0831 ETH1,197,299,095 Kava Swap2021-08-04 20:24:16
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$82,613.27700,000,000,000 Kava Swap33 ETH2021-08-04 19:42:41
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$120,668519,402,178,895 Kava Swap44.54 ETH2021-08-05 04:42:48
复制成功