(BTCST) Bitcoin Standard Hashrate Token

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$325,191+52.82%
24h交易笔数
32+966.67%
BTCST地址
0x16d9ae...fb1e87
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$508,8512,110.17 BTCST475.09 ETH2021-01-14 01:28:38
$3,554.4314.74 BTCST3.3319 ETH2021-01-13 15:37:27
$5,641.835.37 ETH23.72 BTCST2021-01-13 15:25:55
$7,247.826.91 ETH31.32 BTCST2021-01-13 15:24:56
$8,054.57.69 ETH35.96 BTCST2021-01-13 15:10:18
$7,443.657.11 ETH34.34 BTCST2021-01-13 15:07:36
$1,242.165.84 BTCST1.1865 ETH2021-01-13 15:06:17
$2,898.562.77 ETH13.6 BTCST2021-01-13 15:01:04
$3,940.963.76 ETH18.73 BTCST2021-01-13 14:55:37
$7,650.87.3 ETH37.28 BTCST2021-01-13 14:54:27
$1,048.961 ETH5.2038 BTCST2021-01-13 14:50:07
$8,259.957.88 ETH41.85 BTCST2021-01-13 14:44:29
$1,570.661.5 ETH8.141 BTCST2021-01-13 14:43:50
$1,039.021 ETH5.459 BTCST2021-01-13 14:36:14
$2,275.392.19 ETH12.04 BTCST2021-01-13 14:35:28
$997.250.9597 ETH5.3173 BTCST2021-01-13 14:34:43
$4,749.2425.26 BTCST4.5704 ETH2021-01-13 14:34:35
$4,732.624.55 ETH25 BTCST2021-01-13 14:34:02
$3,248.33.12 ETH17.45 BTCST2021-01-13 14:31:34
$6,169.95.93 ETH33.89 BTCST2021-01-13 14:26:01
$1,040.481 ETH5.8106 BTCST2021-01-13 14:24:49
$2,892.572.78 ETH16.3 BTCST2021-01-13 14:24:12
$6,446.016.23 ETH37.34 BTCST2021-01-13 14:16:48
$4,427.4125.94 BTCST4.2815 ETH2021-01-13 14:14:24
$2,382.232.3 ETH13.78 BTCST2021-01-13 14:13:14
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,554.4314.74 BTCST3.3319 ETH2021-01-13 15:37:27
$5,641.835.37 ETH23.72 BTCST2021-01-13 15:25:55
$7,247.826.91 ETH31.32 BTCST2021-01-13 15:24:56
$8,054.57.69 ETH35.96 BTCST2021-01-13 15:10:18
$7,443.657.11 ETH34.34 BTCST2021-01-13 15:07:36
$1,242.165.84 BTCST1.1865 ETH2021-01-13 15:06:17
$2,898.562.77 ETH13.6 BTCST2021-01-13 15:01:04
$3,940.963.76 ETH18.73 BTCST2021-01-13 14:55:37
$7,650.87.3 ETH37.28 BTCST2021-01-13 14:54:27
$1,048.961 ETH5.2038 BTCST2021-01-13 14:50:07
$8,259.957.88 ETH41.85 BTCST2021-01-13 14:44:29
$1,570.661.5 ETH8.141 BTCST2021-01-13 14:43:50
$1,039.021 ETH5.459 BTCST2021-01-13 14:36:14
$2,275.392.19 ETH12.04 BTCST2021-01-13 14:35:28
$997.250.9597 ETH5.3173 BTCST2021-01-13 14:34:43
$4,749.2425.26 BTCST4.5704 ETH2021-01-13 14:34:35
$4,732.624.55 ETH25 BTCST2021-01-13 14:34:02
$3,248.33.12 ETH17.45 BTCST2021-01-13 14:31:34
$6,169.95.93 ETH33.89 BTCST2021-01-13 14:26:01
$1,040.481 ETH5.8106 BTCST2021-01-13 14:24:49
$2,892.572.78 ETH16.3 BTCST2021-01-13 14:24:12
$6,446.016.23 ETH37.34 BTCST2021-01-13 14:16:48
$4,427.4125.94 BTCST4.2815 ETH2021-01-13 14:14:24
$2,382.232.3 ETH13.78 BTCST2021-01-13 14:13:14
$2,072.012 ETH12.11 BTCST2021-01-13 14:12:04
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$206,6605,000 BTCST200 ETH2021-01-13 14:02:34
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$508,8512,110.17 BTCST475.09 ETH2021-01-14 01:28:38
复制成功