(P0LVEN) Polka Ventures

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$899,305+0.00%
24h交易笔数
316+0.00%
P0LVEN地址
0x0fe649...81843b
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,148,146659,732 P0LVEN686.36 ETH2021-03-29 06:24:49
$44.790.0269 ETH25.75 P0LVEN2021-03-29 05:25:28
$1,737.41.0418 ETH1,000 P0LVEN2021-03-29 05:24:16
$1,732.61.0387 ETH1,000 P0LVEN2021-03-29 05:17:37
$83.40.05 ETH48.21 P0LVEN2021-03-29 03:34:42
$4,840.032.9 ETH2,808.55 P0LVEN2021-03-29 03:34:20
$7,370.984.4167 ETH4,323.61 P0LVEN2021-03-29 03:33:12
$22,244.7813.33 ETH13,396.1 P0LVEN2021-03-29 03:31:50
$9,387.495.625 ETH5,816.09 P0LVEN2021-03-29 03:31:10
$16,696.4310 ETH10,588.79 P0LVEN2021-03-29 03:30:46
$4,345.62.6039 ETH2,810.94 P0LVEN2021-03-29 03:29:53
$1,668.611 ETH1,085.54 P0LVEN2021-03-29 03:29:12
$6,674.364 ETH4,376.03 P0LVEN2021-03-29 03:28:38
$38,207.7422.9 ETH26,144.94 P0LVEN2021-03-29 03:28:26
$25,025.9815 ETH18,200.18 P0LVEN2021-03-29 03:28:09
$1,383.220.829 ETH1,032.25 P0LVEN2021-03-29 03:27:35
$667.420.4 ETH499.09 P0LVEN2021-03-29 03:27:35
$1,126.20.675 ETH843.72 P0LVEN2021-03-29 03:27:29
$821.010.492 ETH616.21 P0LVEN2021-03-29 03:27:01
$10,011.576 ETH7,596.37 P0LVEN2021-03-29 03:27:01
$5,325.493.1915 ETH4,103.37 P0LVEN2021-03-29 03:26:15
$41,716.1725 ETH33,743.85 P0LVEN2021-03-29 03:26:15
$5,006.453 ETH4,250.16 P0LVEN2021-03-29 03:26:02
$11,264.516.75 ETH9,730.38 P0LVEN2021-03-29 03:26:02
$1,568.850.94 ETH1,373.77 P0LVEN2021-03-29 03:25:36
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$44.790.0269 ETH25.75 P0LVEN2021-03-29 05:25:28
$1,737.41.0418 ETH1,000 P0LVEN2021-03-29 05:24:16
$1,732.61.0387 ETH1,000 P0LVEN2021-03-29 05:17:37
$83.40.05 ETH48.21 P0LVEN2021-03-29 03:34:42
$4,840.032.9 ETH2,808.55 P0LVEN2021-03-29 03:34:20
$7,370.984.4167 ETH4,323.61 P0LVEN2021-03-29 03:33:12
$22,244.7813.33 ETH13,396.1 P0LVEN2021-03-29 03:31:50
$9,387.495.625 ETH5,816.09 P0LVEN2021-03-29 03:31:10
$16,696.4310 ETH10,588.79 P0LVEN2021-03-29 03:30:46
$4,345.62.6039 ETH2,810.94 P0LVEN2021-03-29 03:29:53
$1,668.611 ETH1,085.54 P0LVEN2021-03-29 03:29:12
$6,674.364 ETH4,376.03 P0LVEN2021-03-29 03:28:38
$38,207.7422.9 ETH26,144.94 P0LVEN2021-03-29 03:28:26
$25,025.9815 ETH18,200.18 P0LVEN2021-03-29 03:28:09
$1,383.220.829 ETH1,032.25 P0LVEN2021-03-29 03:27:35
$667.420.4 ETH499.09 P0LVEN2021-03-29 03:27:35
$1,126.20.675 ETH843.72 P0LVEN2021-03-29 03:27:29
$821.010.492 ETH616.21 P0LVEN2021-03-29 03:27:01
$10,011.576 ETH7,596.37 P0LVEN2021-03-29 03:27:01
$5,325.493.1915 ETH4,103.37 P0LVEN2021-03-29 03:26:15
$41,716.1725 ETH33,743.85 P0LVEN2021-03-29 03:26:15
$5,006.453 ETH4,250.16 P0LVEN2021-03-29 03:26:02
$11,264.516.75 ETH9,730.38 P0LVEN2021-03-29 03:26:02
$1,568.850.94 ETH1,373.77 P0LVEN2021-03-29 03:25:36
$1,034.770.62 ETH908.65 P0LVEN2021-03-29 03:25:36
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$255,3583,000,000 P0LVEN150.26 ETH2021-03-29 02:13:15
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1,148,146659,732 P0LVEN686.36 ETH2021-03-29 06:24:49
复制成功