(Wagyu Inu) Wagyu for all inus

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$252.79+978.80%
24h交易笔数
13+116.67%
Wagyu Inu地址
0x09eb94...1cdedf
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,897.2297,786,601 Wagyu Inu2.0498 ETH2022-08-12 12:31:42
$60.81,506,600 Wagyu Inu0.032 ETH2022-08-12 12:30:44
$14.54353,400 Wagyu Inu0.007646 ETH2022-08-12 12:30:44
$63.191,506,599 Wagyu Inu0.0332 ETH2022-08-12 12:29:41
$14.67343,077 Wagyu Inu0.007718 ETH2022-08-12 12:29:41
$63.81,462,590 Wagyu Inu0.0335 ETH2022-08-12 12:26:41
$12.35277,930 Wagyu Inu0.006494 ETH2022-08-12 12:26:41
$039,999.98 Wagyu Inu0 ETH2022-08-12 12:24:31
$038,831.55 Wagyu Inu0 ETH2022-08-12 12:24:00
$14.2344,679 Wagyu Inu0.007461 ETH2022-08-12 12:23:58
$9.2351222,878 Wagyu Inu0.004853 ETH2022-08-12 12:23:58
$09,151.18 Wagyu Inu0 ETH2022-08-12 12:23:58
$039,999.98 Wagyu Inu0 ETH2022-08-12 12:23:58
$040,000 Wagyu Inu0 ETH2022-08-12 12:23:58
$3,805.66100,000,000 Wagyu Inu2 ETH2022-08-12 12:23:58
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$60.81,506,600 Wagyu Inu0.032 ETH2022-08-12 12:30:44
$14.54353,400 Wagyu Inu0.007646 ETH2022-08-12 12:30:44
$63.191,506,599 Wagyu Inu0.0332 ETH2022-08-12 12:29:41
$14.67343,077 Wagyu Inu0.007718 ETH2022-08-12 12:29:41
$63.81,462,590 Wagyu Inu0.0335 ETH2022-08-12 12:26:41
$12.35277,930 Wagyu Inu0.006494 ETH2022-08-12 12:26:41
$039,999.98 Wagyu Inu0 ETH2022-08-12 12:24:31
$038,831.55 Wagyu Inu0 ETH2022-08-12 12:24:00
$14.2344,679 Wagyu Inu0.007461 ETH2022-08-12 12:23:58
$9.2351222,878 Wagyu Inu0.004853 ETH2022-08-12 12:23:58
$09,151.18 Wagyu Inu0 ETH2022-08-12 12:23:58
$039,999.98 Wagyu Inu0 ETH2022-08-12 12:23:58
$040,000 Wagyu Inu0 ETH2022-08-12 12:23:58
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,805.66100,000,000 Wagyu Inu2 ETH2022-08-12 12:23:58
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,897.2297,786,601 Wagyu Inu2.0498 ETH2022-08-12 12:31:42
复制成功