(DTSUKA) Dragon Tsuka

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
DTSUKA地址
0x0407d8...7fde98
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$27,491.2355,335,093 DTSUKA14.49 ETH2022-08-16 08:01:09
$99.320.0523 ETH200,000 DTSUKA2022-08-11 23:09:34
$94.190.05 ETH192,439 DTSUKA2022-08-11 18:16:51
$283.190.15 ETH585,500 DTSUKA2022-08-11 13:02:40
$3,698.152 ETH9,176,891 DTSUKA2022-08-11 06:58:55
$538.211,525,279 DTSUKA0.2909 ETH2022-08-11 06:50:12
$1,169.653,078,894 DTSUKA0.6316 ETH2022-08-11 06:48:40
$9.27760.005 ETH23,075 DTSUKA2022-08-11 06:44:38
$1,391.560.75 ETH3,671,932 DTSUKA2022-08-11 06:44:01
$1,818.340.98 ETH5,523,669 DTSUKA2022-08-11 06:42:22
$371.090.2 ETH1,245,503 DTSUKA2022-08-11 06:40:55
$1,271.010.685 ETH4,623,844 DTSUKA2022-08-11 06:39:38
$1,486.120.8 ETH6,222,425 DTSUKA2022-08-11 06:37:22
$743.470.4 ETH3,510,207 DTSUKA2022-08-11 06:35:52
$687.730.37 ETH3,525,279 DTSUKA2022-08-11 06:33:47
$557.560.3 ETH3,078,894 DTSUKA2022-08-11 06:32:32
$929.690.5 ETH5,633,493 DTSUKA2022-08-11 06:31:28
$185.910.1 ETH1,210,275 DTSUKA2022-08-11 06:22:57
$37.190.02 ETH245,655 DTSUKA2022-08-11 06:21:31
$45.170.0243 ETH300,000 DTSUKA2022-08-11 06:19:47
$44.890.0241 ETH300,000 DTSUKA2022-08-11 06:19:47
$14,875.03100,000,000 DTSUKA8 ETH2022-08-11 06:19:47
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$99.320.0523 ETH200,000 DTSUKA2022-08-11 23:09:34
$94.190.05 ETH192,439 DTSUKA2022-08-11 18:16:51
$283.190.15 ETH585,500 DTSUKA2022-08-11 13:02:40
$3,698.152 ETH9,176,891 DTSUKA2022-08-11 06:58:55
$538.211,525,279 DTSUKA0.2909 ETH2022-08-11 06:50:12
$1,169.653,078,894 DTSUKA0.6316 ETH2022-08-11 06:48:40
$9.27760.005 ETH23,075 DTSUKA2022-08-11 06:44:38
$1,391.560.75 ETH3,671,932 DTSUKA2022-08-11 06:44:01
$1,818.340.98 ETH5,523,669 DTSUKA2022-08-11 06:42:22
$371.090.2 ETH1,245,503 DTSUKA2022-08-11 06:40:55
$1,271.010.685 ETH4,623,844 DTSUKA2022-08-11 06:39:38
$1,486.120.8 ETH6,222,425 DTSUKA2022-08-11 06:37:22
$743.470.4 ETH3,510,207 DTSUKA2022-08-11 06:35:52
$687.730.37 ETH3,525,279 DTSUKA2022-08-11 06:33:47
$557.560.3 ETH3,078,894 DTSUKA2022-08-11 06:32:32
$929.690.5 ETH5,633,493 DTSUKA2022-08-11 06:31:28
$185.910.1 ETH1,210,275 DTSUKA2022-08-11 06:22:57
$37.190.02 ETH245,655 DTSUKA2022-08-11 06:21:31
$45.170.0243 ETH300,000 DTSUKA2022-08-11 06:19:47
$44.890.0241 ETH300,000 DTSUKA2022-08-11 06:19:47
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$14,875.03100,000,000 DTSUKA8 ETH2022-08-11 06:19:47
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$27,491.2355,335,093 DTSUKA14.49 ETH2022-08-16 08:01:09
复制成功